settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent Isten szíve szerinti nőnek lenni?

Válasz


Az Isten szíve szerinti nő elsősorban Isten leánya. Akkor válhatunk Isten gyermekévé, ha üdvözítő kapcsolatban állunk Jézus Krisztussal (János 1:12; 3:16–18, 36). Amikor Jézushoz fordulunk az üdvösségünkért, új teremtésekké leszünk (2Korinthus 5:17). Isten a Szentlelkét adja, aki munkálkodik bennünk, és egyre inkább Krisztus hasonlatosságára formál (János 14:15–17; 1János 4:13; 2Korinthus 3:18). Egyszerűen fogalmazva, az Isten szíve szerinti nő egy olyan nő, akit Jézus Krisztus megváltott, és aki aláveti magát a benne lakozó Szentlélek munkájának. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az Isten szíve szerinti nő igyekszik jobban megismerni Istent az igeolvasás, imádság, más hívőkkel való közösség és egészséges tanítás hallgatása révén. Tudja, hogy „[a] teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített" (2Timóteus 3:16-17), ezért kíváncsi, hogy mit tanít Isten igéje. Igyekszik „kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét" (2Timóteus 2:15). Jakab figyelmeztetését szintén megfontolja: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat (Jakab 1:22).

Az ige cselekvésének egyik eleme az aktív imaélet. Pál így int: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Filippi 4:6-7). Ugyanígy, az 1Thesszalonika 5:16-18-ban ez áll: „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." Az Isten szíve szerinti nő hálásan közelít Istenhez, és gondjait rá helyezi (1Péter 5:7). Bízik Isten képességében és szeretetében, ezért imádatát és gondjait trónja elé viszi (Zsidók 4:14-16).

Az Isten szíve szerinti nő engedelmeskedik Isten azon parancsának, hogy kellően szeressen másokat. Beszéde építi és bátorítja a többieket, nem pedig rágalmazza és mocskolja őket vagy pletykálkodik róluk (Efezus 4:29, 1Péter 2:1-3). Kedves, könyörületes és megbocsátó (Efezus 4:32). Részt vállal mások terhének hordozásában (Galata 6:2, Róma 12:15). Ha alkalom adódik, igyekszik mindenkivel jót tenni, különösen Isten családjának tagjaival (Galata 6:10). Nem felfuvalkodott, hanem alázatos lelkületű (Róma 12:10, 16; Filippi 2:5-11). Nem zúgolódik, nem vitázik feleslegesen és nem okoz viszálykodást, hanem igyekszik harmóniában élni másokkal (Róma 12:16, 18; Filippi 2:14).

Az Isten szíve szerinti nő követi Péter tanítását: „az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat" (1Péter 3:15-16). Megpróbál eleget tenni Péter szavainak: „tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján" (1Péter 2:11-12).

Az Isten szíve szerinti nő buzgón végzi azt a munkát, amellyel Isten megbízta (Róma 12:11). Ha idősebb hölgy, példás életet él a fiatalabb asszonyok előtt (Titus 2:3-5). Időt tölt más hívőkkel, bátorítván őket és bátorítást nyervén tőlük (Zsidók 10:24-25). Alázatos, másokat helyezi maga elé, ahogy a hívőknek illik (Efezus 5:21). Odafigyel Péter parancsolatára, mely szerint: „Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért... Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek" (1Péter 2:13-17). Tudja, hogy Krisztusban értékes teremtés (Galata 3:28), és igyekszik Őt utánozni, és lemondani a saját akaratáról. Ha férjnél van, hagyja, hogy férje legyen a család feje (Efezus 5:21-33, 1Péter 3:1-2). Tiszteli szüleit (Efezus 6:1-3), és – amennyiben vannak – gondoskodik gyermekeiről (Titusz 2:3-5, 1Timóteus 5:14). Otthonát jól igazgatja, istenfélő alapelvek szerint (Titusz 2:3-5, Példabeszédek 14:1; 31).

Az Isten szíve szerinti nő szépsége belülről, a szívéből sugárzik, „kedves és nyugodt [szelleméből], mert ez a szépség örökkévaló, és ez az, amit Isten igazán értékel" (1Péter 3:3-4, Egyszerű). Végül, az Isten szíve szerint való nő folyamatosan növekszik, Isten mesterműve, aki hit által, kegyelemből üdvözült (Efezus 2:8-10), és, miközben igyekszik Őt megismerni és neki engedelmeskedni, egyre inkább Jézusra kezd hasonlítani.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent Isten szíve szerinti nőnek lenni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries