settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent szabadnak lenni a bűntől?

Válasz


A Példabeszédek könyvének 20:9 igeverse a következő kérdést szegezi minden olvasójának: “Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől?”. Jó, ha ezzel mindannyian azonosulni tudunk. Ha ugyanis őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor nem tagadhatjuk, hogy még (hívőként is) vétkezünk. Na, de akkor a Rómabeliekhez írt levél 6:18 igerésze vajon miért mondja ezt: “Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek”. Egy (ön)ellentmondásba ütköztünk volna?

A bűn fogalmát a következőképp határozhatjuk meg: minden olyan gondolat, cselekedet vagy magatartás, amely nem éri el Isten szentségének örök mércéjét (a Rómabeliekhez 3:23 alapján). A bűnnek sok rétege van. Léteznek konkrét bűnös cselekedetek és gondolatok. A gyilkosság, a házasságtörés és a lopás mind bűn (2.Mózes 20:1-17), de már a gyilkosság, a házasságtörés és a lopás vágya is az (Máté 5:21, 28). A bűn gyökerei azonban ennél mélyebbre érnek, mélyebbre hatolnak. Alapvetően azért követünk el bűnt, mert bűnösök vagyunk. Amióta Ádám először vétkezett az Édenkertben (1.Mózes 2:17; 3:17-19), minden megszületett utódja (vagyis az összes valaha élt ember) az ő bűnös természetet örökölte (Zsoltárok 51:7; Rómabeliekhez 3:23; 5:12). Nem tehetünk mást, mint hogy vétkezünk, hiszen ez a természetünkből fakad. Egy madarat nyilván nem kell megtanítani arra, hogyan építsen fészket és hogyan tartsa melegen tojásait. Ezek cselekvése a természetéből ered. Hasonlóképp a gyereket sem kell megtanítani arra, hogy önző és követelőző legyen. Ez is természetes módon jön.

Eredetileg azonban nem arra lettünk teremtve, hogy bűnösök legyünk. Isten a saját képmására alkotott minket (1.Mózes 1:27). Az emberiség az Ő remekműve (Efézusbeliekhez 2:10; Zsoltárok 8:3-5). Valójában pedig a Teremtőnkkel való élő közösségre lettünk teremtve. A bűn miatt azonban már nem léphetünk be az Ő bűntelen és szent jelenlétébe (Habakuk 1:13). Amikor Jézus meghalt értünk a kereszten, az egész világ bűnét magára vette (2.Korinthusbeliekhez 5:21; 1.János 2:2). Azzal, hogy magára vállalta a mi bűneinkért járó jogos büntetést, kiváltott minket abból az adósságból, amivel mindannyian tartozunk Istennek (Kolossébeliekhez 2:14). Ótermészetünk átkát, amely a bűnös szenvedélyek és vágyak rabláncán tart minket, szintén visszájára fordította (Galátziabeliekhez 3:10, 13). Mielőtt Krisztussal találkozunk, mindannyian ezen bűnös természet rabszolgái vagyunk (Rómabeliekhez 7:25; 2.Péter 2:19). Megtérésünk pillanatában azonban új természet részesei leszünk, amely már felszabadult a bűn kötése alól (Rómabeliekhez 6:18; 8:2). A Rómabeliekhez írt levél teljes 6. fejezete igen részletesen fejti ezt ki. A 14. igevers ma is így szól hozzánk: “Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.”

A bűntől való szabadulás azt jelenti, hogy aki Jézust tette élete Urává, az többé nem rabszolgája a bűnnek. A Szent Lélek által már hatalmunk van arra, hogy életünkben győztesen uralkodjunk a bűn felett (1.Korinthusbeliekhez 15:56-67; Rómabeliekhez 8:37). Mint ahogyan egykor testi vágyainkat követtük, úgy mindazok, akik “Krisztus Jézusban” vannak, immár a Szent Lelket követik (Rómabeliekhez 8:14; Galátziabeliekhez 5:24). Mivel azonban egy bukott világban élünk, és még mindig testi teremtmények vagyunk, ezért továbbra is követünk el bűnöket (1.János 1:9; 2:1; Rómabeliekhez 7:21-22). Akik viszont Krisztust követik, azoknak már nem életmódjuk a bűn (1.János 2:1-6; 3:6-10; Rómabeliekhez 6:2).

Mindazok, akik már újjászülettek (János 3:3), új természetet is kaptak. Míg a régi természet az önös élvezetszerzés felé húzott minket, új természetünk már Isten szentsége felé von (2.Korinthusbeliekhez 5:17). Szabadnak lenni a bűntől azt jelenti, hogy az többé már nem képes olyan hatalmat gyakorolni felettünk, mint egykoron. Az önzés, a kapzsiság és a bujaság fojtó szorítása meggyengült és igája letöretett. A bűntől való szabadulás lehetővé teszi számunkra, hogy az Úr Jézus Krisztus készséges rabszolgáiként ajánljuk fel magunkat. Ő pedig továbbra is szüntelen dolgozik bennünk, hogy még inkább a saját hasonlatosságára változtasson el minket (Rómabeliekhez 6:18; 8:29; Filippibeliekhez 2:13)

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent szabadnak lenni a bűntől?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries