settings icon
share icon
Kérdés

Mely bibliai próféciák teljesültek be Kr.u. 70-ben?

Válasz


Kr.u. 70-ben sok jelentőségteljes dolog történt Izraelben, így azok csoportja nem kicsi, akik az akkor végbement eseményeket biblia próféciákhoz kapcsolják, vagyis azok beteljesülését látják bennük. Mikor ezen téma tanulmányozására adjuk szívünket, jó észben tartanunk, hogy a próféciák (a szó jelentése nem csupán jövendölés, hanem Isten Igéjének a továbbadása – a fordító megjegyzése) nem ugyanazon módon jelenítik meg a jövőt, mint ahogyan a történelemtudomány leírja a múltat. Részben erre vezethető vissza, hogy bibliai próféciák eltérő értelmezései keringenek a szellemi térben. Azon előrejelzések, melyek konkrétan a végidők eseményeire vonatkoznak (az eszkatológia bibliai tudományágának szakterülete), sok embert különösen foglalkoztatnak. Korunk keresztény köreiben a legtöbb vita nem is akörül forog, hogy mely események fognak bekövetkezni, hanem hogy a megjövendölt történések mikor, illetve milyen sorrendben fognak valóra válni. Legyenek az egyes álláspontok (a felszínen) bármennyire is eltérőek egymástól, közös bennük, hogy a Kr.u. 70. évre mindegyikük hivatkozik, ugyanis a rómaiak ekkor pusztították el a zsidó templomot.

A bibliai próféciák gyakorlatilag minden keresztény interpretációja egyetért abban, hogy számos prófécia Kr. u. 70-ben vagy azelőtt beteljesedett már. A templom elpusztítását maga Jézus is megjövendölte (Lukács 21:6; Máté 24:2), és – egyesek felfogása szerint – a rómaiak által elkövetett zsidó népirtást is (Lukács 23:27-31). Az ezen eseményekhez kapcsolódó történelmi tények hézag nélkül illeszkednek Jézus kijelentéseihez. A legtöbb keresztény irányzat között széleskörű egyetértés uralkodik annak tekintetében, hogy az Úr által megjövendölt ezen események Kr.u. 70-ben szó szerint végbe is mentek.

Arról azonban már folynak viták, hogy más olyan próféciák, melyeket Dániel könyvének 9. fejezetében, Máté evangéliumának 24. és 25 fejezeteiben, valamint a Jelenések könyvének 6.-18. fejezeteiben találunk szintén beteljesedtek-e már Kr.u. 70-ig, vagy még váratnak magukra. Az ún. részleges preterizmus, valamint a teljes preterizmus megközelítése szerint az összes – vagy legalább is a legtöbb – bibliai prófécia az első évszázad vége felé valóra vált. A diszpenzácionalista nézet szerint (a fogalomhoz kapcsolódó cikkeinket megtalálod oldalunkon) viszont Kr.u. 70-ig csupán a templom elpusztítása és a már említett népirtás ment végbe, így számos más prófécia (jelesül a végidőkre vonatkozó temérdek ószövetségi prófécia és Jelenések könyvében található jövendölések egész sora) csak a nagy nyomorúság korszakában válnak majd valóra.

A történelmi tények ezen vita eldöntésében csak keveset-, vagy semmit sem segítenek. A Kr.u. 70. év eseményeit - szemléletmódtól függően - lehet úgy értelmezni, hogy azok egyes próféciák kijelentéseibe jól beilleszthetőek legyenek. Persze ha valaki nem ódzkodik attól, hogy minden próféciát teljesen jelképes módon értelmezzen, akkor gyakorlatilag bármelyik próféciát bármelyik eseménynek meg lehet feleltetni és vica versa. Mindazonáltal nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a legtöbb nem-diszpenzácionalista értelmezési keret használhatósága megköveteli azt, hogy a Jelenések könyvének Kr.u. 70-ig kellett keletkeznie (ha ugyanis ez a kritérium nem teljesül, akkor számos okfejtés érvénytelenné válik – a fordító megjegyzése). Ennek tényét az általánosan elfogadott Bibliatudomány azonban nem támasztja alá.

Azon állítást illetően, mely szerint az összes prófécia Kr. u. 70-ig beteljesedett, a legpregnánsabb problémák egytől-egyig teológiai természetűek. Ahhoz, hogy a preterista megközelítés helyes legyen, számos igerészt csak a szélsőségesen jelképes-, és a szélsőségesen betű szerinti értelmezés különös és kaotikus kevercseként lehet értelmezni. Tehát egy és ugyanazon igeversen-, vagy tartalmilag egybefüggő igerészen belül egyes szavakat, kifejezéseket, és utalásokat szó szerint kellene értelmezni, másokat pedig jelképesen. Már persze csak ha mindenképpen ragaszkodunk a preterista hermeneutika (értelmezéstan) helyességéhez (a fordító megjegyzése).

A legracionálisabb értelmezés szerint a népirtásra és a templom lerombolására vonatkozó próféciák Kr.u. 70-ben beteljesültek. A Dániel könyvében, a Máté evangéliumában, és a Jelenések könyvében valamint számos ószövetségi próféta ihletett írásaiban említett események azonban még mind váratnak magukra, vagyis ezen próféciák a végidők utolsó szakaszára vonatkoznak.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mely bibliai próféciák teljesültek be Kr.u. 70-ben?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries