settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent teljes szívből, lélekből, elméből és erőből szeretni az Urat?

Válasz


„Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből" (5Mózes 6:4-5)! Ezt nevezik a Sömá-szakasznak a héber szöveg első szava (smá=halld) alapján. A mai zsidók a Sömá reggeli és esti felmondását tekintik a legszentebb kötelességüknek. Jézus a törvény legnagyobb parancsolatának tartotta (Máté 22:36-37).

Ennek a parancsnak lehetetlenség engedelmeskedni. Az ember természetes állapotában ezt képtelen megtenni. Nincs nagyobb bizonyítéka annak, hogy az ember képtelen engedelmeskedni Isten törvényének, mint ez a parancsolat. Egyetlen, bukott természettel született emberi lény sem képes napi 24 órában teljes szívből, lélekből és erőből szeretni Istent. Ez emberileg lehetetlen. De engedetlenkedni Isten bármely parancsolatának, bűn. Ezért, ha figyelmen kívül is hagyjuk a naponta elkövetett bűneinket, már az kárhoztat minket, hogy képtelenek vagyunk ennek az egy parancsolatnak eleget tenni. Ezért emlékeztette Jézus folyamatosan a farizeusokat arra, hogy képtelenek megtartani Isten törvényét. Próbálta megláttatni velük, hogy milyen lelki csődtömegek, és mekkora szükségük van Megváltóra. Hacsak Ő nem tisztít meg a bűntől, és a megváltottak szívében élő Szentlélek jelenléte nem nyilvánul meg bennünk, képtelenek vagyunk bármennyire is szeretni Istent.

De a hívők megtisztultak a bűntől, és bennük van a Lélek. Szóval hogyan kezdhetjük el úgy szeretni Istent, ahogy kellene? Ahogy a Márk 9:24-ben arra kérte az ember Istent, hogy legyen segítségül a hitetlenségében, úgy mi is segítséget kérhetünk Istentől azokon a területeken, amelyekben nem szeretjük Őt teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből és erőnkből. Az Ő erejére van szükségünk, hogy megtegyük a lehetetlent, és az első lépés az, hogy megkeressük és elsajátítsuk ezt az erőt.

A legtöbb esetben idővel felerősödik az Isten iránti vonzódásunk és szeretetünk. Persze, az újonnan megtért hívők nagyon is tudatában vannak Isten szeretetének és az ő szeretetüknek Isten iránt. De Istennek csak a próbák és szenvedések idején tanúsított hűsége révén tud a szeretetünk egyre jobban elmélyülni. Idővel megtapasztaljuk könyörületességét, irgalmát, kegyelmét, szeretetét, akárcsak a bűngyűlöletét, szentségét és igazságosságát. Nem szerethetünk olyasvalakit, akit nem ismerünk, ezért az a legfontosabb, hogy megismerjük Őt. Azok, akik Istent és az Ő igazságát keresik, akik komolyan veszik azt a parancsot, hogy mindennél jobban szeressék Őt, azok Isten dolgaival foglalkoznak. Buzgón tanulmányozzák igéjét, buzgón imádkoznak, buzgón engedelmeskednek neki mindenben, és buzgón megosztják Jézus Krisztus evangéliumát másokkal. Ezen lelki gyakorlatok által tudjuk elérni, hogy Isten iránti szeretetünk növekedni és fejlődni tudjon az Ő dicsőségére.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent teljes szívből, lélekből, elméből és erőből szeretni az Urat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries