settings icon
share icon
Kérdés

Oda kell figyelnünk a körülöttünk zajló lelki harcokra?

Válasz


A hívők számára elengedhetetlen, hogy lelki harcokban vegyenek részt. Ez alól nincs kibúvó. Ezért fontos tudomást venni a körülöttünk zajló lelki harcokról. De a lelki hadviseléshez nem elég tudomást venni róla, hanem éberségre, felkészültségre, bátorságra és a megfelelő fegyverzetre is szükség van.

Pál szavaival élve: „Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre” (2Korinthus 10:3-5). Nyilvánvaló, hogy a hívők „hadakozása” lelki jellegű. Nem emberi vagy fizikai harcot vívunk. A harc lelki szinten zajlik: az ellenség, az előjogok, az erősségek és a fegyverek mind lelki jellegűek. Ha fizikai fegyverekkel próbálunk lelki harcot vívni, elbukunk, és az ellenség kerül ki győztesen.

Fontos megjegyezni, hogy Pál itt nem a démonokkal való harcról beszél. Amikor Jézus és az apostolok ördögöket űztek ki, elsősorban azért tették – akárcsak a többi jelt és csodát –, hogy tekintélyt adjanak a szavaiknak. Abban az időben fontos volt, hogy Isten kétséget kizáróan „bizonyítsa”, hogy az apostolok valóban Istentől vannak és az Ő szószólói. A Szentírás hitelessége az apostolok tekintélyén múlik, ezért Isten felhatalmazta őket hatalommal, hogy hitelesíthessék a tanításukat. A cél végig az volt, hogy bemutassák, a végső tekintély – és a végső lelki fegyver – a Szentírás. Az a fajta lelki harc, amelyet a hívők vívnak, elsősorban az elme és a szív harca.

A lelki harc minden hívő számára nagyon személyes. Az ördög „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Péter 5:8), ezért ébernek kell lennünk. Lelkünk ellensége „tüzes nyilakat” használ, amelyeket csak a hit a pajzsával lehet kivédeni, amely a hívő isteni fegyverzetének része (Efezus 6:10-17). Jézus arra intett, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, hogy kísértésbe ne essünk (Márk 14:38).

A 2Korinthus 10:4-5 szerint a világ lelki erődítményeket rejt magában, amelyek „okoskodásokból” és „magaslatokból” állnak. Az okoskodásnak fordított görög szó a logiszmosz. Jelentése: gondolat, felfogás, érv, filozófia. A világi emberek ilyen logiszmoszokat gyártanak, hogy Isten igazságával szemben védekezzenek. Sajnos, ezek az erődítmények gyakran börtönökké és végül sírokká válnak. A hívők arra vannak elhívva, hogy lerombolják ezeket az erődítményeket, és megszabadítsák a lakóikat. Ez veszélyes és nehéz munka, de az isteni arzenál mindig rendelkezésünkre áll. Sajnos, az ellenség egyik legjobb húzása az, hogy rávesz az emberek gyártotta fegyverek használatára az isteniek helyett.

Amikor világi filozófiákkal szemben harcolunk, az emberi bölcselkedés és fegyverzet haszontalannak bizonyul. Marketing-technikák, ellenfilozófiák, az emberi bölcsesség meggyőző szavai (1Korinthus 2:4), racionalizmus, szerveződés, képességek, szórakoztatás, miszticizmus, jobb megvilágítás, jobb zene – ezek mind-mind emberi fegyverek. Ezek közül egyikkel sem lehet lelki harcot nyerni. Az egyetlen hatékony eszköz, az egyetlen rendelkezésünkre álló támadó fegyver a Lélek kardja, „amely az Isten beszéde” Efezus 6:17). Ez a kard sok szabadságot ad nekünk, katonáknak a lelki harcban. Szabadok lehetünk a félelemtől, tudván, hogy Isten harcol értünk (Józsué 1:7-9), és nem hagy el minket. Szabadok lehetünk a bűntudattól, tudván, hogy – miután átadtuk az evangéliumot – nem mi felelünk azokért a lelkekért, akik elutasítják Isten üzenetét (Márk 6:11). Szabadok lehetünk a kétségbeeséstől, tudván, hogy ha üldöznek és gyűlölnek is minket, Krisztust már korábban üldözték és gyűlölték (János 15:18), és harci sebeinket bőségesen és szeretetteljesen ellátják a mennyben (Máté 5:10).

Ezek a szabadságok Isten hatásos fegyverének, az Ő igéjének a használatából fakadnak. Ha emberi erőfeszítéseket használunk a gonosz kísértéseivel szemben, folyamatos veszteségeknek és csalódásoknak leszünk kitéve. Ezzel ellentétben Isten győzelmei reményt ígérnek. „[J]áruljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett” (Zsidók 10:22-23). Azoknak a szíve, akik meghallják és elfogadják az apostolok által szólt teljes evangéliumot, megtisztul és tiszta vízzel lesz megmosva. Milyen vízről van itt szó? Az Isten igéjéről, amely megerősít minket a harc során (Efezus 5:26, János 7:38).

EnglishVissza a magyar oldalra

Oda kell figyelnünk a körülöttünk zajló lelki harcokra?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries