settings icon
share icon
Kérdés

Az ezer év végén miért engedi Isten szabadon Sátánt?

Válasz


„Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké" (Jelenések 20:7-10). Ebben a szakaszban a Biblia előrevetít egy végső zendülést, amelyet az ördög szít, illetve az elsöprő győzelmet a lázadók felett.

A millennium elején csak hívők lesznek életben (Jelenések 19:17-21) – azok, akik átvészelték a nyomorúságot, és akik az Úrral tértek vissza második eljövetelekor. Páratlan béke fog uralkodni a földön (Ézsaiás 2:4, Jóel 3:10, Mikeás 4:3). Jézus a Dávid trónján fog ülni és uralkodni fog teremtményei felett. Gondoskodni fog mindenkinek minden szükségletéről, és nem fogja eltűrni a bűnt, ami ma annyira elterjedt a társadalmunkban (Zsoltárok 2:7-12, Jelenések 2:26-29, 19:11-16). Elképzelni se könnyű ezt a földi paradicsomot.

Valószínű, hogy azok a hívők, akik átvészelik a nyomorúságot, halandók lesznek, és az ezeréves királyság alatt újra benépesítik a földet. Mivel a bűn nem fogja szedni áldozatait, elképzelhető, hogy a népesség elképesztő mértékben fog növekedni. Mindazok, akik a millennium idején születnek, Krisztus földi uralkodásának áldásaiban és előnyeiben fognak részesülni. Ők azonban továbbra is bűnös természettel fognak világra jönni, és nekik is önként meg kell térniük és el kell hinniük az evangéliumot, személyes Megváltójukká fogadván Krisztust.

A millennium végén Sátán kiszabadul a feneketlen mélységből. Elkezdi megtéveszteni a tömegeket, hogy egy végső ütközetbe mellé álljanak. Úgy tűnik, hogy a nyomorúság minél inkább a történelem süllyesztőjébe veszik, annál inkább készpénznek tekintik az emberek a békét, és némelyek még Isten jóságát is megkérdőjelezhetik. Noha Sátán követőinek „annyi a száma, mint a tenger fövenye" (Jelenések 20:8), még mindig kisebbségben lesznek azokhoz képest, akik nem vesznek részt a zendülésben.

Ha Isten tudja, milyen gondot fog (ismét) okozni a Sátán, miért engedi szabadon? A Szentírás nem ad rá konkrét választ. Egyik ok azonban az is lehet, hogy még egyszer utoljára próbára akarja tenni az emberiséget. Ezer éven át a kísértő meg lesz kötözve, és a legtöbb földi halandó nem fogja megtapasztalni a szellemi világból származó külső kísértést. Isten szabad akarattal látta el az embereket, és megengedi, hogy ez az akarat próba alá essen. A jövőbeli millenialisták – azok, akik az ezeréves királyság idején születnek – ugyanúgy tudatosan el kell döntsék, hogy Krisztust akarják követni vagy Sátánt. Amikor Isten elengedi az ördögöt, ezeknek az embereknek választaniuk kell.

Egy másik lehetséges oka annak, hogy Isten elengedi Sátánt az, hogy megmutassa a bűnös természet mértékét, amely minden emberben jelen van (ld. Jeremiás 17:9). Még ezer évnyi isteni utópia után is ott lappang az emberekben a lázadásra való hajlam. Még egy másik oka Sátán elengedésének az lehet, hogy még egyszer meglássuk, milyen könnyen félre lehet minket vezetni. Ahogy Ádám és Éva eldobta magától az édent a csaló néhány szaváért, úgy teszi majd ezt Ádám és Éva leszármazottainak sokasága is. Hús és vér vagyunk, és könnyen meg lehet minket téveszteni.

Amikor Isten elengedi Sátánt a mélységből, talán a maga természetéből is be akar mutatni valamit. Ezer éven át folyamatosan árasztja ránk kegyelmét és jóságát, de az idő elteltével meg akarja mutatni, hogy lázadásnak helye nincs. A bírói kalapács lesújt, és a lázadók nem kapnak második esélyt.

Amikor a millennium végén Isten elengedi a Sátánt, azt is meglátjuk, hogy Sátán mindig is az emberiség ellensége volt és mindig az is lesz. Ahogy Isten szeretetét árasztja ránk, úgy a Sátán a gyűlöletét. Sátán már a bukása óta (Ézsaiás 14, Ezékiel 28) a hívők ellensége, és joggal hívják az emberiség legnagyobb félrevezetőjének (János 8:44). Nem ígérhet mást az embernek mint halált és pusztulást (János 10:10). A Jelenések 20-ban szintén legyőzött ellenségként jelenik meg, és végső ítélete elkerülhetetlen, akárcsak követőié. Sátán egy teremtett lény, aki Istennel szemben erőtlenné válik.

Miért fogja Isten az ezer év végén szabadon bocsátani Sátánt? Ezen az alapon azt is megkérdezhetnénk, hogy miért engedi szabadon garázdálkodni most is vagy egyáltalán. A válasz végső soron Isten szuverén tervében található, amely dicsősége teljességét hívatott bemutatni. Isten szuverenitása a Sátánra is kiterjed, és Isten bármit képes felhasználni – még Sátán ördögi tetteit is –, hogy szent tervét megvalósítsa (ld. 1Timóteus 1:20, 1Korinthus 5:5).

EnglishVissza a magyar oldalra

Az ezer év végén miért engedi Isten szabadon Sátánt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries