settings icon
share icon
Kérdés

Miért érdemes szolgálni Istent?

Válasz


A Szentírásból nyilvánvalóvá válik, hogy arra kellene törekednünk, hogy Istent szolgáljuk. De hogy miért volna érdemes Őt szolgálnunk, miért akarnánk Őt szolgálni, az egy másik kérdés. Talán minden megkérdezett hívő más okból szolgálja Istent – a különböző embereket különböző dolgok motiválják. A Biblia azonban világossá teszi, hogy amikor valaki valódi kapcsolatban áll Istennel, akkor a szolgálatába is áll. Azért érdemes Istent szolgálni, mert ismerjük Őt, és az ismeret velejárója az a vágy, hogy szolgálhassuk is.

Istennek mindig az volt a szándéka, hogy olyanokká váljunk, mint Fia, Jézus (Róma 8:29). Ha megnézzük Jézus életét, azt látjuk, hogy kétség kívül egy szolgálattevő életet élt. Egész életét Isten szolgálata töltötte ki: tanított, gyógyított és Isten országát hirdette (Máté 4:23). Nem azért jött, hogy „neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon" (Máté 20:28). Aztán elárultatása éjjelén, Jézus megmosta a tanítványok lábát, egy utolsó leckét tanítván nekik az egymás szolgálatáról: „példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek" (ld. János 13:12-17). Ha tehát Jézus élete szolgálatból állt, és Isten azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint Ő, akkor elég nyilvánvaló, hogy a mi életünk is szolgálatból kell álljon.

Az őszinte szolgálat nem választható külön a szeretettől. Lehet, hogy valamilyen módon szolgáljuk Istent, de ha nem szívből tesszük, akkor nem értettük meg a lényeget. Az 1Korinthus 13-ból kiderül, hogy ha a szolgálatunk nem szeretetben gyökerezik, akkor semmi haszna nincs. Isten nem azt szeretné, hogy kötelességtudatból vagy kényszerből szolgáljuk Őt, mellőzve az iránta való szeretetet. Szolgálatunk inkább egy természetes, szeretetteli válasz kellene legyen arra, hogy Ő előbb szeretett (ld. János 4:9-11).

Pál apostol nagyszerű példa arra, hogy milyen szolgálatkész élet fakad a Krisztus általi, Istennel való kapcsolatból. Megtérése előtt Pál üldözte és gyilkolta a hívőket, azt gondolván, hogy ezzel Istent szolgálja. De miután a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, rögtön arra szánta az életét, hogy Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése révén valóban szolgálja Istent (ld. ApCsel 9:20). Pál erről az átváltozásról az 1Timóteus 1:12-14-ben számol be: „Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel." Amikor Pál rájött, mekkora szeretetet és kegyelmet tanúsított Isten iránta, reakciója az Isten szolgálata lett.

A Biblia számos okot szolgáltat a szolgálatra. Azért érdemes Istent szolgálni, mert „rendíthetetlen országot kaptunk" (Zsidók 12:28), mert szolgálatunk „a szentek szükségleteit elégíti ki" (2Korinthus 9:12), mert a szolgálatunk igazolja a hitünket, és másokat Isten dicséretére sarkall (2Korinthus 9:13), és mert Isten látja és megjutalmazza szeretetből fakadó munkálkodásunkat (Zsidók 6:10). Ezek mind jó okok Isten szolgálatára.

Csak azt adhatjuk tovább, amit korábban magunk is megkaptunk. Azért vagyunk képesek szeretni és szolgálni Istent, mert Ő előbb szeretett és szolgált minket Jézus Krisztus által. Minél jobban felismerjük és megtapasztaljuk Isten szeretetét az életünkben, annál szívesebben szolgáljuk Őt szeretetben. Ha szeretnéd Istent szolgálni, ismerd meg Őt! Kérd a Szentlelket, hogy mutasson be minél többet neked Istenből (János 16:13). Ha igazán ismerjük Istent, aki a szeretet (1János 4:8), a természetes reakciónk az, hogy viszont akarjuk szeretni és szolgálni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért érdemes szolgálni Istent?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries