settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan kerülhetek szorosabb kapcsolatba Istennel?

Válasz


Ha szeretnénk közelebb kerülni Istenhez, az dicséretes cél, és egy valóban újjászületett szívről tanúskodik, hiszen csak a Krisztusban levők akarnak kapcsolatot ápolni Istennel. De azt is meg kell értenünk, hogy ebben az életben soha nem leszünk olyan közel Istenhez, mint kellene vagy szeretnénk. Ennek a bűn az oka. Ez nem Isten hiányossága, hanem a miénk; a bűneink megakadályozzák, hogy maradéktalanul közösségben lehessünk Istennel, amire csak a dicső állapotunkban fog sor kerülni.

Még Pál apostol is, akinek a legszorosabb kapcsolata volt Istennel ebben az életben, egy még szorosabb kapcsolatra vágyott: „Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján (Filippi 3:8-9). Függetlenül attól, hogy éppen milyen kapcsolatban vagyunk Krisztussal, mindig kerülhetünk még közelebb hozzá, sőt, a mennyei dicsőségben egy örökkévalóság fog rendelkezésünkre állni, hogy a kapcsolatunk az Úrral egyre jobban elmélyüljön.

Öt alapvető dolgot tehetünk, hogy közelebb kerülhessünk Istenhez.

Első lépésként váljon napi rutinná, hogy megvalljuk neki a bűneinket. Ha a bűn akadályt képez a kapcsolat elmélyítésében, akkor a bűnvallás elhárítja ezt az akadályt. Ha megvalljuk Istennek a bűneinket, Ő azt ígéri, hogy megbocsátja azokat (1János 1:9), márpedig a megbocsátás az, ami helyrehozza a megromlott kapcsolatot. Ne feledjük, hogy a bűnvallás nemcsak annyiból áll, hogy azt mondjuk: „Sajnálom a vétkemet, Uram." Egy szívből jövő bűnbánatról van szó, amikor felismerjük, hogy a bűn támadás a szent Isten ellen. Olyan bűnbánatról, amikor felismerjük, hogy a bűnünk szegezte Jézus Krisztust a kereszthez. A vámszedő kiáltása ez a Lukács 18-ban: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek." Ahogy Dávid király mondta: „Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem" (Zsoltárok 51:19).

A második lépés, amit Isten felé tehetünk az, hogy figyelünk Isten hangjára. Manapság sokan egy természetfeletti eseményt hajszolnak, amely során meghallhatják Isten hangját, de Péter apostol azt mondta, hogy tartsuk bizonyosnak „a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben" (2Péter 1:19). Ez a bizonyos prófétai beszéd a Biblia. A Bibliában Isten hangja szól hozzánk. Az Isten által ihletett Szentírás az, amely által „minden jó cselekedetre" felkészülünk (2Timóteus 3:16-17). Szóval, ha közelebb akarunk kerülni Istenhez, rendszeresen kell olvasnunk az igét. Igeolvasás közben Istent „halljuk", aki a Lelke által szól hozzánk, amint megvilágosítja előttünk az igét.

A harmadik lépés, amit Isten felé tehetünk az, hogy imádságban beszélünk vele. Míg a bibliaolvasás során hallgatjuk, ahogy Isten szól hozzánk, addig mi imádságban szólítjuk meg Őt. Az evangéliumok gyakran beszámolnak arról, hogy Jézus elvonult, hogy imádság által közösségben lehessen az Atyával. Az imádság többről szól, mint kérni pár dolgot Istentől, amire szükségünk van, vagy amire vágyunk. Nézzük meg a mintát, amit Jézus a tanítványainak adott a Máté 6:9-13-ban. Ebben az imádságban az első három kérés Istenre vonatkozik (szenteltessék meg a neve, jöjjön el az országa, legyen meg az akarata). Az utolsó három kérést (adja meg a mindennapi kenyeret, bocsássa meg a tartozásunkat, ne vigyen kísértésbe) csak akkor intézzük Istenhez, ha az első hármat már kértük. Egy másik módja annak, hogy feldobjuk az imaéletünket az, ha a zsoltárokat olvassuk. Sok zsoltár egy szívbéli kiáltás Istenhez, amelyben különböző dolgokat kérnek. A zsoltárok közt találunk imádatot, bűnvallást, hálaadást, könyörgést, amelyek isteni sugallat mintájára születtek.

Negyedik lépésként keressünk egy hívő közösséget, ahol rendszeresen együtt imádhatjuk Istent. Ez egy nagyon fontos része a lelki növekedésnek. Túl gyakran azzal a hozzáállással megyünk gyülekezetbe, hogy „mit kaphatok belőle". Ritkán szánunk rá időt, hogy felkészítsük a szívünket és elménket az imádásra. A Zsoltárokban Isten gyakran hívja a népét, hogy jöjjön és imádja az Urat (például Zsoltárok 95:1-2). Isten felszólít és megparancsolja, hogy jöjjünk jelenlétébe és imádjuk Őt. Mi, az Ő népe, hogy engedhetjük meg magunknak, hogy ennek ne tegyünk eleget? A gyülekezetbe járás nemcsak arra ad lehetőséget, hogy Isten jelenlétébe jöjjünk és Őt imádjuk, hanem arra is, hogy közösségben lehessünk az Úr népével. Ha az Úr házába megyünk, ahol imádatot és közösséget gyakorolhatunk, akkor ennek eredményeként közelebb kerülünk az Úrhoz.

Végül, a szoros kapcsolat Istennel az engedelmes életre épül. Jézus azt mondta tanítványainak a felső szobában: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet" (János 14:23). Jakab azt mondja, hogy ha engedelmeskedünk Istennek, ellenállunk az ördögnek, és közeledünk Istenhez, akkor Ő is közeledni fog hozzánk (Jakab 4:7-8). Pál azt mondja a Római levélben, hogy az engedelmességünk egy „élő áldozat", amelyet hálából mutatunk be Istennek (Róma 12:1). Ne feledjük, hogy minden bibliai felhívás az engedelmességre úgy hangzik el, mint amit tennünk kell válaszként Isten irgalmára, amelyet az üdvösségben felkínált nekünk. Az engedelmességünkkel nem elnyerjük az üdvösséget, hanem kifejezzük szeretetünket és hálánkat Isten iránt.

Így a bűnvallás, bibliatanulmányozás, imádság, rendszeres gyülekezetlátogatás és engedelmesség révén elmélyíthetjük a kapcsolatunkat Istennel. Elég egyszerűnek tűnik, ha nem egyenesen primitívnek. De gondolj csak bele: hogyan ápoljuk a kapcsolatot embertársainkkal? Időt szánunk a beszélgetésre, kiöntjük a szívünket előttük, és őket is meghallgatjuk. Elismerjük, ha megbántottuk őket, és bocsánatot kérünk. Igyekszünk jól bánni velük, és áldozatot hozunk értük. Nem nagyon különbözik ettől a mennyei Atyával való kapcsolat sem.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan kerülhetek szorosabb kapcsolatba Istennel?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries