settings icon
share icon
Kérdés

Mi a jelentősége az Ezékiel látomásában közölt templomnak?

Válasz


Ezékiel papi családból származott (Ezékiel 1:3), Istent prófétaként is szolgálta. Könyve 40-48. fejezetében Ezékiel egy részletes látomást kap egy nagyszabású és dicsőséges templomról. Ez a terjedelmes vízió az évek során sok találgatás és különböző értelmezés tárgya lett.

Ezékiel még azelőtt kezdte meg prófétai szolgálatát, hogy a Babiloni birodalom Kr. e. 586-ban lerombolta volna Jeruzsálemet és a templomot. A pusztítás előtt számos hamis próféta győzködte a népet és vezetőit, hogy Isten velük van, és semmi rossz sem fog történni velük (Ezékiel 13:8-16). Az igaz próféták, mint Jeremiás és Ezékiel, azonban figyelmeztették őket arra, hogy Isten ítélete már a küszöbön áll (Ezékiel 2:3-8). Az Ezékiel 8.-11. fejezeteinek beszámolója szerint a próféta tanúja volt, amint Isten dicsősége elhagyta a templomot.

Valamivel később, a száműzetésben, az a szerep jutott neki, hogy bátorítsa Izraelt, és tudassa velük, hogy az ítélet, mely beteljesedett rajtuk, nem tart örökké, hanem Isten egy napon helyre fogja állítani Izraelt, és ismét népe között fog élni. Ezékiel könyvének 37. fejezete tartalmazza a "Száraz csontok völgyeként" is ismert látomást, mely a halott Izrael népe (testi és szellemi) újraegyesítését és újraélesztését írja le. Az ihletett könyv 38. és 39. fejezetében Ezékiel a Góg és Magóg elleni csatáról jövendöl, amelyben Izrael ellenségei vereséget szenvednek. Ezután a 40.-48. fejezetben, Izrael fogságának huszonötödik évében, Ezékiel egy hatalmas kiterjedésű új templomról ír (pontosan a 40.-42. fejezetben). Ide Isten dicsősége visszatér (43. fejezet), újra bevezetik az áldozás régi rendjét (44.-46. fejezet), a földet pedig visszaadják Izrael népének (47.-48. fejezet). Az emberek szíve ekkorra megváltozik (Ezékiel 36:26-27), és ebben a helyreállított királyságban még a pogányok is helyet kapnak (Ezékiel 47:22). Ezt az országot egy Dávidi fejedelem fogja uralni (Ezékiel 44:3; lásd még 37:24-25; 34:23-24).

A templomról szóló látomásában Ezékiel (feltehetőleg lélekben) Izraelbe ragadtatik el, ahol egy hegyet és egy várost is lát. Ott egy férfiú találkozik vele, kinek “... tekintete mint az ércznek tekintete, és len-zsinór vala kezében és mérőpálcza...” (Ezékiel 40:3). Ez a férfi azt mondja Ezékielnek, hogy jól figyeljen oda mindenre, amit lát és hall, hogy minden részletet pontosan közölhessen Isten népével (4.igevers). Ezékiel könyvének következő három fejezete a templom-komplexum alaprajzának felmérését taglalja.

Okkal merül fel a kérdés, hogy pontosan mikor és hogyan fog beteljesülni Ezékiel eme új templomra vonatkozó látomása. A jövendölés szó szerinti bekövetkezését kell várjuk, vagy a látomás Isten népe közötti jelenléte jövőbeli tökéletességének csupán jelképes ábrázolása volna? Vajon már valóra vált, vagy teljesülése még várat magára, azaz csak a jövőben jön el? Ha Ezékiel temploma jövőbeli, akkor az az egyház üdvtörténeti korában-, Krisztus ezeréves földi országlása-, vagy csak a menny időtelenségében fog felépülni? A jelen kérdésekre adott válaszokat minden bizonnyal az fogja meghatározni, hogy az adott értelmező a prófécia szó szerinti vagy szimbolikus teljesülésében hisz.

Ezékiel látomásának számos részlete, így a templom konkrét méreteinek megadása is, a prófécia betű szerinti realizálódása mellett szól. Ha tehát a szó szerint értelmezésből indulunk ki, akkor a jövendölés beteljesülésének a jövőben kell végbemennie, hiszen az Ezékiel 40.-48. fejezeteiben leírtakhoz hasonlók megvalósulására mind a mai napig nem került még sor. Az Ezékiel által leírt templom méretei sokkal nagyobbak, mint a Jézus korabeli templomé, pedig már az a templom is egy nagyszabású építmény volt.

A legtöbben, akik Ezékiel templomának szó szerinti eljövetelét várják úgy gondolják, hogy azt az ezeréves királyságban, vagyis Krisztus ezeréves földi uralkodásának idején fogják felépíteni. A jelen kor megdicsőült szentjei a millennium idejében szoros kötelékben fognak élni a természetes emberi lényekkel, akik továbbra is szabad akaratukból kell Krisztus mellett döntsenek, hogy üdvözülhessenek. Sajnos abban az időben is lesznek, akik úgy döntenek, hogy nem bíznak Őbenne. Egy további érv a prófécia szó szerinti értelmezése mellett az, hogy az Ezékiel könyvében leírt áldozati rendszer nem szolgálhat a bűnök bocsánatára, hiszen Jézus Krisztus azt egyszer s mindenkorra kivívta minden Őbenne hívőnek (Zsidókhoz írt levél 10:1-4, 11-14). Ebben az értelmezési keretben az áldozatokat Krisztus halála mementójának-, vagy a templom ceremoniális megtisztítására szolgáló rítusoknak tekintik, de sosem a bűnök megbocsátásának eszközének.

Ezékiel templom-látomásának jelképes értelmezési módja szerint a próféta víziója (lélek-ébresztő ismétlés által) egyszerűen azt erősíti, hogy Isten ismét tökéletes kapcsolatban fog élni, lakozni népével. Ezt a kapcsolatot olyan nyelven jellemzi, amelyet az akkori emberek (és különösen Ezékiel mint pap) jól értettek — egy lenyűgöző méretű zsidó templom képét használja, mely rendszeres és tökéletes áldozatokkal teljes, mely a Messiás vezetése alatt áll, és amelyben Isten dicsősége láthatóan és mindenki számára nyilvánvalóan megjelenik. Későbbi látomásokban Isten más prófétáknak többet is elárult arról, hogy pontosan mely módon fogja ezt megvalósítani: maga a Messiás lép a templom, az áldozatok és az ország (mint autonóm területi egység) helyére (azaz Ő lesz a templom, az áldozat és az ország is – a fordító kiegészítése). Isten jelenléte pedig, a Szentlélek lakozása által, minden eddiginél közvetlenebbül nyilvánvalóvá válik. Ezen jelképes értelmezés szerint Ezékiel templomának létrejötte a gyülekezeti korban egy bizonyos fokig-, míg az eljövendő mennyei korban tökéletesen megvalósulhatna.

Függetlenül attól, hogy melyik megközelítést tartjuk helyesnek, Ezékiel templomról szóló látomása azt kommunikálja felénk, hogy Isten sosem hagyta el népét, és hogy nem csupán helyreállítja a Vele való kapcsolatukat, hanem új, soha nem látott dicsőségre és bensőségességre emeli azt. A jelenlegi körülmények szemlélése (így többek között a templom hiánya) soha nem szabad odáig vigyen minket, hogy kétségbe vonjuk Isten ígéreteinek teljesülését.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a jelentősége az Ezékiel látomásában közölt templomnak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries