settings icon
share icon

Az utolsó időkkel kapcsolatos kérdések

Mi fog történni az utolsó időkről szóló próféciák alapján?

Melyek az utolsó idők jelei?

Mi a gyülekezet elragadtatása?

Mi a nyomorúság? Honnan tudjuk, hogy a nyomorúság időszaka hét évig fog tartani?

A nyomorúság időszakához képest mikor fog az elragadtatás bekövetkezni?

Mi Jézus Krisztus második eljövetele?

Mi az ezeréves királyság, és vajon szó szerint kell-e érteni?

Kicsoda az Antikrisztus?

Ki tartozik a 144.000-hez?

Mit jelent a pusztító utálatosság?

Mit jelent az apokalipszis?

Mi az Armageddoni csata?

Mit jelent az Úr napja?

Mi a különbség az elragadtatás és Krisztus második eljövetele között?

Ki az apokalipszis négy lovasa?

Hogyan éljünk Krisztus visszajövetelének tudatában?

Mit jelent a fenevad bélyege (666)?

Mit jelent a hét pecsét és a hét trombita a Jelenések könyvében?

Hogyan lehet megérteni a Jelenések könyvét?

Ki a 24 vén a Jelenések könyvében?

Mit mond a Biblia a világvégéről?

Ki az utolsó idők hamis prófétája?

Mi történik az utolsó ítéletkor?

Milyen szerepet tölt be Izrael az utolsó időkben?

Beteljesedett-e már valamelyik része az utolsó időkről szóló próféciáknak?

Mire vonatkozik a „nagy nyomorúság" kifejezés?

Iszlamista Antikrisztus? Muszlim lesz-e az Antikrisztus?

Mikor jön el Jákób nyomorúságának ideje?

Lehet-e tudni, hogy mikor jön vissza Jézus?

Hogyan készülhetek fel arra, hogy az elragadtatásban én is részesüljek?

Mit takar „a Bárány menyegzői lakomája" kifejezés?

Melyek a midtribulacionista elragadtatást valló nézet (más néven midtribulacionizmus) gyengeségei és erősségei?

Kik lesznek az ezeréves királyság lakói?

Lehet-e, hogy a pápa az Antikrisztus?

Melyek a poszttribulacionista elragadtatást valló nézet (más néven poszttribulacionizmus) gyengeségei és erősségei?

Melyek a pretribulacionista elragadtatást valló nézet (más néven pretribulacionizmus) gyengeségei és erősségei?

Hogyan kell érteni a Jelenések 12-t?

Lesz-e második esély az üdvösségre az elragadtatás után?

Mit jelképez a Jelenésekben említett hét gyülekezet?

Mit kell tudnom az utolsó idők túléléséhez?

Mit jelent, hogy Jézus úgy jön el, mint éjjel a tolvaj?

Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta: „nem múlik el ez a nemzedék"?

Ki vagy mi Abaddón/Apollüon?

Részét képezheti-e egy földönkívüli álca az utolsó időknek?

Hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy a bibliai prófécia valóban előre tudja vetíteni a jövőt?

Miért kell az utolsó idők előtt Illésnek visszatérnie (Malakiás 3:23-24, Újford, 4:5-6, Károli)?

Az utolsó időkben lesz Jeruzsálemben egy külön templom?

Hogyan küzdhetem le az idők végétől való félelmemet?

Az a generáció, amely megérte Izrael megújulását, életben lesz-e még Jézus második eljövetelekor?

Mi az a Góg és Magóg?

Mi most az utolsó időkben élünk?

Mi a 666 jelentése?

Azt jövendöli-e a Biblia, hogy az utolsó időkben egy világuralom és egy világvaluta lesz?

Mi lesz az utolsó időkben az egy-világvallás?

Mit vallanak a részleges preterizmus hívei? Biblikus-e a részleges preterizmus tana?

Beszélhetünk-e részleges elragadtatásról?

Az ezer év végén miért engedi Isten szabadon Sátánt?

Krisztus visszatérése tényleg a küszöbön áll?

Mire vonatkozik a hetven hét (70 hét) Dániel könyvében?

Kik a nyomorúság szentjei?

Ki az a két tanú a Jelenések könyvében?

Milyen szerepet tölt be a szentségtelen háromság az utolsó időkben?

A Jelenések 12-ben a mennyben sorra kerülő háború Sátán eredeti bukására utal-e, vagy egy, az utolsó időkbeni, angyalok közti harcra?

Mi takar a parázna Babilon / Babilon titka megnevezés?

Szó van-e a bibliai próféciában egy harmadik világháborúról, amelyre az utolsó idők előtt kerül sor?

Tényleg az egész Izráel meg fog menekülni a végidőkben?

Mi a boldog reménység?

Hogyan tekintsen a hívő ember az ítéletnap-híresztelésekre?

Hogyan fest a végidők pontos időrendje?

Mit értünk keresztény eszkatológia alatt?

Tényleg egy nagy elszakadás, vagyis az Istentől való együttes elfordulás jellemzi a végidőket?

Mi az az illuminátus összeesküvés?

Mit nevezünk bevezetett (inaugurált) eszkatológiának?

Pontosan mit jelent az, hogy Jézus a felhőkkel fog eljönni (Jelenések 1:7)?

Mi az ítélet napja?

Ki a 2.Thesszalonikabeliekhez 2:1-12 igerészben említett törvénytaposó?

Az ezeréves királyság ideje alatt is lesznek állatáldozatok?

Mi az az új világrend?

Jézus hibás/hamis kijelentést tett tanítványainak a Lukács 9:27-ben?

Melyek az Isten haragja elől való elragadtatás elméletének erős és gyenge vonásai?

A kisbabáknak és a fiatal gyerekeknek is részük lesz az elragadtatásban?

A veres tehén valóban a végidők egy jele?

Ki vagy mi a visszatartó (erő) a 2.Thesszalonikabeliekhez írt levél 2:6 igehelyén?

Mely a Jelenések könyvének hét pohara?

Mely a Jelenések könyvének hét pecsétje?

Mely a Jelenések könyvében említett hét trombita?

Mi a célja és rendeltetése Krisztus ezeréves uralkodásának?

Hogyan értsük azt, hogy hallanunk kell majd háborúkról és háborúk híreiről?

Mi az Antikrisztus?

Mely bibliai próféciák teljesültek be Kr.u. 70-ben?

Ki a Jelenések könyvének fenevada?

Dávid valóban együtt uralkodik majd Jézussal az ezeréves királyságban?

Mi Jeruzsálem Keleti kapujának jelentősége?

Mi a jelentősége az Ezékiel látomásában közölt templomnak?

Hogyan értsük azt, hogy a végidőkben hamis krisztusok jönnek?

Mit jelent az pontosan, hogy az ég és föld el fog múlni?

A Szent Lélek a nagy nyomorúság idején is jelen lesz?

Vajon mi lehet a fenevad képe?

Jézus hamarosan visszatér?

Hogyan értsük azt, hogy a szeretet sokakban meg fog hidegülni? (Máté 24:12)?

Lehetséges az, hogy valaki már ma felvegye a fenevad bélyegét?

Mit értünk realizált eszkatológia alatt?

Mi az a felelevenített Római Birodalom?

Az a személy is részesülhet megváltásban/bűnbocsánatban, aki már felvette a fenevad bélyegét?

Pontosan mit jelent az, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek?

Lehetséges az, hogy már az Ószövetség is megjövendölte a Messiás második adventjét?

Mit jelent a Jelenések 10:1-7 igerészben említett hét mennydörgés?

Mi az antikrisztus lelke?

Miért bocsátja ki Isten a tévelygés erejét az utolsó időkben?

Mely a Jelenések könyvének három jajkiáltása?

Mit ért a Biblia a pogányok ideje kifejezés alatt?

Pontosan mi fog történni, mikor Jézus visszatér?

Mi az üröm jelentése a Jelenések könyvében?Vissza a magyar oldalra

Az utolsó időkkel kapcsolatos kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries