settings icon
share icon
Kérdés

Lehet-e tudni, hogy mikor jön vissza Jézus?

Válasz


A Máté 24:36-44-ben ez áll: „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.... Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!... Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" Első ránézésre úgy tűnik, mintha ezek a versek egy világos és határozott választ adnának a kérdésre. Nem, nem lehet tudni, hogy mikor jön vissza Jézus. Ezek a versek azonban nem azt állítják, hogy soha senki nem fogja tudni, hogy Jézus visszajött. A legtöbb bibliatudós egyetért abban, hogy Jézus, aki most megdicsőülten a mennyben van, tudja, hogy mikor fog visszajönni, jelezvén, hogy a „sem a Fiú" kifejezés nem azt jelenti, hogy Jézus soha nem tudja, mikor tér vissza. Ugyanígy az is lehetséges, hogy míg abban az adott időpontban senki sem tudhatta Jézus visszajövetelének az idejét, Isten kijelenthette valakinek a jövőben, hogy Jézus mikor fog visszatérni.

Ezen kívül itt van az ApCsel 1:7 is, miszerint „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett." Ezt azután mondta Jézus, hogy a tanítványok megkérdezték, hogy abban az időben fogja-e visszaadni Izraelnek a királyságot. Úgy tűnik, hogy ez szintén a Máté 24 üzenetét támasztja alá. Nem a mi dolgunk tudni, hogy Jézus mikor jön vissza. De az a kérdés is felmerülhet, hogy melyik visszatérésre vonatkoznak ezek a versek: az elragadtatásra vagy a második eljövetelre? Melyik visszatérésnek az időpontját nem tudhatjuk: az elragadtatásét, a második eljövetelét vagy egyikét sem? Míg az elragadtatás titokzatos és küszöbön álló, a második eljövetel nagyjából kiszámítható az utolsó időkre vonatkozó próféciákból.

Ezzel együtt egy dolgot világosan leszögezhetünk: nem gondoljuk, hogy Isten bárkinek is kijelentette volna, hogy mikor jön vissza Jézus, és semmit utalást nem találunk a Szentírásban arra vonatkozóan, hogy ezt valaha valakinek kijelentené. Bár a Máté 24:36-44 konkrétan a Jézus korabeli embereknek szólt, egy általános alapelvet tartalmaz. Nem a mi dolgunk tudni, hogy mikor jön vissza Jézus, és mikor lesz vége ennek a kornak. A Szentírás sehol nem utasít arra, hogy ezt az időpontot próbáljuk meghatározni. Épp ellenkezőleg: „Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok" (42.v.). Készen kell állnunk, „mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok" (44.v.). Ha valaki a jövőben képes lenne megállapítani Jézus visszajövetelének az időpontját, akkor Jézus szavai veszítenének a súlyukból. Ha ismerjük az időpontot, nem kell vigyáznunk és készen állnunk. Ezért a Máté 24:36-44 alapelvét tartva szem előtt, nem, nem lehetséges megállapítani Jézus visszajövetelének az idejét.

Ennek a világos bibliai alapelvnek ellenére sokan megpróbálták az egyháztörténelem során megállapítani Jézus visszajövetelének időpontját. Sok dátumra javaslatot tettek, de mindegyik tévesnek bizonyult. A közelmúltban két népszerű dátum keringett: 2011. május 21 és 2012. december 21. A 2012. december 21-i dátum a maja naptárhoz köthető, és minden bibliai bizonyítékot nélkülöz. A 2011. május 21-i dátumot a Family Radio-ból ismert Harold Camping jelölte meg az „Ítélet napjaként". Ne feledjük, hogy Harold Camping már korábban is megjövendölte, hogy Jézus visszajön, mégpedig 1994-ben. Camping nyilvánvalóan tévedett. De Camping azt állította, hogy a 2011. május 21-i dátumra bibliai bizonyítéka van. Az özönvíz idejét Kr.e. 4990-re saccolta, majd a 2Péter 3:8-at („az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő") az 1Mózes 7:4-re alkalmazva kiszámolta, hogy 4990-től számítva 7000 év az 2011. Aztán az 1Mózes 7:11 („a második hónap tizenhetedikén") és a zsidó naptár alapján kijött a május 21-e. Megalapozott volt Camping módszere?

Először is, Camping szépen figyelmen kívül hagyta a 2Péter 3:8 második felét: „és ezer esztendő annyi, mint egy nap". Továbbá, a 2Péter 3:8 nem szolgáltat alapot az utolsó idők dátumainak meghatározására, hanem pusztán annyit mond, hogy Isten az idő felett áll. Isten időtlen, végtelen és örök. Másodszor, az 1Mózes 7:4-11 szövegkörnyezetében semmi sem utal arra, hogy a „hét nap" és „a második hónap tizenhetedikén" egyébre kellene érteni, mint amit Isten Nóénak mondott. Harmadszor, az özönvíz Kr.e. 4990-es időpontja a legjobb esetben is csak egy spekuláció, amire semmilyen konkrét bibliai bizonyíték nincs. Camping kalkulációja már a legelemibb bibliai vizsgálódás során is megbukott. De lehetséges lett volna-e, hogy Jézus 2011. május 21-én visszajöjjön? Igen, de annyi volt a valószínűsége, mint bármelyik más dátumnak. Volt-e Harold Camping különös időmeghatározó módszerének bibliai alapja? Nem. Sajnos, Camping és mások továbbra is megpróbálnak más jövőbeli dátumokat kikalkulálni, és azzal mentik ki magukat, hogy hiba csúszott a képletbe, vagy hasonló.

A lényeg, hogy (1) a Biblia sehol sem mondja, hogy próbáljuk meg meghatározni Jézus visszajövetelének idejét, és (2) a Biblia sehol nem mond semmilyen konkrét dátumot, amelyhez viszonyítva meghatározhatnánk Jézus visszajövetelének idejét. Ahelyett, hogy elvetemült és spekulatív számítgatásokba bocsátkoznánk, hogy mikor jön vissza Jézus, a Biblia arra buzdít, hogy vigyázzunk és legyünk készen (Máté 24:42-44). Mivel Jézus visszajövetelének napja ismeretlen előttünk, úgy kell élnünk az életünket, mintha bármikor visszajöhetne.

EnglishVissza a magyar oldalra

Lehet-e tudni, hogy mikor jön vissza Jézus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries