settings icon
share icon
Kérdés

Mi a Krisztus törvénye?

Válasz


A Galata 6:2-bez ez áll: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét" (kiemelés tőlem). Miből is áll pontosan a Krisztus törvénye, és hogy lehet betölteni azzal, ha egymás terhét hordozzuk? Noha az 1Korinthus 9:21 szintén említést tesz a Krisztus törvényére, a Biblia sehol sem határozza meg konkrétan, hogy mi is az valójában. A legtöbb bibliatudós szerint azonban a Krisztus törvénye az, amire Krisztus utalt a legnagyobb parancsolatban a Márk 12:28-31-ben: „"Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?" Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.""

Krisztus törvénye tehát abból áll, hogy teljes lényünkkel Istent szeretjük, és felebarátunkat is úgy szeretjük, mint magunkat. Az írástudó, aki feltette a kérdést Jézusnak, azt feleli a Márk 12:32-33-ban: „ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál." Itt Jézus és az írástudó egyetért abban, hogy az egész ószövetségi törvény lényege ebben a két parancsolatban foglaltatik össze. Az összes ószövetségi törvény vagy abba a kategóriába esik, hogy „szeresd Istent", vagy abba, hogy „szeresd felebarátodat".

Számos újszövetségi szakasz azt állítja, hogy Jézus betöltötte az ószövetségi törvényt, teljesítvén és lezárván azt (Róma 10:4, Galata 3:23-25, Efezus 2:15). A hívőknek az ószövetségi törvény helyett a Krisztus törvényének kell engedelmeskedniük. Ahelyett, hogy próbálná észben tartani az ószövetségi törvény több mint 600 parancsolatát, a hívőnek csak arra kell figyelnie, hogy szeresse Istent és szeressen másokat. Ha őszintén és teljes szívből betartjuk ezt a két parancsolatot, akkor mindennek eleget teszünk, amit Isten elvár tőlünk.

Krisztus szabaddá tett az ószövetségi törvény több száz parancsolatának kötelékétől, és helyette szeretetre szólít fel. Az 1János 4:7-8-ban ez áll: „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet." Az 1János 5:3 így folytatja: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek."

Mivel nem vagyunk az ószövetségi törvény alatt, mások ezt kifogásként használják fel arra, hogy vétkezzenek. Pál apostol a Római levélben beszél erről. „Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla" (Róma 6:15)! Krisztus követői azért kerülik el a bűnt, mert szeretik Istent és embertársaikat. A szeretet kell az egyetlen hajtóerőnk legyen. Ha felismerjük, mekkora áldozatot hozott Jézus értünk, csak szeretettel, hálával és engedelmességgel reagálhatunk. Ha megértjük, mit áldozott fel értünk és másokért Jézus, csak azzal reagálhatunk, hogy követjük példáját, és mi is szeretünk másokat. A bűnnek szeretetből kell ellenállnunk, nem azért, mert törvényeskedve engedelmeskedni kívánunk egy sor parancsolatnak. Azért kell engedelmeskednünk Krisztus törvényének, mert szeretjük Őt, nem azért, hogy kipipálhassunk egy parancsolatot, amelynek sikerült eleget tennünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a Krisztus törvénye?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries