settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent lélekben és igazságban imádni az Urat?

Válasz


Az Úr „„lélekben és igazságban” történő imádásáról a János 4:6-30-ban olvasunk, ahol Jézus egy asszonnyal beszélget egy kútnál. A beszélgetés során az asszony az imádat helyéről beszélt Jézusnak, mondván, hogy a zsidók Jeruzsálemben imádták az Urat, míg a samaritánusok a Garizim hegyén. Jézus épp most fedte fel, hogy tudja, hány férje volt eddig, és hogy a jelenlegi élettársa nem a férje. Ettől az asszony kényelmetlenül érezte magát, és megpróbálta elterelni a figyelmet a személyes életéről a vallásra. Jézus azonban nem hagyta magát eltéríteni a tanítástól az igaz imádatról, és rátért a lényegre: „De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának” (János 4:23).

Jézus ezzel azt akarta megtanítani, hogy Isten imádata nincs egy konkrét földrajzi helyhez kötve, illetve nem szabályozzák az Ószövetség ideiglenes előírásai. Krisztus eljövetelével megszűnt a zsidók és pogányok közti szétválasztódás, akárcsak a templom központi szerepe, melyet az imádat helyeként töltött be. Krisztus eljövetelével Isten minden gyermeke Isten elé járulhat. Az imádat a szívben megy végbe, nem külső helyszíneken, és inkább az igazság vezérli, semmint a ceremóniák.

Az 5Mózes 6:5-ben Mózes előírja, miként kell az izraelitáknak Istent szeretniük: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” Istenimádatunkat az iránta való szeretetünk motiválja, és ahogy szeretjük, úgy imádjuk is. Mivel az erőnek fordított héber szó teljességet fejez ki, Jézus ezt a kifejezést kibővíti az elme elemével is (Márk 12:30, Lukács 10:27). Isten imádata lélekben és igazságban megköveteli, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel szeressük Őt.

Az igazi imádat „lélekben” történik, azaz: az egész szívet érinti. Ha nem szeretjük Istent szenvedélyesen, nem tudjuk lélekben imádni. Ugyanakkor az imádat igazságban is kell történjen, azaz: megfelelő ismeretre kell épüljön. Ha nem ismerjük Istent, akkor nem tudjuk igazságban imádni. Ahhoz, hogy Istent tiszteletteljesen és kielégítő módon tudjuk imádni, mindkét elemre szükség van. Ha csak lélekben imádunk, igazság nélkül, az egy sekély, túlzottan emocionális élményhez vezethet, amit a hullámvasút élményéhez hasonlíthatunk. Amikor elmúlik az érzés, amikor kihűl a hév, az imádat is megszűnik. Ha csak igazságban imádunk, lélek nélkül, az egy száraz, szenvtelen találkozást eredményez, amely könnyen fordulhat örömtelen törvényeskedésbe. Ha az imádat mindkét elemét megfelelően társítjuk, akkor a Szentírásból megismert Istent nagyra fogjuk tudni becsülni és örülni fogunk tudni neki. Minél többet tudunk meg Istenről, annál jobban tudjuk becsülni. Minél jobban becsüljük, annál jobban tudjuk imádni. Minél jobban imádjuk, annál jobban megdicsőül Isten.

A lélek és igazság összefonódását az imádatban legjobban Jonathan Edwards 18. századi amerikai lelkipásztor és teológus foglalta össze: „Azt kellene feladatomnak tekintsem, hogy olyan magasra fokozzam a hallgatóim vonzalmát (érzelmeit), amennyire csak tudom, feltéve, hogy ez a vonzalom kizárólag az igazságon alapul.” Edwards felismerte, hogy az igazság és csakis az igazság tudja oly módon befolyásolni az érzelmeket, hogy azok Istent tudják dicsőíteni. Isten felbecsülhetetlen értékű igazsága felbecsülhetetlen mértékű szenvedélyre méltó.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent lélekben és igazságban imádni az Urat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries