settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a testi keresztyén kifejezés?

Válasz


Lehet-e egy igazi keresztyén testi? A kérdés megválaszolásához mindenekelőtt a „testi” jelzőt kell definiálnunk, amely a görög szarkikosz szó szerinti fordítása. Keresztyénekkel kapcsolatban az 1Korinthus 3:1-3 versekben fordul elő ez a jelző. Pál apostol ebben a részben „testvéreiként” szólítja meg az olvasókat, amely elnevezéssel szinte kizárólag más keresztyéneket illet írásaiban, majd mindjárt ezután „testieknek” nevezi őket. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a keresztyének is lehetnek testiek. A Biblia világosan kimondja, hogy senki sem bűntelen (1János 1:8). Valahányszor vétkezünk, testi módra cselekszünk.

Kulcsfontosságú azonban megértetünk, hogy míg időnként a keresztyének is viselkedhetnek testiesen, egy igazi keresztyén soha nem marad ebben az állapotban egész életében. Egyesek félreértelmezik a „testi keresztyén” fogalmát, s azt állítják, hogy az emberek hitre juthatnak Krisztusban, majd életük végéig testiesen élhetnek anélkül, hogy bármi jele volna újjászületésüknek és annak, hogy új teremtéssé lettek (2Korinthus 5:17). Ez az elgondolás azonban szöges ellentétben áll a Biblia tanításával. Jakab levelének 2. része világossá teszi a számunkra, hogy az igaz hit mindig jó cselekedeteket szül. Az Efézus 2:8-10 kimondja, hogy bár egyedül kegyelemből, hit által van üdvösségünk, de az üdvösség jó cselekedeteket eredményez. Tűnhet-e testinek egy keresztyén kudarcos és/vagy lázadó időszakában? Igen. És maradhat-e tartósan testi egy igazi keresztyén? Nem.

Mivel az „örök biztonság” bibliai tény, a testi keresztyén is megváltott keresztyén. Az üdvösséget nem lehet elveszíteni, hiszen az üdvösség Isten ajándéka, amelyet soha nem von vissza (lásd János 10:28; Róma 8:37-39; 1 János 5:13). Pál is biztosítja üdvösségük felől a testi keresztyéneket az 1Korinthus 3:15-ben: „ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.” Nem az tehát a kérdés, hogy elveszíti-e üdvösségét az, aki keresztyénnek vallja magát, de testiesen él, hanem hogy csakugyan üdvösséget nyert-e az ilyen ember (1János 2:19).

A testies magatartást tanúsító keresztyének számíthatnak Isten szeretetteljes fegyelmezésére (Zsidó 12:5-11), melynek célja, hogy ismét közeli kapcsolatba kerüljenek vele, és megtanuljanak engedelmeskedni neki. Isten azt szeretné, ha megtérésünk után egyre inkább elváltoznánk Krisztus hasonlatosságára (Róma 12:1-2), azaz egyre inkább lelki módon viselkednénk, és egyre kevésbé testiesen – ezt a folyamatot nevezi a Biblia megszentelődésnek. Testiességünk mindaddig újra meg újra a felszínre tör, amíg Isten meg nem szabadít bennünket bűnös testünkből. Ám egy őszinte Krisztus-hívő életében nem ez lesz a jellemző, hanem kivételesnek számítanak az ilyen megnyilvánulások.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a testi keresztyén kifejezés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries