settings icon
share icon
Kérdés

Ki vagyok Krisztusban?

Válasz


„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” – olvassuk a 2Korinthus 5:17-ben. A magyar nyelvű Biblia két görög kifejezést is az „új” szóval ad vissza. Az egyik, a neosz, egy frissen elkészült dologra utal, amihez hasonló sok másik létezik. A fenti igeversben azonban a kainosz kifejezés szerepel, s ez olyasvalamit jelöl, ami szintén most készült el, de amelyhez hasonló eddig nem létezett. Krisztusban teljesen új teremtéssé lettünk. Ahogy Isten annak idején a semmiből teremtette meg a mennyet és a földet, úgy cselekszik velünk is. Nem csupán megtisztítja régi énünket, hanem merőben újat alkot. Ha Krisztusban vagyunk, „isteni természet részeseivé” lettünk (2Péter 1:4). A Szent Szellem személyében maga Isten vesz lakozást a szívünkben. Mi Krisztusban vagyunk, Ő pedig bennünk él.

Krisztusban új teremtések leszünk, megújulunk és újjászületünk, és ez az új teremtés szellemi módon gondolkozik, szemben testies beállítottságú régi énünkkel. Új természetünk kapcsolatot teremt Istennel, engedelmeskedik neki, és elkötelezi magát a szolgálata mellett. Régi természetünk képtelen minderre, de még csak vágyni sem tud rájuk. A régi természet nem fogékony a szellem dolgaira, és képtelen megújítani önmagát. Halott a vétkeink és bűneink miatt (Efézus 2:1), és csak egy természetfeletti érintés hatására elevenedhet meg, mégpedig akkor, amikor Krisztushoz jövünk, és Ő beköltözik a szívünkbe. Krisztustól egy egészen új és szent természetet és romolhatatlan életet kapunk. Régi életünk, amely halott volt Istennek a bűn miatt, eltemettetik, mi pedig feltámadunk, hogy „új életben járjunk” vele (Róma 6:4).

Ha Krisztuséi vagyunk, eggyé válunk vele, és többé nem szolgálunk a bűnnek (Róma 6:5-6); életre kelünk Krisztussal (Efézus 2:5); hasonlóvá leszünk képéhez (Róma 8:29); nincs rajtunk kárhoztatás, és járhatunk a Lélek szerint a test helyett (Róma 8:29); továbbá hívő testvéreinkkel együtt Krisztus testének a tagjaivá válunk (Róma 12:5). A hívő ember új szívet kap (Ezékiel 11:19), és megáldatik Isten „mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban” (Efézus 1:3).

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor vajon miért élünk gyakran egészen másként, mint a fent leírtak, noha átadtuk Krisztusnak az életünket, és meg vagyunk győződve az üdvösségünk felől. Azért, mert új természetünk a régi testünkben lakozik, s e kettő sehogy sem fér meg egymással. Régi természetünk halott, de új természetünknek továbbra is harcolnia kell a „sátor” ellen, amelyben lakik. A bűn és a gonoszság még mindig tetten érhető, de a hívő ember immár új szemszögből látja ezeket, és nem uralkodnak felette úgy, mint valaha. Krisztusban módunkban áll úgy dönteni, hogy ellenállunk a bűnnek, míg régi természetünk képtelen volt erre. Immár szabadon eldönthetjük, hogy új természetünket fogjuk-e táplálni az Igével, imádsággal és engedelmességgel, vagy a testet tápláljuk azzal, hogy mindezeket elhanyagoljuk.

Ha Krisztusban vagyunk, „mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket” (Róma 8:37), és örvendezhetünk Megváltónkban, akiben mindenre van erőnk (Filippi 4:13). Krisztusban szeretettek vagyunk, bocsánatot nyertünk és biztonságban vagyunk. Isten fiává fogadott, megigazított, megszabadított, önmagával kibékített és kiválasztott bennünket. Krisztusban mienk a győzelem, az öröm és a békesség, és életünk igazi értelmet nyer. Milyen csodálatos Megváltó is Jézus Krisztus!

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki vagyok Krisztusban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries