settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan fest a végidők pontos időrendje?

Válasz


Mi itt a Got Questions szolgálatban az eszkatológia (a végidőkkel foglalkozó bibliai tudományág) pre-tribulácionista megközelítését képviseljük, vagyis úgy hisszük, hogy az egyház még a nagy nyomorúság ideje előtt el lesz ragadtatva (lásd az elragadtatás témájával foglalkozó cikkeket az oldalunkon). Ezen nézőpontból szemlélve az eljövendő események következő időbeli lefolyása tárul elénk.

1. Az egyház elragadtatása. Krisztus a felhőkben jön vissza, hogy “magával ragadja” mindazt, aki csak Őbenne bízik (1.Korinthusbeliekhez 15:52). Ugyanekkor történik majd az is, hogy a “Jézusban elaludtak”, vagyis minden olyan ember, aki halála előtt már átadta szívét Neki, kikel sírjából, azaz feltámad, és az akkor élő hívekkel együtt felvitetik a mennybe. A gotquestions.org által képviselt teológiai nézet szerint ez a következő nagy esemény az eszkatológiai idővonalon. Az elragadtatás bármikor megtörténhet, ugyanis minden azt megelőző, előre megjövendölt esemény bekövetkezett már.

2. Az Antikrisztus hatalomra jutása. Miután az egyház “félretolatik” az útból, egy ember, ki erejét Sátántól kapja, világuralomra tesz szert, mikor a teljes világnak békét ígér (Jelenések 13:1; Dániel 9:27). Őt egy másik személy fogja segíteni, akit csak hamis prófétának nevez az Írás, aki fel fogja állítani az Antikrisztus vallásos tiszteletének rendszerét (Jelenések 19:20).

3. A nagy nyomorúság időszaka. A hét esztendőt felölelő periódus ideje alatt Isten igaz ítéletei betöltetnek a bűnös emberiségen (Jelenések 6.-16. fejezet). Az Antikrisztus hatalomra jutása egybeesik ezzel az időszakkal. A nagy nyomorúság ideje alatt az egyház már a mennyben lesz. Egyesek úgy gondolják, hogy a Krisztus ítélőszéke előtti törvénykezésre és a Bárány menyegzőjére is ekkor kerül majd sor (2.Korinthusbeliekhez 5:10; Jelenések 19:6–10)

4. Góg és Magóg csatája. A nagy nyomorúság első szakaszában egy északról jövő hatalmas sereg közel-keleti és afrikai szövetségeseivel együtt megtámadja majd Izráelt. Ezt az offenzívát viszont maga Isten természetfeletti közbeavatkozása fogja megszakítani (Ezékiel 38-39). (Vannak olyan Biblia-tanítók is, akik ezt az eseményt időben közvetlenül a nagy nyomorúság kezdete elé teszik.)

5. A pusztító utálatosság felállítása. A hétéves nyomorúság kellős közepén az Antikrisztus fel fogja bontani az Izráellel kötött szövetségét (tehát azt megelőzően valamikor szövetséget kellett kötnie velük, ők pedig, a teljes világgal egyetemben, Istennek kellett higyjék őt! – lásd János 5:43 – a fordító megjegyzése), és kimutatja foga fehérjét. A zsidók szétszóratnak, de mindeközben sokan fel fogják ismerni közülük, hogy Jézus az egyetlen igaz Isten és Megváltó (vagyis hogy akit eddig tiszteltek Jézusként, az az Antikrisztus). Ekkor az igaz Krisztus minden követőjére nagy üldöztetés szabadul (Dániel 12:11; Márk 13:14; Jelenések 12:17).

6. Az armageddoni csata. A nagy nyomorúság végén Jézus visszatér a mennyei seregekkel (Márk 14:62), megvédi Jeruzsálemet a teljes megsemmisüléstől és egyben legyőzi azon csapatokat, melyek az Antikrisztus zászlaja alatt vonultak fel (Jelenések 19:11-21). Az Antikrisztus és a hamis próféta foglyul esik, és a végső ítéletként a tüzes tóba vettetik (Jelenések 19:20)

7. A nemzetek megítélése. Krisztus meg fogja ítélni a nagy nyomorúság túlélőit, mikor elválasztja “a juhokat a kecskéktől” (Máté 25:31-46). (Egyesek úgy gondolják, hogy az ószövetségi szentek, vagyis akik már Jézus földi szolgálata előtt átadták szívüket Istennek, ekkor támadnak fel poraikból.) Az igazak belépnek az ezeréves királyságba, míg a gonoszok a tüzes tóba vettetnek.

8. Sátán megkötöztetése. Sátán meg lesz kötözve és a következő 1000 évre a mélységbe zárják (Jelenések 20:1-3).

9. Az ezeréves királyság. Maga Jézus fog a világon uralkodni, és Jeruzsálem lesz a világ fővárosa. Ez az 1000 éves földi béke és jólét korszaka lesz (Jelenések 20. fejezete; Ézsaiás 60-62). Ekkor emlékeztető célzattal állatáldozatokat mutatnak majd be az újjáépített jeruzsálemi templomban (Ezékiel 40.-48- fejezet).

10. Az utolsó csata. Az millennium végén Sátán szabadon lesz bocsátva börtönéből egy rövid időre. Még egyszer utoljára képes lesz megtéveszteni a nemzeteket, így élére is fog állni az Isten ellen való lázadásnak, de az nem lesz hosszú életű (Jelenések 20:7-10). Eztán Sátán a tüzes tóba vettetik, ahonnan soha örökké nem fog kijönni.

11. A fehér trón ítélete. Ezennel a seol/hádész minden “maradék” lakosa előhozatik. Minden ember a történelem minden egyes szakaszából, aki nem adta át szívét Istennek, feltámad, és meg kell álljon Isten előtt a végső ítéleten (Jelenések 20:11-15). A vádiratot felolvassák és az egész bűnös emberiség a tűz tavában végzi.

12. Új teremtés. Isten teljesen újjáteremti az eget és a földet. Ekkor válik majd valóra az az ígéret, mely szerint Ő minden könnyet letöröl megváltottjai arcáról, és sóhaj, fájdalom, és halál nem lesz már többé. Az Új Jeruzsálem leereszkedik a mennyből, és Isten gyermekei örök örömben lesznek a Mindenség Urának el nem múló jelenlétében (Jelenések 21.-22. fejezete).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan fest a végidők pontos időrendje?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries