settings icon
share icon
Kérdés

Ki a Jelenések könyvének fenevada?

Válasz


A nagy nyomorúság eljövendő időszakában a világot egy istentelen ember fogja irányítani, aki egy velejéig romlott, gonosz kormányzati rendszer élén áll majd. A Biblia a végidők ezen uralkodóját a Jelenések könyvében és Dániel könyvében is egy rettentő fenevaddal hozza összefüggésbe és egyben ahhoz is hasonlítja.

A Jelenések könyvének 13. fejezetében János apostol lidérces látomást lát egy sárkányról és két fenevadról. Az első fenevad a tengerből jön fel, és a sárkánytól, vagyis Sátántól kapja a hatalmát. Ez a fenevad egy igazi szörnyeteg: “...hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája...” (Jelenések 13:1-2). Dániel látomásában ez a fenevad több vonásában is hasonlít a János víziójában megjelenő szörnyeteghez (Dániel 7:7-8, 19-27). Dániel könyvének és a Jelenések könyvének együttes tanulmányozása így tehát igencsak hasznos lehet.

A Jelenések könyvében a fenevad kifejezés két, egymáshoz szorosan kapcsolódó entitásra utal. Egyes esetekben a “fenevad” szó a végidők uralkodó rendszerére, birodalmára vonatkozik. A hét fej és a tíz szarv annak a jelképes kifejezése, hogy a fenevad különböző nemzetek egyesült szervezete lesz, amely hatalomra jut, hogy a Sátán irányítása alatt leigázza a földet. A Jelenések könyvében a "fenevadra" való későbbi utalások egy konkrét személyre vonatkoznak – jelesül arra az emberre, aki a fenevad birodalmának politikai vezetője és feje lesz.

A fenevad halálos sebet kap, de mégis meggyógyul (Jelenések 13:3). Az egész világra kiterjeszti hatalmát, és imádatot követel magának (Jelenések 13:7-8). Háborút fog folytatni Isten népe ellen, és egy ideig győzedelmeskedni fog felettük (Jelenések 13:7; Dániel 7:21). A fenevad ideje azonban rövid: a Jelenések könyvének 13:5-, valamint a Dániel könyvének 7:25 igeverse szerint abszolút uralma csupán negyvenkét hónapig (azaz három és fél évig) fog tartani.

Mi itt a Gotquestions-szolgálatban úgy hisszük, hogy a Jelenések könyvében említett fenevad maga az Antikrisztus, “a ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát” (2.Thesszalonikabeliekhez 2:4). Az Írás a “törvénytaposó” és a “veszedelemnek fia” nevekkel is illeti őt (2.Thesszalonikabeliekhez 2:3). Dániel látomásában az Antikrisztus maga a “kicsiny szarv”, mely az iszonytató fenevad fejéből türemkedik ki (Dániel 7:8).

Amikor az Úr visszatér, hogy megítélje a földet, legyőzi a fenevadat, és örökre véget vet káromló birodalmának (Jelenések 19:19-20; vö. Dániel 7:11), a fenevad maga pedig elevenen a tűz tavába vettetik. A Jelenések könyvében szereplő fenevad emberi személyének kiléte továbbra sem ismert. A Thesszalonikabeliekhez írt levél 2:7 igeverse szerint ugyanis ez az ember csak akkor fogja feltárni magát a világ előtt, amikor Isten eltávolítja a Szent Lélek bűn-visszatartó hatását a földről.

Különösen érdekes és hasznos a világ birodalmairól szóló különböző bibliai látomásokat egymással összehasonlítani. Dániel próféta ihletett könyvének 2. fejezetében Nabukodonozor király álmában, egy nagy és dicső szobor képében látja a világ összes valaha volt és eljövendő birodalmát, “...mely hatalmas vala és kiváló az ő fényessége. . . . és az ábrázata rettenetes volt” (Dániel 2:31). Dániel próféta később ugyanezen királyságokról lát látomást, ő viszont visszataszító szörnyeteg képében látja őket (Dániel 7. fejezete). János a legutolsó világi királyságról szóló víziójában groteszk és torz állatként tűnik fel ez a birodalom. Ezen igerészek két, egymástól nagyon eltérő nézőpontból mutatják be az emberiség által épített királyságokat. Az ember úgy tekint alkotására, mint impozáns műemlékre, mint nemes fémekből készült műalkotásra, azonban Isten szemében ugyanezen királyságok természetellenes szörnyetegek. A Jelenések könyvében szereplő fenevad pedig az összes közül a legalávalóbb lesz.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki a Jelenések könyvének fenevada?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries