settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent Istent szeretni?

Válasz


Isten szeretetéhez először is meg kell ismerni az Ő személyét, ez pedig az Ő Igéjének megismerésével kezdődik. Lehet, hogy ez elsőre túl egyszerűnek, sőt, túl sima ügynek hangzik, mégis igaz, hogy Őt ismerni egyet jelent az iránta való szeretettel.

Istent szeretni azt jelenti, hogy Őt imádjuk és Őt dicsőítjük. “...Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj” (Lukács 4:8). A Zsoltárok könyve sok gyönyörű példáját adja annak, hogyan magasztalhatjuk és dicsérhetjük Teremtőnket (pl. 8., 19., 23., 24., 67., 99., 117. és 150. zsoltár).

Istent szeretni azt jelenti, hogy Őt tesszük az (életünk) első hely(é)re. “...Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből...” (Márk 12:29-30). Isten szeretete osztatlan szeretetet kíván. Isten a leg(f)első(bb) jónk (Zsoltárok 16:2). Ha teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből Istent szeretjük, akkor nem engedjük meg, hogy más dolgok közénk tornyosuljanak. Isten iránti szeretetünk az embertársaink szeretetében is megnyilvánul (Márk 12:31) – és bár a világban élőket szeretnünk kell, a világ dolgait viszont épp hogy nem. “...Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!” (Zsoltárok 73:25). Nem szerethetjük egyidejűleg a jelenvaló világot, és Istent (1.János 2:15); a világ kínálta dolgok szeretete ugyanis könnyűszerrel tévútra vihet minket (2.Timótheushoz 4:10).

Istent szeretni azt jelenti, hogy vágyakozunk személyére, epekedünk igazsága minden ítélete után, Igéje és kegyelme után. “Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!” (Zsoltárok 42:2). Ha egyszer már megéreztük és megláttuk az Úr irántunk való jóságát (Zsoltárok 34:8), mindig csak többet és többet akarunk személyéből. Ha szeretjük Istent, olyanokká válunk, mint betániai Mária, aki “... Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét” (Lukács 10:39). Ha szeretjük Istent, Igéje a mi szívünk húrjait is úgy fogja pendíteni, mint egykoron a zsoltárosét: “...Az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is” (Zsoltárok 19:9-10).

Tegyük fel, hogy egy férfi arra kényszerül, hogy egy időre elváljon kedvesétől. Majd egy napon levelet kap tőle. Első dolga persze az lesz, hogy mohón felbontja a levelet, és issza annak minden szavát. A szerelme iránti szeretete által a vele folytatott levelezés kiemelt helyet kap szívében. Ugyanez érvényes az Isten Igéje iránti szeretetünkre is. Mivel szeretjük a Szerzőt, szeretjük a nekünk szóló üzenetét is. Lelkesen és gyakran olvassuk, közel tartjuk magunkhoz, és a szívünkbe rejtjük minden szavát.

Istent szeretni végül pedig azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Neki. Jézus ma is így szól hozzánk: “Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (János 14:15, 23; 15:10; 1.János 5:3). Ez a szeretet azonban nem csupán szabályok betartásáról és jócselekedetek lajstromozásáról szól. Sokkal inkább arról, hogy Isten szeretetét kitörölhetetlenül a szívünk táblájára írva hordozzuk. Természetes, hogy szeretnénk örömet szerezni azoknak, akiket szeretünk. Ha szeretjük Istent, akkor tetszeni akarunk Neki, és buzgón engedelmeskedni akarunk parancsainak. “Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem...” (Zsoltárok 40:9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent Istent szeretni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries