settings icon
share icon
Kérdés

Van bûnbocsánat számodra?

Válasz


Az Apcsel 13:38 hírdeti: „Testvéreim, kérlek, értsétek meg: azt hirdetjük nektek, hogy Isten Jézus által kínálja fel nektek a bûneitek bocsánatát”.

Mi a bûnbocsánat, és miért van rá szükségem?

A „megbocsátás” szó jelenti azt, hogy valaki újra tiszta lappal indulhat, jelent elnézést, jelenti egy tartozás elengedését. Ha rosszat tettünk valakinek, akkor keressük a bocsánatkérés lehetõségét, azért, hogy a kapcsolat helyreálljon. A megbocsátást senki sem kaphatja meg csak azért, mert szeretné ha megbocsátanának neki. A megbocsátás egy szeretettel, kegyelemmel, és irgalommal teljes cselekedet. A megbocsátás az, amikor eldöntöd, hogy semmi haragot nem tartasz más emberek ellen, annak ellenére, amit õk tettek veled.

A Biblia azt mondja, hogy mindnyájunknak szüksége van Isten megbocsátására. Mindannyian követtünk el bûnt. A Prédikátor 7:20 hirdeti: „Bizony, nincs a földön olyan igaz ember, aki mindig csak jót tesz, és sohasem vétkezik”. Az 1 János 1:8 mondja: „Ha nem akarjuk elismerni, hogy bûnösök vagyunk, akkor csak magunkat csapjuk be, és nincs bennünk igazság”. Végeredményben minden bûnös cselekedet Isten elleni lázadás (Zsolt.51:4). Ennek a következménye, hogy égetõ szükségünk van Isten megbocsátására. Ha a bûneink nincsenek megbocsátva, akkor az örökkévalóságban a bûnünk következményei miatt való szenvedésben fogunk élni (Máté 25:46; János 3:36).

Bûnbocsánat-hogyan kaphatom meg?

Hála istennek, õ szeretõ és kegyelmes-alig várja, hogy megbocsáthasson nekünk! A 2 Péter 3:9-bõl megtudhatjuk: „Õ vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezõleg, azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és hozzá forduljon.” Isten vágya, hogy megbocsásson nekünk, tehát gondoskodott is a megbocsátásról.

A bûneinkért való egyetlen igazságos büntetés a halál. A Róma 6:23 elsõ fele hirdeti: „A bûn szolgálatáért járó bér a halál...” A bûneinkért örök halált „érdemeltünk”. Isten az Õ tökéletes tervében emberré lett- Jézus Krisztus volt Õ (János 1:1-14). Jézus meghalt a kereszten felvéve a büntetést, amelyet mi érdemlünk-a halált. A 2 Korintus 5:21 tanítja nekünk: „Isten õt bûnért való áldozattá tette. Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Jézus meghalt a kereszten felvéve az ítéletet, amelyet mi érdemlünk! Isten lévén, Jézus halála, az egész világ bûneire való bûnbocsánatról gondoskodott Az 1 János 2:2 hirdeti: „Õ maga volt az áldozat a bûneinkért-de nemcsak a mi bûneinkért, hanem minden ember összes bûnéért is”. Jézus feltámadt a halálból, így hirdette ki az Õ gyõzelmét a bûn és a halál felett (1 Korintus 15:1-28). Istennek hála, Jézus Krisztus halála és feltámadása által a Róma 6:23 második fele is igaz „...Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet- Urunkban, Krisztus Jézusban”.

Akarod, hogy a bûneid meg legyenek bocsátva? Van olyan kellemetlen bûntudat-érzésed, ami úgy tûnik, nem múlik el? A bûneidre való bocsánat elérhetõ számodra, ha Jézus Krisztusba mint megmentõdbe helyezed a bizalmadat. Az Efézus 1:7 mondja: „aki megváltott bennünket a vére, vagyis a halála árán. Rajta keresztül kaptuk meg bûneinkre a bocsánatot Isten kegyelmének gazdagsága szerint.” Jézus kifizette a tartozásunkat, így bocsánatot kaphatunk. Annyit kell tenned, hogy kéred Istent, bocsásson meg Jézus által, valamint higgy abban, hogy Jézus azért halt meg hogy fizessen a te bûnbocsánatodért és Õ meg fog neked bocsátani! A János 3:16-17 tartalmazza ezt a csodás üzenetet „Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje õket, hanem azért, hogy a Fiú közremûködésével megmenekülhessenek.”

Bûnbocsánat- valóban ilyen könnyû?

Igen, valóban ilyen könnyû! Istentõl nem tudod kiérdemelni a bûnbocsánatot. Nem tudsz fizetni azért, hogy Isten megbocsásson neked. Csak megkapni tudod, hit által, Isten irgalma, és kegyelme által. Ha el akarod fogadni Jézus Krisztust megváltódnak, és bûnbocsánatot kapni istentõl, itt következik egy minta-imádság. Akár ezt, akár más imádságot ha elmondasz, az nem fog megmenteni. Egyedül az tud bûnbocsánatot szerezni a számodra, ha Jézus Krisztusban bízol. Ez az imádság csak egy módja annak, hogy kifejezd Istennek a belé vetett hitedet, és megköszönd azt hogy üdvösséget adott neked.

„Isten, tudom, hogy vétkeztem ellened, és megérdemlem az ítéletet. De Jézus Krisztus magára vette az én megérdemelt ítéletemet, így a benne való hit által bûnbocsánatot kaphatok. Mostantól benned bízom az üdvösségemért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és bûnbocsánatodat-az örök élet ajándékát! Ámen!”

Döntést hoztál Krisztus mellett annak alapján, amit itt olvastál? Ha igen, kérlek kattints a lentebb lévő “Ma elfogadtam Krisztust” gombra.

EnglishVissza a magyar oldalra

Van bûnbocsánat számodra?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries