Hogyan gyógyíthatom meg a lelkemet?


Kérdés: Hogyan gyógyíthatom meg a lelkemet?

Válasz:
Az egyetlen igeszakasz, amely a lélek gyógyulásáról beszél a Zsoltárok 23:3. „Lelkemet felüdíti" (némely angol fordításban meggyógyítja/helyreállítja – a ford.) Ezt arról a pásztorról olvassuk, aki „füves legelőkre", „csendes vizekhez" és „igaz ösvényeken" vezeti nyáját. A hívők Isten legelőjének nyáját képezik (Zsoltárok 100:3), és csak ő tudja felüdíteni a lelkünket. Felüdíteni itt azt jelenti, hogy megjavít, helyrehoz vagy visszaállít korábbi állapotába. A lélek a lényünk, a szellemünk és a bensőnk legmélyebb része. Mivel Isten alkotott, csak Ő tud helyrehozni, hiszen csak Ő tudja, mire van valóban szükség a lelkünk gyógyulásához.

Isten megadta a választ a lélek felépülésével kapcsolatban: Isten igéje (2Timóteus 3:16-17), amely minden választ és bölcsességet magában foglal minden minket érő dologra. Bölccsé tehet az üdvösségre (2Timóteus 3:15), bátorítást nyújthat a csüggedés időszakában (2Korinthus 1:3), és útmutatóként szolgálhat a békés és megelégedett élethez (Zsoltárok 119:97-105). Bár az emberek számos könyvet írtak, világi bölcsességgel látván el minket, csak Isten igéje tud valóban gyógyulást és reményt adni a lelkünknek a gyötrelem idején.

Persze, csak azoknak a lelke épülhet fel, akiknek a lelkét Krisztus hit által megváltotta. Jézus bárkinek megnyugvást ígér, aki hozzá jön (Máté 11:28-30), ezért elengedhetetlen, hogy biztosak legyünk üdvösségünkben és az Istennel való kapcsolatunkban. Csak azok tapasztalhatják meg azt a békességet és örömet, amelyet Isten az igéjében ígér, akik valóban újjászülettek Krisztusban.

Hála Istennek, hogy gondoskodott gyógyírról a megpróbáltatások, kísértések és csüggedés időszakaiban. Három fő forrásról gondoskodott, amelyek bátoríthatnak és erősíthetnek minket. Először, adta az igéjét, amely vezet, bátorít és lelki táplálékkal lát el. Időt kell szánnunk az olvasására, prédikációk hallgatására (Róma 10:17), és főleg a megtartására (Zsoltárok 119:2, Példabeszédek 3:1-2, Jakab 1:25). Másodszor, Isten nekünk adta az imádság kiváltságát és erejét Máté 7:7-11; Márk 11:24-25; János 15:7; Zsidók 4:16; 1János 5:14). Vigyük a gondjainkat, bánatunkat, fáradságunkat Isten elé imádságban, tudván, hogy szeret minket és törődik velünk (1Péter 5:6-7). Harmadszor, adott nekünk más hívőket, akik bátoríthatnak, támogathatnak minket (Prédikátor 4:9-19, Efezus 4:29, Zsidók 3:13). Fontos, hogy része legyünk egy egészséges, kiegyensúlyozott gyülekezetnek, és rendszeresen együtt imádjuk Istent más hívőkkel, és közösségben legyünk velük (Zsidók 10:23-25). Azok a hívők, akik átestek hasonló próbákon, sok bátorítást és segítséget nyújthatnak a sötét időkben (2Korinthus 1:3-4).

Nem szokatlan dolog elcsüggedni a gondok és nyomorúság idején. A Bibliában számos példát látunk istenfélő férfiakra és nőkre, akik hasonló helyzetekbe kerültek. Ezek a példák bátorításként szolgálhatnak számunkra is, mivel ugyanaz az Isten, aki akkor hű volt hozzájuk, most hozzánk is hű lesz. Érdemes elkezdeni olvasgatni a zsoltárokat, mivel Dávid király sokat közülük az élete sötétebb időszakaiban írt, és bátorításként szolgálhatnak a depresszió, levertség és csüggedés idején. Dávid azért tudta leírni a 23. zsoltár szavait, mert megtapasztalta lelke felépülését: „Lelkemet felüdíti".

English


Vissza a magyar oldalra
Hogyan gyógyíthatom meg a lelkemet?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől