settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan élhetem az életemet Istennek?

Válasz


Isten az igéjében adott néhány világos utasítást arra vonatkozóan, hogy miként kell neki élnünk. Ide tartoznak az olyan parancsolatok, mint szeressétek egymást (János 13:34-35), kövessük Őt a saját vágyainkról való lemondás árán is (Máté 16:24), gondoskodjunk a szegényekről és rászorulókról (Jakab 1:27), és ne essünk olyan bűnökbe, mint azok, akik nem ismerik Istent (1Thesszalonika 5:6-8). Az Istennek szentelt élet lényegét Jézus akkor foglalta össze, amikor egy törvénytudó megkérdezte, hogy melyik a legfontosabb parancsolat. Jézus így felelt: „Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat" (Márk 12:29-31).

Jézus imája a keresztre feszítés előtt szintén rávilágít a lényegre. Azt imádkozta a hívőkért, hogy „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük" (János 17:22-26). Jézus arra vágyik, hogy közösségben lehessen velünk.

A Westminsteri kiskátéban ez áll: „Az ember végső célja, hogy dicsőítse Istent és örökké gyönyörködjön Benne." Az Istenért élt élet dicsőséget szerez Istennek. Istent követjük teljes lényünkkel: szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel. Krisztusban vagyunk (János 15:4, 8) ezért úgy kell élnünk, ahogy Ő is: szeretnünk kell másokat. Ez által dicsőséget szerzünk a nevének, és élvezhetjük azt a kapcsolatot, amelyre eleve teremtettünk.

Ha Istennek szeretnél élni, kutatnod kell az igét. Keresnünk kell a Szentlélek vezetését, hogy alkalmazhassuk az igét az életünkre. Istennek élni azt jelenti, hogy lemondunk magunkról, és mindennél jobban vágyunk Istenre. Ahogy egyre közelebb kerülünk Istenhez és egyre jobban megismerjük Őt, annál jobban fogunk azokra a dolgokra vágyni, mint Ő. Ahogy növekszünk, az Isten iránti szeretetünkkel együtt az Istennek való engedelmesség iránti vágyunk is növekedni fog. Jézus azt mondta: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat" (János 14:15).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan élhetem az életemet Istennek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries