settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az a kijelentés, mely szerint “nékem az élet Krisztus” (Filippibeliekhez 1:21)?

Válasz


A Filippibeliekhez írt levél 1:21 igeverse szerint: “Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség”. Szép számmal vannak olyan hívő emberek, akik ezen igevers második részére összpontosítanak, vagyis arra, hogy “a meghalás nyereség” – ők e vers által a mennyország eljövendő örömeire nézve vigasztaltatnak. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt sem, ami ez előtt lett megírva. A “nékem az élet Krisztus” tagmondat fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez az Istentől való kijelentés minden keresztény életében központi helyet kell elfoglaljon.

Pál apostol ezen igével valójában azt közvetíti felénk, hogy minden, amivé valaha lenni próbált, minden, ami jelen állapotában, és minden, amivé/akivé kíván válni, Krisztus személyére mutat(ott). Megtérésétől fogva egészen mártírhaláláig, Pál minden törekvése arra irányult, hogy Krisztus ismeretét, evangéliumának terjedését és egyházának érő növekedését előmozdítsa. Pál apostol egyetlen célja az volt, hogy Jézus dicsőségét öregbítse.

A “nékem az élet Krisztus” kijelentése azt jelenti, hogy Krisztus evangéliumát hirdetjük. Pál prédikált zsinagógákban; prédikált folyópartokon; prédikált fogolyként; prédikált apostolként; prédikált sátorkészítőként. Üzenete állandó, konstans természetű volt: “Elhatároztam, hogy minden mást félretéve csakis Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is úgy, mint aki meghalt a kereszten” – mondja (1.Korinthusbeliekhez 2:2). Krisztus önkéntes áldozatának hírét vitte királyoknak, katonáknak, államférfiaknak, papoknak és filozófusoknak, zsidóknak és pogányoknak, férfiaknak és nőknek. Szó szerint bárkinek prédikált, aki hajlandó volt meghallgatni.

A “nékem az élet Krisztus” kijelentése azt jelenti, hogy Krisztus példáját követjük, Őt utánozzuk mindenben. Pál azt akarta tenni, amit Jézus tett, azokat a szavakat akarta szólni, amiket Ő szólt. A gyülekezetnek pedig hasznára vált az ő (megélt) istenfélő példája: “Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé” (1.Korinthusbeliekhez 11:1). Amit Jézus tenne, mi is azt akarjuk tenni!

A “nékem az élet Krisztus” kijelentése azt jelenti, hogy Krisztus megismerésére törekszünk. Minden nap jobban és jobban meg akarjuk ismerni Őt. Persze itt nem puszta információgyűjtésről, tények halmozásáról van szó, hanem Krisztus személyének belsőséges megismeréséről. “Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a halálig. Mindezt pedig abban a reményben teszem, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban” (Filippibeliekhez 3:10-11 EFO).

A “nékem az élet Krisztus” kijelentése azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk lemondani mindenről, ami meggátol minket abban, hogy teljesen Krisztuséi legyünk – hogy Ő teljesen a miénk lehessen. Pál így tesz erről bizonyságot: “...a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam Ő benne...” (Filippibeliekhez 3:7-9). Ragaszkodunk Urunk Márk evangéliumának 10:29-30 igerészében feljegyzett ígéretéhez, mely szerint a Jézusért hozott áldozataink százszoros jutalomban részesülnek.

A “nékem az élet Krisztus” kijelentése azt jelenti, hogy Krisztus személye áll életünk gyújtópontjában, hogy Ő a célunk és egyben legfőbb vágyunk. Krisztus az elménk, szívünk, testünk, lelkünk – egy szóval – a világunk közepe. Mindent, amit teszünk, Krisztus dicsőségére tesszük. Miközben kitartással futjuk meg “az előttünk levő küzdő tért”, félreteszünk “minden akadályt és a megkörnyékező bűnt” és csak Jézusra nézünk (Zsidókhoz 12:1-2). Egyedül Ő a mi életünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az a kijelentés, mely szerint “nékem az élet Krisztus” (Filippibeliekhez 1:21)?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries