settings icon
share icon
Kérdés

Mi Jézus Krisztus második eljövetele?

Válasz


Jézus Krisztus második eljövetele a hívők reménysége, hogy Istené az irányítás minden felett, és hogy Ő hű az ígéreteihez és a bibliai próféciákhoz. Első eljövetelkor Jézus Krisztus kisdedként érkezett a földre, és jászolba fektették, ahogy meg volt írva. Születésével, életével, szolgálatával, halálával és feltámadásával Jézus sok messiási próféciát betöltött. Mindemellett vannak olyan próféciák a Messiásról, amelyeket Jézus még nem töltött be. Krisztus második eljövetele Krisztus azon visszatérése lesz, amikor be fogja tölteni a még hátralévő próféciákat. Első eljövetelekor Jézus a szenvedő Szolga volt. Második eljövetelekor Jézus a győztes Király lesz. Első eljövetelekor Jézus a legszerényebb körülmények közé érkezett. Második eljövetelekor Jézus a mennyei seregekkel az oldalán fog érkezni.

Az ószövetségi próféciák nem tettek egyértelmű különbséget a két eljövetel között. Ezt láthatjuk az Ézsaiás 7:14-ben, 9:6–7-ben és a Zakariás 14:4-ben. Amiatt, hogy a próféciák látszólag két személyről beszélnek, sok zsidó tudós azt hitte, hogy lesz egy szenvedő és egy másik, győztes Messiás. Nem értették, hogy egyetlen Messiás van, aki mindkét szerepet betölti. Első eljövetelével Jézus betöltötte a szenvedő szolgai szerepét (Ézsaiás 53. fejezet). Második eljövetelekor Jézus Izrael szabadítója és Királya lesz. A második eljövetel tárgyalásakor a Zakariás 12:10 és a Jelenések 1:7 az átdöfött Jézusra tekint vissza. Izrael és az egész világ gyászolni fogja, hogy nem fogadta el a Messiást, amikor elsőnek eljött a földre.

Miután Jézus felemelkedett a mennybe, az angyalok ezt kérdezték az apostoloktól: “Galileai emberek, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” (Cselekedetek 1:11). A Zakariás 14:4 az Olajfák hegyével azonosítja Jézus második eljövetelének helyét. A Máté 24:30 mondja: “És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.” A Titusz 2:13 “dicsőséges megjelenésnek” írja le a második eljövetelt.

A Jelenések 19:11–16 beszél a legrészletesebben a második eljövetelről: “És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket; mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: KIRÁLYOKNAK KIRÁLYA ÉS URAKNAK URA.”

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi Jézus Krisztus második eljövetele?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries