settings icon
share icon
Kérdés

Vajon mi lehet a fenevad képe?

Válasz


A Jelenések könyvének egyik apokaliptikus látomása két fenevadat is leír, melyek egyike a tengerből, másika pedig a földből jön fel, hogy világuralomra törjön. Ez a vízió említi először (Jelenések 13. fejezete) a fenevad képét.

Az első fenevad egy hétfejű, tízszarvú szörnyeteg, akinek a sárkány ad hatalmat és erőt (Jelenések 13:1-2). Az egyik feje halálos sebet kap, de mégis meggyógyíttatik (Jelenések 13:3). Ez a fenevad nem szűnik meg Istent káromolni, és Isten megváltottjait az egész földön halálra keresi (Jelenések 13:5-7). Nem csupán uralja a világot, de a világ lakói magasztalják is őt (Jelenések 13:4; 7-8). Az első fenevad az Antikrisztus jelképes ábrázolása, a sárkány pedig maga a Vádló, azaz Sátán (Jelenések 12:9).

A második fenevad egy kétszarvú, megtévesztően jóindulatú lény, amely osztozik az első fenevad minden hatalmában (Jelenések 13:11-12). A második fenevad azt tekinti fő feladatának, hogy mindenkit az első fenevad vallásos tiszteletére késztessen. Amint ez a második fenevad varázslásai sokaságánál fogva megvezeti az egész világot, azt is elrendeli, “...hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett...” (Jelenések 13:14). Eztán minden embertől megkívánja, hogy vegye fel a fenevad bélyegét a jobb kezére, vagy a homlokára (Jelenések 13:16-17). E második fenevad a hamis próféta szimbolikus megjelenítése.

A Szentírás nem közöl túl sok részletet a fenevad képét illetően. A következőket azonban biztosra vehetjük: a hamis prófétának hatalma lesz arra, “...hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is...” (Jelenések 13:15). Ez a lélekkel és értelemmel rendelkező beszélő “kép” (azaz bálvány) kiköveteli magának a vallásos tiszteletet. Aki felszólításának nem tesz eleget, legyen az bárki is, a halál fia lesz. A Jelenések 20:4 igerészből azt is megtudjuk, hogy mindazoknak, akik nem tisztelik a fenevad képét, fejüket veszik (hogy a kivégzés módja valóban lefejezés, vagy az Írás csupán így adja tudtunkra, hogy az életükkel fizetnek engedetlenségükért, nem tisztázott – a fordító megjegyzése). Továbbá az is valószínű, hogy a fenevad képe maga a “pusztító utálatosság”, aki istenként mutogatja magát a harmadik (újjáépített) jeruzsálemi templomban, akiről a Dániel 9:27 és a Máté 24:15 is beszámol.

Arra, hogy a fenevad képe pontosan miféle szerzemény/dolog, a Biblia nem tér ki. Régen azt spekulálgatták, hogy valamiféle szobor, azaz bálvány kell legyen, ami különösen életszerűen hat. Az új technológiák beköszöntével azonban új elméletek is szárnyra kaptak: ezek szerint akár egy androidról, valamiféle kiborgról, egy ember-állat hibridről, egy emberi klónról, vagy akár egy hologramról is szó lehet. Azonban végtére bárminek is bizonyuljon a fenevad képe, az biztos, hogy a nagy nyomorúság szellemtörténeti korszakának második felében a fenevad vallásos tiszteletének gyújtópontjában fog állni. A világ megtévesztett emberei hódolattal adóznak majd a fenevad képe előtt, és így nyilvánítják ki a “törvénytaposó” (2.Thesszalonikabeliekhez 2:3) iránti mély vallásos tiszteletüket is, aki istennek fogja magát kikiáltani a jeruzsálemi templomban.

Mindazok, akik nem magasztalják a fenevad képét, az Antikrisztus éktelen haragjának áldozatai lesznek. Azok viszont, akik így tesznek, Isten haragját fogják magukra vonni, ami sokkal búsabb és perzselőbb: “...Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel... és az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi” (Jelenések 14:9-11). Az Isten első haragpoharának kiöntése nyomában bekövetkező ítélet kifejezetten azokat célozza meg, akik szívben leborultak a fenevad képe előtt: “...kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét” (Jelenések 16:2).

Azonban akik nem hajtanak fejet az Antikrisztus előtt és nem esnek térdre a fenevad képe láttán, a földön üldöztetést szenvednek, a mennyben viszont örök koronát kapnak jutalmul: “És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét...“ (Jelenések 15:2-3). A fenevad képe Sátán lidérces királyságának a kirakata és központja is egyben. Az önmagával meghasonlott országához hasonlóan azonban ez sem áll meg, ez sem maradandó. Isten Igéje negyvenkét hónapra, azaz egy három és fél éves periódusra korlátozza az Antikrisztus világ feletti uralkodását (Jelenések 13:5). Ennek zárultával szó sem esik a fenevad képéről, hiszen az azt megelevenítő (vagyis abba lelket adó) második fenevad - az első fenevaddal együtt - örökre a tüzes tóba vettetik (Jelenések 19:20). Maga Sátán pedig az ezeréves Krisztusi királyság teljes idejére meg lesz kötözve (Jelenések 20:1-3), míg az Úr Jézus már itt a földön megalapozza a soha el nem múló tökéletes országát.

EnglishVissza a magyar oldalra

Vajon mi lehet a fenevad képe?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries