settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent Krisztusban lenni?

Válasz


A Galata 3:26-28 betekintést nyújt a „Krisztusban" lenni fogalmába és jelentésébe. „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban." Pál a galatabeli hívőkhöz szól, emlékeztetvén őket az új identitásukra, amelyet akkor nyertek, amikor hitüket Jézus Krisztusba vetették. „Krisztusba megkeresztelkedni" annyi, mint azonosulni Krisztussal, maguk mögött hagyván a régi, bűnös életüket, és teljes erővel felkarolni az új életet Krisztusban (Márk 8:34, Lukács 9:23). Amikor válaszolunk a Szentlélek vonzására, Ő „bekeresztel" minket Isten családjába. Az 1Korinthus 12:13-ban ez áll: „Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg."

A Szentírás számos helyen beszél arról, hogy a hívők Krisztusban vannak (1Péter 5:14, Filippi 1:1, Róma 8:1). A Kolossé 3:3-ban ezt olvassuk: „Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben." Isten tökéletesen igazságos. Nem hunyhat egyszerűen szemet a bűn felett vagy nem mentheti azt fel – ez nem lenne igazságos. A bűnért meg kellett fizetni. Isten az összes, bűn miatti haragját a saját Fiára öntötte ki. Amikor Jézus helyettünk keresztre ment, elhordozta azt a büntetést, amelyet a bűneink érdemeltek. Halála előtt ez volt az utolsó szava: „Elvégeztetett" (János 19:30). Mi végeztetett el? Nemcsak a földi munkája. Ahogy három nappal később igazolta, az még nem ért véget (Máté 28:7, Márk 16:6, 1Korinthus 15:6). Mi végeztetett el akkor a kereszten? Isten terve, amellyel megváltotta a bukott világot. Amikor Jézus azt mondta, hogy „elvégeztetett", azt állította, hogy sikeresen megfizette a teljes árat minden múlt-, jelen- és jövőbeli lázadásunkért.

Krisztusban lenni annyi, mint elfogadni az Ő áldozatát, fizetségként a mi a bűneinkért. Az erkölcsi bizonyítványunkon ott van minden bűnös gondolat, attitűd vagy tett, amelyet valaha elkövettünk. Nincs az az öntisztító tett, amely elég tisztává mosna ahhoz, hogy megbocsátást nyerjünk és kapcsolatba kerülhessünk Istennel (Róma 3:10-12). A Biblia azt mondja, hogy a természetes, bűnös állapotunkban Isten ellenségei vagyunk (Róma 5:10). Amikor elfogadjuk Krisztus helyettes áldozatát, kicseréli a bizonyítványainkat. A bűnlajstromunkat lecseréli az Ő tökéletes bizonyítványára, amely teljes mértékben Isten tetszésére van (2Korinthus 5:21). A kereszt lábánál egy isteni cserére kerül sor: a régi, bűnös természetünk kicserélődik az Ő tökéletes természetére (2Korinthus 5:17).

Ahhoz, hogy bemehessünk Isten szent jelenlétébe, Krisztus igazságába kell elrejtőznünk. Krisztusban lenni azt jelenti, hogy Isten többé nem a tökéletlenségeinket látja, hanem Fia igazságosságát (Efezus 2:13, Zsidók 8:12). Csak Krisztusban töröltetik el a vétkünk, áll helyre a kapcsolatunk Istennel, és lesz miénk az örökkévalóság (János 3:16-18, 20:31).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent Krisztusban lenni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries