settings icon
share icon
Kérdés

Mely a Jelenések könyvének három jajkiáltása?

Válasz


A jaj szavunk "bánatot, gyötrelmet, nyomorúságot" fejez ki; a Jelenések könyvének három jajkiáltása lényegében azt a végső ítéletet jelzi, amelyet Isten a föld gonosz lakosaira bocsát ki, hogy megtérésre ösztönözze őket (Jelenések 9:20). A három csapás kétségkívül a nagy gyötrelem és nyomorúság ideje mindazok számára, akik az Antikrisztusnak fogadtak hűséget az utolsó időkben.

A 7-es szám kiemelt jelentőséggel bír a Jelenések könyvében: a három csapás a nagy nyomorúság hétéves időszakának vége felé fog bekövetkezni, mégpedig közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt. A nagy nyomorúság ideje alatt megnyilvánuló isteni ítéleteket hét pecsétként ábrázolja az Írás, amelyek egyenként nyittatnak fel. A hetedik pecsét pedig a hét trombita ítéletét is magába foglalja. Az ötödik, hatodik és hetedik trombitát “három jaj”-nak is szokás nevezni (Jelenések 8:13).

Az első jaj ítélete az ötödik trombita elhangzása után tárul elénk. Ez a jaj valami olyan sáskaszerű hibrid lények kisereglését vonja maga után, melyek a föld skorpióihoz hasonlóan tudnak csípni (Jelenések 9:3). A legtöbb értelmezés szerint ezek nem szó szerinti sáskák, ugyanis leírásuk alapján a mélység kútjából törnek föl, és egy démon uralkodik királyként felettük (Jelenések 9:3, 7-8, 11). Ezek a lények kizárólag azon embereknek árthatnak, “...a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte” (Jelenések 9:4). Az Isten pecsétjét viselők, vagy a zsidók tizenkét törzséből elválasztott 144 000 szűz férfiú (Jelenések 7:3-4), vagy abban az időben még a földön lévő hívek (Efézusbeliekhez 4:30), vagy pedig az iménti mindkét csoport – ezt illetően több nézet is létezik. Ezek a démoni sáskák fájdalmas csípéseikkel öt hónapig kínozhatják a hitetleneket (Jelenések 9:5). Bár az áldozatok vágyakozni fognak a halál után, “de a halál elmegy előlük” (Jelenések 9:6).

A második jaj a hatodik trombita ítélete után kerül kinyilatkoztatásra. Ez a jaj, illetve a nyomában bekövetkező események, akkor veszik kezdetüket, amikor egy szózat ekképp parancsol a hatodik égi angyalnak: “...Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve” (Jelenések 9:14). Az itt említett négy angyal mind olyan démon, melyek Sátánnal együtt lettek kivetve a mennyekből. Isten jelenleg is láncra verve tartja őket, míg annak rendelt idejében szabadon lesznek bocsátva (Jelenések 9:15; vö. Júdás 1:6; 2.Péter 2:4). Ezeket az angyalokat és a mintegy 200 millió főt számláló seregüket szabadon engedik, hogy az emberiség egyharmadát megöljék (Jelenések 9:15-16).

A második jaj-szó után (Jelenések 11:14) egy a mennyből jövő kijelentés által egy jól érzékelhető bemetszésre kerül sor: “...E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik” (Jelenések 11:15). Más szóval az ítélet ezen utolsó szakaszának beteljesülése lesz Isten igazságos szentencziájának vége, mire a tisztesség helyreáll a földön.

A harmadik jaj a hetedik trombita ítélete után hangzik fel. Ez a jajkiáltás párhuzamba állítható a Jóel próféta ihletett könyvének 2. fejezetében megszólaló trombitával, és Isten az egész világra vonatkozó tervének beteljesedését jelzi. A harmadik jaj egyben Isten bűn feletti ítéletének a zárulta; az ítéletek a Jelenések könyvének a 19. fejezetéig kapnak teret. Eztán Krisztus megalapítja földi királyságát. A harmadik és egyben utolsó jaj Isten haragjának hét "haragpoharát" is magába foglalja, amelyekről a Jelenések 16:1-21-ben olvashatunk. Az ítéletek ezen sorozata az elképzelhető legnagyobb borzalmat vonja maga után, olyan dolgokat, amiket a föld lakói még soha sem láttak. Maga Jézus is így nyilatkozik erről az időről: “És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg...” (Máté 24:22).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mely a Jelenések könyvének három jajkiáltása?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries