settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a keresztyén vezetés?

Válasz


Mi az a keresztyén vezetés? Milyennek kellene egy keresztyén vezetőnek lennie? Nincs szebb példa a keresztyén vezetésre, mint amilyent a mi Urunk, Jézus Krisztus tanúsított. Azt mondta: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért" (János 10:11). Ebben a versben olvashatjuk, hogy mi a keresztyén vezető tökéletes leírása. Egy olyan valaki, aki a rája bízott „nyáj" pásztora.

Amikor Jézus juhokként utalt ránk, nem érzelgősséget használt. Ami azt illeti, a juhok a teremtés egyik legbutább állatai. Ha egy juh eltéved, még akkor is, ha a nyáj hallótávolságon belül van, teljesen elveszíti a tájékozódási képességét, összezavarodik, megijed, és képtelen lesz visszatalálni a nyájhoz. Mivel képtelen megvédeni magát a ragadozókkal szemben, az elkóborolt állat a legtehetetlenebb minden teremtmény között. Teljes nyájak fulladtak meg egy hirtelen esőzésben, noha könnyen elérhető lett volna egy magasabb pont. Tetszik, nem tetszik, amikor Jézus juhoknak nevezett, azt akarta üzenni, hogy pásztor nélkül tehetetlenek vagyunk.

A pásztor számos feladattal rendelkezik: vezeti, eteti, táplálja, vigasztalja, helyreigazítja és megvédi a juhokat. Az Úr nyájának pásztora istenfélő és igaz életet él, és másokat is arra buzdít, hogy kövessék példáját. Persze, a végső tekintély és példa, akit követnünk kell, maga Krisztus. Pál apostol megértette ezt: „Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak" (1Korinthus 11:1). Keresztyén vezető az, aki követi Krisztust, és másokat is az Ő követésére sarkall.

A keresztyén vezető emellett eteti és táplálja a nyájat, a végső „juheledel" pedig Isten igéje. Ahogy a pásztor a legzöldebb legelőkre tereli a nyájat, hogy növekedni és virulni tudjanak, úgy a keresztyén vezető is csak olyan eledellel táplálja a maga nyáját, amely erős, élettel teli keresztyéneket eredményez. A Biblia, nem pedig a pszichológia vagy a világi bölcsesség az egyetlen étrend, amely egészséges keresztyéneket teremt. „...nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik" (5Mózes 8:3).

Ezen kívül a keresztyén vezető gondozza a nyájat, bekötözi a sebeket és a szeretet és könyörületesség balzsamával keni be. Izrael nagy pásztoraként az Úr azt ígérte, hogy Ő maga kötözi be a sérültet, és erősíti a gyengét (Ezékiel 34:16). A mai világban a keresztyének számos lelki sérülésnek vannak kitéve, és együttérző vezetőkre van szükségük, akik együtt hordozzák a terhüket, átérzik a helyzetüket, türelmesek velük, az igével bátorítják őket, és aggodalmaikat az Atya trónja elé viszik.

Ahogy a pásztor a botjával visszatereli az elkóborló juhot a nyájhoz, úgy a keresztyén vezető is helyreigazítja és fegyelmezi azokat a rábízottakat, akik eltévelyednek. Nem megvetéssel vagy kioktató lelkülettel, hanem „szelíd lélekkel" (Galata 6:1), a vezetőknek inteniük kell a Szentírás alapelveivel. A helyreigazítás vagy fegyelmezés soha nem kellemes egyik fél számára sem, de az a keresztyén vezető, aki ezt elmulasztja, nem gyakorol szeretetet a rábízottakkal szemben. „...akit szeret az Úr, azt megdorgálja..." (Példabeszédek 3:12), és a keresztyén vezetőnek is ezt a példát kell követnie.

Végül, a keresztyén vezető feladata a védelmezés. Az a pásztor, aki ezen a téren könnyelmű volt, hamarosan rájött, hogy juhai rendszeresen a ragadozók prédájává estek, akik a nyáj körül – vagy néha a nyáj között – ólálkodtak. Ma azok számítanak ragadozóknak, akik hamis tanokkal próbálják elcsábítani a juhokat, furcsának, elévültnek, elégtelennek, homályosnak és megismerhetetlennek titulálván a Bibliát. Ezeket a hazugságokat azok terjesztik, akik ellen Jézus így figyelmeztetett: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok" (Máté 7:15). Vezetőinknek meg kell óvniuk azoknak a hamis tanításától, akik eltávolíthatnak minket a Szentírás igazságától és attól a ténytől, hogy egyedül Krisztus az üdvösségre vezető út. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 14:6).

Befejezésként álljon itt néhány gondolat a keresztyén vezetőkről John MacArthur „Wanted: A Few Good Shepherds (Must Know How to Wash Feet)" c. cikkéből:

„Abban a tervben, amelyet Isten a gyülekezet számára készített, a vezetés egy alázatos, szeretetteljes szolgálat. A gyülekezet vezetése szolgálatról szól, nem igazgatásról. Azokat, akiket Isten vezetésre szánt, nem arra hívta el, hogy egyeduralkodók legyenek, hanem alázatos szolgák; nem menő celebek, hanem szorgos cselédek. Akik Isten népét vezetik, azok mindenek felett áldozatot, odaadást, alávetettséget és alázatot kell tanúsítaniuk. Jézus maga mutatott példát, amikor lehajolt, hogy megmossa a tanítványok lábát, ami egy olyan feladat volt, amit szokás szerint a rabszolgák legkisebbike végzett (János 13). Ha a világegyetem Ura ezt tette, akkor egyetlen gyülekezeti vezető sem főnökösködhet.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a keresztyén vezetés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries