settings icon
share icon
Kérdés

Mit takar a lelki érettség? Hogyan válhatok egyre érettebbé lelkileg?

Válasz


Lelki érettséget úgy lehet elérni, hogy egyre inkább hasonlítunk Jézus Krisztusra. A megtérés után minden hívő elindul a lelki növekedés útján azzal a céllal, hogy egyre érettebbé válhasson. Pál apostol szerint ez egy állandó folyamat, amely ebben az életben soha nem ér véget. A Filippi 3:12-14-ben, ahol a Krisztus tökéletes ismeretéről beszél, azt mondja olvasóinak: „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pálhoz hasonlóan nekünk is folyamatosan „neki kell feszülnünk” Isten mélyebb megismerésének Krisztus által.

Az érett keresztyénség megköveteli, hogy gyökerestől megváltoztassuk a prioritásainkat, és ahelyett, hogy magunknak szeretnénk kielégülést, Istent kell első helyre tennünk és neki engedelmeskednünk. Az érettség nyitja abban áll, hogy következetesen és kitartóan azt tesszük, amiről tudjuk, hogy közelebb visz Istenhez. Ezeket a dolgokat lelki diszciplínáknak is hívják, és közéjük tartozik a bibliaolvasás, imádkozás, közösség, szolgálat és sáfárság. De akármilyen keményen is dolgozunk ezeken, egyik sem fog működni, ha a bennünk levő Szentlélek alkalmassá nem tesz. A Galata 5:16 arra szólít fel, hogy járjunk a Lélek szerint. A járásnak fordított görög szó tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy konkrét cél tudatában járjunk. Később ugyanebben a fejezetben Pál ismét arra buzdít, hogy járjunk a Lélek szerint. Itt a járás azt fejezi ki, hogy lépésről lépésre haladjunk, mindig egyszerre egy lépést téve. Azt jelenti, hogy valaki másnak – a Szentléleknek – az utasításait követve tanulunk meg járni. Betöltekezni Lélekkel annyi mint a Lélek vezetése alatt járni. Minél inkább alávetjük magunkat a Lélek irányításának, annál bőségesebb lesz a Lélek gyümölcse az életünkben (Galata 5:22-23). Ez a lelki érettség jellemzője.

Amikor megtérünk, mindent megkapunk, ami a lelki érettséghez szükséges. Péter azt mondja, hogy Isten „ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket” (2Péter 1:3). Egyedül Isten a mi erőforrásunk, és minden növekedés a kegyelme által történik, de nekünk kell meghoznunk a döntést, hogy engedelmeskedünk. Péter ezen a területen is segítséget nyújt: „Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek” (2Péter 1:5-8). A lelki érettség lényege, hogy hatékonyak és gyümölcsözőek legyünk az Úr Jézus ismeretében.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit takar a lelki érettség? Hogyan válhatok egyre érettebbé lelkileg?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries