settings icon
share icon
Kérdés

Honnan ismerhetem meg Isten tervét?

Válasz


A legtöbb hívő valóban szeretné megérteni, mi Isten terve az életére. Számos kérdés merül viszont fel: hogy ismerhetem fel Isten tervét? Hogyan bizonyosodhatok meg felőle? Szerencsére a Biblia sok fontos alapelvet tartalmaz Isten akaratát illetően. Isten nem próbálja elrejteni előlünk, hogy mi a terve velünk – épphogy azt szeretné, ha megismernénk azt, és aszerint élnénk.

Először is, a Biblia tele van az Isten akaratára vonatkozó világos kijelentésekkel, amelyek minden hívőre érvényesek. Az 1Thesszalonika 5:16-18 például arra tanít, hogy „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” Ezt a három tevékenységet – örvendezés, imádkozás és hálaadás – Isten minden hívőtől elvárja, függetlenül a körülményektől.

Isten akaratát az igéjéből ismerhetjük meg. Isten igéje tökéletes, és annak tanulmányozása révén ismerjük fel Isten tervét az életünkre nézve. A 2Timóteus 3:16-17 szerint „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

Másodszor, úgy tudjuk jobban megérteni Isten tervét az életünkre vonatkozóan, ha szorosan Őt követjük. A Róma 12:1-2 ezt ígéri: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amikor odaszánjuk az életünket Istennek, és hátat fordítunk a világ alapelveinek, előkészítjük a szívünket, hogy meghallja Isten szavát (ld. még 1Péter 4:2).

Az 1Thesszalonika 4:3-8 alátámasztja annak szükségességét, hogy életünket „égő áldozatként” éljük, és részletesebben rávilágít Isten tervére: „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent; és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre.”

Harmadszor, Isten akaratát imádság révén ismerhetjük meg. A Kolossé 4:12 szerint egy Epafrász nevű hívő „mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata.” A kolossébeli hívők meg akarták ismerni Isten akaratát, ezért Epafrász imádkozott értük. Imádság révén képesek leszünk jobban megérteni Isten akaratát. Azért is imádkozhatunk, hogy Isten fedje fel a tervét másoknak.

Negyedszer, Isten néha más eszközök által tárja fel vagy erősíti meg a tervét, beleértve a személyes körülményeket, kapcsolatokat vagy éppen álmokat. Ezek a területek azonban gyakran elég szubjektívek, ezért az ilyen jeleket körültekintően a Szentírás fényében kell megvizsgálnunk.

Bizonyosak lehetünk Isten ígéretében: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:8). Ha imádkozunk, tanulmányozzuk a Szentírást, és igyekszünk szentül élni az Úr előtt, akkor a tökéletes időben kijelenti a tervét számunkra oly módon, hogy megértsük azt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Honnan ismerhetem meg Isten tervét?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries