settings icon
share icon
Kérdés

Mit tegyek, amikor lelki támadás ér?

Válasz


Ha úgy véljük, lelki támadásnak vagyunk kitéve, először is azt kell eldöntenünk, ha lehet, hogy valóban ördögi támadás áldozata vagyunk-e, vagy pusztán a bűnnel sújtotta világ hatásainak vagyunk kitéve. Némelyek minden bűnt, minden konfliktust, minden problémát az ördögöknek tulajdonítanak, és szerintük ki kell őket űzni. Pál apostol arra inti a hívőket, hogy szálljanak harcba a bennük levő bűnnel (Róma 6) illetve a gonosszal (Efezus 6:10-18). De akár valóban démoni támadásnak vagyunk kitéve, akár a bennünk és a világban levő gonoszsággal kell megküzdenünk, ugyanazt a harci tervet kell bevetnünk.

Ehhez pedig a kulcs az Efezus 6:10-18-ban található. Pál azzal indít, hogy az Úrban és az Ő erejében kell erősnek lennünk, nem magunk erejéből, amely semmit sem ér az ördöggel és csatlósaival szemben. Pál aztán arra int, hogy öltsük magunkra Isten fegyverzetét, mert csak így tudunk megállni a lelki támadásokkal szemben. A magunk erejéből esélyünk sincs legyőzni „a gonoszság lelkei[t], amelyek a mennyei magasságban vannak” (12.v.). Csak Isten teljes fegyverzete tesz alkalmassá, hogy ellen tudjunk állni a lelki támadásoknak. Csak az Úr erejében lehetünk erősek, és Isten fegyverzete óv meg minket, a harcot pedig a világban levő gonosz szellemi erőivel szemben vívjuk.

Az Efezus 6:13-18 leírja Isten fegyverzetét, és a jó hír az, hogy ezek a dolgok máris rendelkezésére állnak minden Krisztus-hívőnek. Erősítsük magunkra az igazság övét, csatoljuk magunkra az igazságosság mellvasát, húzzuk a lábunkra a békesség evangéliumát, tartsuk magunk elé a hit pajzsát, tegyük fel az üdvösség sisakját, és forgassuk a Lélek kardját, amely az Isten igéje. Azt is olvassuk, hogy „[m]inden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által...” (Efezus 6:18). Mit jelképeznek ezek a lelki fegyverek a lelki hadviselésben? Igazságot kell szólnunk a sátán hazugságaival szemben. Nyugtasson meg az a tudat, hogy Krisztus áldozata miatt Isten igaznak nyilvánított minket. Hirdessük az evangéliumot, bármekkora legyen is az ellenállás. Ne inogjunk meg a hitben, bármilyen ádáz támadásnak is legyünk kitéve. A végső védelmet az a bizonyosság nyújtja, hogy üdvösségünk van, és ezt semmilyen lelki hatalmasság nem veheti el tőlünk. Támadó fegyverünk Isten igéje, nem a saját véleményünk vagy érzelmeink. Végül pedig Jézus példáját kell követnünk, és fel kell ismernünk, hogy bizonyos lelki győzelmeket csak imádság által érhetünk el.

Amikor a lelki támadásokat szeretnénk elhárítani, Jézus a legfőbb példa. Figyeljük meg, hogyan kezelte a közvetlen támadásokat, amikor Sátán megkísértette a pusztában (Máté 4:1-11). Minden kísértésre ugyanúgy reagált: „Meg van írva”, mondta, és idézte a Szentírást. Jézus tudta, hogy az élő Isten igéje a leghatékonyabb fegyver az ördög támadásaival szemben. Ha Jézus maga is az igét használta az ördöggel szemben, akkor mernénk mi valami kevésbé hatékony eszközt használni?

A klasszikus példa arra, miként ne szálljunk lelki harcba, az egy zsidó pap, Szkíva fiainak példája, akik az Úr Jézus nevére hivatkozva űzték ki a gonosz lelkeket az ördögi megszállottakból. Egy nap a gonosz lélek azt felelte: „"Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?" Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból” (ApCsel 19:15-16). Szkíva hét fia Jézus nevét használta, de mivel nem álltak vele kapcsolatban, szavaiknak nem volt ereje és tekintélye. Nem bíztak Jézusban mint Urukban és Megváltójukban, és nem használták Isten igéjét a lelki hadviselésben. Ennek eredményeként megalázó verésben részesültek. Tanuljunk ebből a negatív példából, és úgy vegyük fel a lelki harcot, ahogy a Biblia előírja.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit tegyek, amikor lelki támadás ér?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries