Honnan tudhatom, hogy Isten üzent nekem valamit?


Kérdés: Honnan tudhatom, hogy Isten üzent nekem valamit?

Válasz:
Imádkozz, különösen akkor, amikor nem vagy biztos Isten akaratában. „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" Jakab 1:5). „Légy csendben, és várj az Úrra" (Zsoltárok 37:7). Ha nem tudod, mit kérj, nyugodtan vonatkoztasd magadra az ilyen verseket, mint „Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem" (Zsoltárok 143:8) vagy „Vezess hűségesen, és taníts engem" (Zsoltárok 25:5).

Isten elsősorban az igéje által vezet minket. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre" (2Timóteus 3:16). Ha a Szentírás valamit megparancsol, akkor nem kell habozni és azon tűnődni, hogy vajon tényleg az-e Isten akarata. Isten annyira törődik velünk, hogy már adott nekünk egy egyszerű és világos útmutatót az élethez, a Bibliát. „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága" (Zsoltárok 119:105). „Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt" (Zsoltárok 19:7). „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet" (Zsoltárok 119:9). Ugyanakkor Isten soha nem mond ellent önmagának, ezért soha nem kér olyasmire, ami ellentmondana a Szentírásnak. Soha nem fog arra kérni, hogy vétkezz. Soha nem fog olyasmire kérni, amit Jézus Krisztus nem tett volna meg. El kell merülnünk a Bibliában, hogy megtudjuk, milyen dolgok ütik meg Isten mércéjét. „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva" (Józsué 1:8).

A keresztyéneknek rendelkezésükre áll a Szentlélek, aki segít megítélni, hogy mi (nem) Isten akarata az életünkre nézve. „…az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra" (János 16:13). Olykor a Szentlélek megzavarja a lelkiismeretünket, ha rossz döntést hozunk, vagy éppen békességet ad és bátorít, ha a jó döntés felé hajlunk. Még ha nem is lép érezhető módon közbe, tudhatjuk, hogy Ő mindig mindent kézben tart. Néha Isten úgy változtatja meg a körülményeket, hogy észre se vesszük a keze nyomát. „Az Úr vezet majd szüntelen" (Ézsaiás 58:11).

Ha Isten arra hív, hogy tégy meg egy hitbeli lépést, bátorítson a jelenléte. „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz" (Józsué 1:9). És ne feledd: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok" (1Péter 5:7). „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet" (Példabeszédek 3:5-6).

Egy dolgot azonban ne tegyünk: ne várjuk, hogy Isten hangját halljuk. Manapság egy veszélyes trend dívik, amelynek során az emberek az Úr szavára várnak azon kívül, amit a Bibliában már elmondott. „Az Úr azt mondta nekem..." – ez vált a tapasztalatok-vezérelte keresztyének mantrájává. Sajnos, az, amit az egyik embernek „mond", ellentmond annak, amit a másik embernek „mond", ezért ezek a biblián kívüli „kinyilatkoztatások" nagyon megosztónak bizonyultak, és gyülekezetet gyülekezet után romboltak le, mikor egyik ember tapasztalata elsőbbrendűvé vált a másikéval szemben. Ez káoszt szül, és senki sem húz hasznot belőle, csak Sátán, aki imádja, ha nézeteltérést okozhat a hívők között. Az ilyen kérdésekben Péter apostol példáját kell követnünk. Annak ellenére, hogy a hegyen megtapasztalhatta, amint a megdicsőült Krisztus Mózessel és Illéssel beszélget, Péter nem erre a tapasztalatra hagyatkozott, hanem azt hirdette: „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek" (2Péter 1:18-19).

English


Vissza a magyar oldalra
Honnan tudhatom, hogy Isten üzent nekem valamit?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől