settings icon
share icon
Kérdés

Mire gondolt Jézus, amikor bőséges életet ígért?

Válasz


A János 10:10-ben Jézus azt mondta: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." A tolvajtól eltérően, az Úr Jézus nem önző szándékkal jön. Azért jön, hogy adjon, nem azért, hogy kapjon. Azért jön, hogy általa az embereknek értelmes, céltudatos, örömteli és örök élete legyen. Ezt a bőséges életet akkor nyerjük el, amikor elfogadjuk az Urat Megváltónknak.

A „bőség" szó görögül a perisson, amelynek jelentése: „túláradó mértékben, mértéken felül, nagyon, erősen; akkora mennyiségben, hogy az már több, mint amire számítanánk". Jézus tehát sokkal jobb életet ígér nekünk, mint amilyent el tudnánk képzelni. Ez az elgondolás az 1Korinthus 2:9-ből származik: „"Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek." Pál apostol azt mondja, hogy Isten túláradó mértékben meg tud tenni mindent, amit kérünk vagy elgondolunk, és ezt az ereje által – amely bennünk munkálkodik, ha az Övéi vagyunk – meg is teszi.

Mielőtt pazar otthonokra, drága autókra, világkörüli hajóutakra és több pénzre gondolnánk, mint amennyit el tudnánk költeni, álljunk meg, és nézzük meg, mit tanít Jézus ezzel a bőséges élettel kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy a vagyon, presztízs, pozíció és hatalom nem elsődleges szempontok a számunkra (1Korinthus 1:26-29). Gazdasági, tanulmányi és társadalmi szempontból a legtöbb keresztyén nem tartozik a felső tízezerbe. Nyilvánvaló, hogy a bőséges élet nem az anyagi javak bőségére vonatkozik. Ha így lenne, Jézus lett volna a leggazdagabb ember. De ennek épp az ellenkezője volt igaz (Máté 8:20).

A bőséges élet az örök életre vonatkozik, arra az életre, amely akkor kezdődik el, amikor Krisztushoz fordulunk, és elfogadjuk Megváltónkként – és egészen az örökkévalóságig tart. Az élet – különösen az örök élet – bibliai meghatározását Jézus maga adta meg: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust" (János 17:3). Ez a meghatározás nem tesz utalást az éveink számára, vagyoni állapotunkra, jólétre, családra vagy szakmára. Ami azt illeti, az egyetlen dolog, ami említésre kerül itt, az az Isten ismerete, amely a valóban bőséges élet kulcsa.

Miből áll a bőséges élet? Először is, a bőség lelki bőség, nem anyagi. Ami azt illeti, Istent nem nagyon érdeklik az életünk földi körülményei. Biztosít arról, hogy nem kell aggódnunk az élelmünk és ruházatunk miatt (Máté 6:25-32; Filippi 4:19). A földi áldás lehet, hogy része az istenfélő életnek, de lehet, hogy nem, és sem a gazdagságunk, sem a szegénységünk nem jelzi, hogy milyen kapcsolatban állunk Istennel. Salamon minden földi áldással rendelkezett, és mégis, mindet jelentéktelennek tartotta (Prédikátor 5:10-15). Pál viszont elégedett volt minden körülményben, amelyben találta magát (Filippi 4:11-12).

Másodszor, az örök élet, amellyel a hívőknek igazából törődniük kell, nem az élet hosszúságától, hanem az Istennel való kapcsolattól függ. Ezért van az, hogy ha megtérünk és elfogadjuk a Szentlélek ajándékát, akkor már örök életünk van (1János 5:11-13), bár igaz, hogy még nem a maga teljességében. A földi élet hossza nem azonos a bőséges élettel.

Végül, a hívő élet „a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében" való növekedésről szól (2Péter 3:18). Ebből megtudjuk, hogy a bőséges élet egy állandó tanulási, gyakorlási és növekedési folyamat, mely során gyakran elbukunk, felállunk, alkalmazkodunk, kitartunk és győzünk, mivel jelen állapotunkban még csak „tükör által homályosan látunk" (1Korinthus 13:12). Egy nap szemtől szemben fogjuk látni Istent, és mi is teljesen ismerni fogjuk Őt, ahogy Ő is teljesen fog ismerni minket (1Korinthus 13:12). Többé nem fog kétely és bűn gyötörni. Ez lesz végső soron a bőséges élet a maga teljességében.

Noha természetünknél fogva anyagi dolgok után vágyunk, a keresztyén életfelfogásunkat forradalmasítanunk kell (Róma 12:2). Ahogy új teremtmények leszünk Krisztusban (2Korinthus 5:17), úgy a „bőség" értelmezésének is meg kell újulnia. A valóban bőséges élet szeretetben, örömben, békességben és a Lélek további gyümölcsében (Galata 5:22-23) bővölködik, nem „cuccokban". A bőséges élet az örök életből áll, ezért az örök dolgokra kell koncentrálnunk, nem a múlandókra. Pál arra int, hogy „Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben" (Kolossé 3:2-3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mire gondolt Jézus, amikor bőséges életet ígért?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries