settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy a bibliai prófécia valóban előre tudja vetíteni a jövőt?

Válasz


Leginkább azért bízhatunk a bibliai próféciában, mert – a Szentírás többi részéhez hasonlóan – a világ Teremtőjétől származik. Isteni ihletésű, tévedhetetlen, tökéletes és igaz. Isten nem hazudhat (Titusz 1:2), márpedig a bibliai prófécia megbízhatósága Isten jellemében és tudásában gyökerezik: „Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik" (Ézsaiás 46:10).

A bibliai prófécia előre jelzi a jövőt, és megmagyarázza, milyen pozitív vagy negatív következményei lesznek jövőbeli eseményeknek. A prófécia meghirdethet olyan eseményeket is, amelyek örömet és kedvtelést nyújtanak, de olyanokat is, amelyek félelmet és nyugtalanságot váltanak ki. Általában azért hagyjuk figyelmen kívül Isten próféciáit, mert ezért vagy azért, de nem tetszik, amit hallunk. A bibliai prófécia általában nagyon konkrétan megfogalmazza, hogy miként fog hatni, és mindig megbízható és a teljes bizalmunkra méltó. Joggal hagyhatjuk, hogy a prófécia formálja az életünket, útmutatást adva arra, hogy miként szolgáljuk Urunkat. A prófécia útmutatás és erő forrása kell legyen számunkra. Eltérően attól, amit ma próféciának hívnak mind az egyházban, mind az egyházon kívül, az igazi bibliai prófécia mindig pontos és precíz. Amit Isten megjövendöl, az meg is történik (Ézsaiás 14:24).

Jó példa erre az özönvíz próféciája az 1Mózes 6-ban. Isten elmagyarázza, hogy miért lesz özönvíz, konkrét utasításokat ad Nóénak, hogy építse meg a bárkát, hogy életeket mentsen, majd elhozza ezt a világméretű katasztrófát. József álmai az 1Mózes 37:5-10-ben olyan próféciákat tartalmaztak, amelyek élete későbbi szakaszában bekövetkeztek. Az 5Mózes 18:18-ban az áll: „Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint [Mózes]. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok." Ez a prófécia a zsidó Messiásra, az Úr Jézusra mutat előre, és az ApCsel 3:22 is idézi. Ézsaiás 53. fejezete egy lenyűgöző próféciát tartalmaz Jézus Krisztusról: Gyermekkoráról, szolgálatáról, bűnviseléséről és szenvedéséről illetve önmaga feláldozásáról. A Zsoltárok 22 egy másik prófécia Urunk szenvedéséről, Dávid királyról szóló leírásba ágyazva.

Az Úr a saját próféciáiban (pl. Máté 24) háborúkról, éhínségről, földrengésekről, üldöztetésekről, hitehagyásról és árulásokról, és végül a saját visszajöveteléről szól. Ezek és más, az utolsó időkre vonatkozó próféciák ugyanolyan megbízhatóak, mint az özönvízre való figyelmeztetés. Elkövetkezendő katasztrófákról szóló hasonló előrejelzéseket a 2Péter 3-ban és a Jelenések 6-16-ban is találunk. Az 1Thesszalonika 4:13-18-ban pedig a keresztyének arra kapnak ígéretet, hogy megmenekülnek a nyomorúság napjától. A bibliai prófécia egy térképet szolgáltat a jövőhöz. Ha nem értjük meg az elragadtatásról szóló próféciát, Isten egyik legnagyszerűbb ajándékáról maradunk le.

Biztosak lehetünk abban, hogy Isten szeret minket és Fiát adta értünk (János 3:16). Akkor abban is biztosak lehetünk, amit a bibliai próféciák szerzőjeként mondott. Urunk azt mondta: „Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra" (János 14:2, Egyszerű). Majd ezt az áldott bizonyosságot adta: „...ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is" (3. v.) Ez minden hívő számára bátorító kell legyen.

Bízz Isten próféciáiban, ahogy Fiában is bízol. „Mert valahány ígérete van Istennek, azokra [Krisztusban] van az igen" (2Korinthus 1:20).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy a bibliai prófécia valóban előre tudja vetíteni a jövőt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries