settings icon
share icon
Kérdés

Milyen az igazi keresztény?

Válasz


Az Apostolok Cselekedetei ihletett könyvének 11:26 igeverse szerint Jézus követőit először Antiókhiában nevezték keresztényeknek. Hogy miért hívták őket keresztényeknek? Mert “Krisztus követői” voltak. Arra kötelezték el magukat, hogy úgy járjanak“...a mint ő [azaz Krisztus] járt” (1.János 2:6 - betoldva).

Más szentírási szakaszok azt magyarázzák, hogyan jut el valaki a Jézus Krisztusba vetett hitre, és hogy a Vele való kapcsolat hogyan veszi kezdetét. Az Efézusbeliekhez 2:8-9 például feltárja előttünk, hogy az ember hit által válik kereszténnyé, nem pedig egy listányi szabály követésével vagy jó cselekedetek halmozásával: “Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék”. Egy igazi keresztény Jézusban mint Megváltójában hisz.

A Rómabeliekhez 10:9-10 igerészében meg van írva: “Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.” Egy igazi keresztény nem szégyelli nyilvánosan felvállalni és kimondani, hogy Jézus az Úr, és hiszi, hogy Isten “feltámasztotta őt halottaiból”.

A Korinthusbeliekhez írt első levél 15:3 igeverse szerint a feltámadt Jézusról szóló ezen örömhír “a legfontosabb üzenet” (EFO). Jézus feltámadása nélkül hitünk “hiábavaló”, és még mindig a bűneinkben vagyunk (17. igevers). Az igazi keresztény a feltámadt Jézusba vetett hitből él (1.Korinthusbeliekhez 15:13-14).

Pál így ír: “A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. . . . a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk“ (Rómabeliekhez 8:9, 16). Az igazi keresztényben Isten Szent Lelke él.

Az ember igaz keresztényi mivoltának bizonyítékai hitben és tettekben egyaránt megmutatkoznak. “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden” (2.Korinthusbeliekhez 5:17). Jakab pedig ezt mondja: “...én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet” (Jakab 2:18). Jézus Krisztus ezt ekképp fogalmazta meg: “...Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” (János 8:12). Az igazi keresztény azáltal mutatja meg a hitét, ahogyan él.

Annak ellenére, hogy manapság egy egész sor különbőző tartalmú hitbéli meggyőződésre sütik rá az általános "keresztény" címkét, a Biblia mégis olyan illetőként határozza meg az igazi keresztényt, aki személyesen elfogadta Jézus Krisztust Megváltójának, aki bűnei bocsánatáért egyedül Jézus Krisztus halálában és feltámadásában bízik, akiben Isten Szent Lelke valósággal lakozást vett, és akinek élete a Jézusba vetett hitnek megfelelő változást mutat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen az igazi keresztény?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries