settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a tanítványság?

Válasz


A tanítvány természeténél fogva egy olyan követő, aki elfogadja a követett személy tanait, és segít azok terjesztésében. A keresztyén tanítvány az a személy, aki elfogadja Jézus Krisztus tanait, és segít azok terjesztésében. A keresztyén tanítványság egy olyan folyamat, amely révén a tanítvány az Úr Jézus Krisztus ismeretében növekszik, és a Szentlélek vezetése alatt áll, aki a szívében lakozik, hogy segítsen helytállni a jelen élet nyomásai és megpróbáltatásai közepette, és egyre inkább krisztusivá válni. A folyamat alapkövetelménye, hogy a hívő reagáljon a Szentlélek azon buzdítására, hogy vizsgálja meg a gondolatait, szavait és cselekedeteit, és mérje azokat Isten igéjéhez. Ehhez az kell, hogy naponta időt töltsünk az ige olvasásával, tanulmányozásával, imába foglalásával, és aszerint éljünk. Továbbá, mindig készek kell legyünk bizonyságot tenni a bennünk levő reménységről (1Péter 3:15), és tanítványozni másokat, hogy ők is Isten szerint éljenek. A Szentírás szerint a keresztyén tanítvány személyes növekedésének a következő jellemzői vannak:

1. Mindenben Jézust teszi az első helyre (Márk 8:34-38). Krisztus tanítványa el kell különüljön a világtól. Figyelmünk középpontjában az Úr és a neki tetsző élet kell legyen. Félre kell tennünk az önközpontúságunkat, és Krisztus-központúvá kell válnunk.

2. Követi Jézus tanításait (János 8:31-32). Engedelmes gyermekek kell legyünk, és azt kell tennünk, amit az ige mond. Az engedelmesség az Istenbe vetett hit legjobb tesztje (1Sámuel 28:18), és Jézus az engedelmesség tökéletes példája, hiszen földi életét az Atyának való tökéletes engedelmességben élte, egészen a haláláig (Filippi 2:6-8).

3. Gyümölcstermés (János 15:-8). Nem az a dolgunk, hogy gyümölcsöt teremjünk. Az a dolgunk, hogy Krisztusban maradjunk, és ha ezt tesszük, a Szentlélek meghozza a gyümölcsét, ami az engedelmességünk eredménye lesz. Ahogy egyre engedelmesebbé válunk az Úr iránt, és megtanulunk szerinte járni, az életünk megváltozik. A legnagyobb változásra a szívünkben kerül sor, és ennek túlcsordulása egy új hozzáállást eredményez (gondolatokban, szavakban és tettekben), ami ezt a változást fogja tükrözni. A kívánt változás belülről halad kifelé, a Szentlélek ereje által. Ez nem olyasvalami, amit magunktól elő tudunk idézni.

4. A többi tanítvány iránti szeretet (János 13:34-35). Az ige azt mondja, hogy a többi hívő iránti szeretetünk bizonyítja, hogy Isten családjába tartozunk (1János 3:10). A szeretet meghatározását és kifejtését az 1Korinthus 13:1-13-ban találjuk. Ezekből a versekből kiderül, hogy a szeretet nem egy érzés, hanem tettek sorozata. Tennünk kell valamit, és részt kell vennünk a folyamatban. Sőt, azt is olvassuk, hogy másokat többre kell tartanunk magunknál, és mások javát kell keresnünk (Filippi 2:3-4). A Filippi levél következő verse (5.v.) szépen összefoglalja, hogy az élet minden területén hogyan kell viselkednünk: „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt." Milyen tökéletes példát szolgáltatott Jézus arra, hogy mit tegyünk keresztyén életünk során!

5. Evangelizáció – másokat is tanítványokká tesz (Máté 28:18-20). Hitünket meg kell osztanunk a hitetlenekkel, és el kell mondanunk nekik, milyen csodálatos változást idézett elő Jézus Krisztus az életünkben. Keresztyén életünk bármelyik érettségi szintjén tudunk valamit nyújtani. Túl gyakran elhisszük a sátán hazugságát, miszerint nem igazán tudunk eleget, vagy nem vagyunk elég régóta hívők ahhoz, hogy legyen, amit továbbadnunk. Nem igaz! A keresztyén élet leglelkesebb képviselői gyakran újonnan megtért hívők, akik épp most ismerték meg Isten csodálatos szeretetét. Lehet, hogy nem ismernek sok igeverset, vagy nem a „bevált" módon osztják meg a hitüket, de megtapasztalták az élő Isten szeretetét, és pontosan ezt kell továbbadni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a tanítványság?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries