settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a legalizmusról?

Válasz


A „legalizmus” kifejezés nem szerepel a Bibliában. Ezzel a szóval jelölik a keresztyének azt a teológiai álláspontot, amely a szabályok és előírások betartásában látja mind az üdvösség, mind a szellemi növekedés kulcsát. A legalisták a szabályok szigorú és szó szerinti betartásában hisznek, és ezt követelik meg másoktól is. Doktrinális szempontból ez a szemlélet szöges ellentétben áll a kegyelemmel. Hívei gyakran nem értik a törvény, s különösen az ószövetségi, Mózesi törvény igazi célját, amely azért adatott, hogy „tanítómesterünk” vagy „nevelőnk” legyen, s elvezessen bennünket Krisztushoz (Galata 3:24).

Őszinte keresztyének is legalistává válhatnak. Az Ige arra int bennünket, hogy legyünk nagylelkűek egymáshoz: „A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok.” (Róma 14:1) Sajnos némelyek annyira fontosnak tartanak korántsem alapvető jelentőségű hitelveket, hogy meghallgatni sem hajlandók más álláspontot. Ez is legalizmus. Napjainkban sok hívő azt a hibát követi el, hogy saját bibliaértelmezésük, esetleg hagyományaik, maradéktalan elfogadását várják el testvéreiktől. Egyesek például úgy vélik, hogy az ember attól válik szellemivé, ha nem iszik, nem dohányzik, nem táncol, nem jár el moziba, stb. Holott mindezek kerülése a legkevésbé sem garantálja a kegyes életet.

Pál apostol a Kolossé 2:20-23-ban óva int bennünket a legalizmustól: „Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők: ’Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!’ Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet.” A legalisták igaz és szellemi emberek látszatát kelthetik ugyan, de a legalizmus végül nem éri el Isten céljait, mert belső átalakulás helyett csupán külsődleges cselekedetekről szól.

Ha el akarjuk kerülni a legalizmus csapdáját, mindenekelőtt ragaszkodjunk János apostol szavaihoz: „Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg” (János 1:17), valamint törekedjünk a nagylelkűségre, különösen azokkal szemben, akik testvéreink Krisztusban. „Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa.” (Róma 14:4) „Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé.” (Róma 14:10)

Valamire azonban feltétlenül fel kell hívni a figyelmet ezen a ponton. Noha elnézőnek kell lennünk egymással szemben, és toleranciával kell kezelnünk, ha mások másképpen vélekednek egy-egy vitás kérdésben, az eretnekséget nem fogadhatjuk el. A Biblia arra szólít fel bennünket, hogy küzdjünk a hitért, „amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott” (Júdás 3). Ha szem előtt tartjuk, és megpróbáljuk szeretettel és könyörületesen alkalmazni ezeket az irányelveket, a legalizmustól és az eretnekségektől is megmenekülünk. „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” (1János 4:1)

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a legalizmusról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries