settings icon
share icon
Kérdés

Iszlamista Antikrisztus? Muszlim lesz-e az Antikrisztus?

Válasz


Mivel az utóbbi években megnőtt a konfliktusveszély a Közel-Keleten, és a síita muszlim szélsőségesek egyre gyakrabban tettek kijelentéseket a tizenkettedik imám kapcsán, sokan feltették a kérdést, hogy ez miként kapcsolódik a bibliai próféciákhoz. A válaszhoz először is szükség megnéznünk, ki a tizenkettedik imám, és mit fog tenni az iszlám érdekében. Másodszor, meg kell vizsgálnunk a síita muszlimok kijelentéseit ezekkel az elvárásokkal kapcsolatban, és harmadszor, meg kell néznünk, hogy mit mond minderről a Biblia.

Az iszlám síita ágának tanai szerint Allah 12 imámot vagy lelki vezetőt rendelt el. Az első Ali volt, Mohamed unokatestvére, aki Mohamed halála után magát hirdette ki a próféta utódjának. Kr.u. 868 körül megszületett a 11. imám fia, a 12. imám, Abu al-Qasim Mohamed (vagy Mohamed al-Mahdi). Mivel az apja kemény üldöztetést szenvedett, a Mahdit egy rejtekhelyre küldték. Körülbelül 6 éves korában, amikor az apját meggyilkolták, kis időre előjött rejtekhelyéről, de később visszament. Azt mondják, hogy azóta is barlangokban bujkál, és pont az ítéletnap előtt természetfeletti módon előjön, hogy eltöröljön minden zsarnokoskodást és elnyomást, hogy harmóniát és békét hozzon a földre. A síita teológiában ő a világ megváltója. Egy szerző szerint a Mahdi egy tökéletes személyben egyesíti Mózes méltóságát, Jézus irgalmasságát és Jób hosszútűrését.

A 12. imámmal kapcsolatos jóslatok meghökkentő hasonlóságokat mutatnak a Biblia utolsó időkre vonatkozó próféciáival. Az iszlám prófécia szerint a Mahdi visszatérését egy sor esemény előzi meg egy három éves világméretű káosz során, és ő majd hét évig az arabok és a világ felett fog uralkodni. Megjelenését két feltámadás fogja kísérni, egyik a gonoszok feltámadása, másik az igazaké. A síita tanítások szerint Jézus is elfogadja a Mahdi vezetését, és Ábrahám családfájának két ága örökre egyesülni fog.

Miként kapcsolódnak a síita muszlimok, mint például Irán elnöke, Mahmud Ahmadinezsád kijelentései mindehhez? Ahmadinezsád egy mélyen elkötelezett síita, és állítása szerint ő személyesen készíti elő a világot az eljövendő Mahdi számára. Ahhoz, hogy a világ üdvözülhessen, először egy kaotikus és alávetett állapotban kell kerülnie, és Ahmadinezsád úgy véli, Allah őt arra hívta el, hogy ezt az utat kikövezze. Ahmadinezsád ismételten kijelentette, hogy el akarja pusztítani az iszlám ellenségeit. Az iráni elnök és kabinetje állítólag aláírt egy egyezményt a Mahdival, amelyben elkötelezik magukat a Mahdi szolgálatába. Amikor 2009-ben az ABC riportere az apokaliptikus kijelentéseiről kérdezte, Ahmadinezsád azt mondta: „Az Imám... logikát fog teremteni, kultúrát és tudományt. Azért jön, hogy többé ne legyen háború. Ne legyen viszálykodás, gyűlölet. Ne legyen több konfliktus. Mindenkit arra fog hívni, hogy testvéri szeretetben éljen. Természetesen Jézus Krisztussal egyetemben jön vissza. Ők ketten együtt fognak visszajönni. És együttműködve, a világot szeretettel fogják elárasztani."

Mi köze mindennek az Antikrisztushoz? A 2Thesszalonika 2:3-4 szerint az utolsó napokban eljön „a bűn embere" (Károli), és ellenáll és fölé helyezi magát mindennek, ami isteni. A Dániel 7-ben azt olvassuk, hogy Dániel álmában a négy állat négy birodalmat jelképez, amelyek fontos szerepet töltenek be Isten profetikus tervében. A negyedik vadról megtudjuk, hogy ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt, és különbözött az előtte levőktől (7-8.v.). Volt egy kis szarva, amelytől a többi szarv letört. Ezt a kis szarvat gyakran az Antikrisztussal azonosítják. A 25. vers szerint „Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra és egy fél időszakra" (3 és fél évre). A Dániel 8-ban a kosról és a bakról szóló látomásban lesz egy király, aki az utolsó napokban fog színre lépni (23-25. vagy.), sok embert elpusztít, és szembeszegül Krisztussal, de ez a király megtörik. A Dániel 9:27 próféciája szerint az eljövendő herceg egy hét éves szerződést köt sokakkal, majd pusztulást hoz rájuk. Ki lesz ez az Antikrisztus? Senki sem tudja biztosra, de sok elmélet született, többek közt egy olyan, amely szerint az illető arab lesz.

A számos elmélettől függetlenül van néhány párhuzam a Biblia és a síita teológia között, amit érdemes figyelembe venni. Először is, a Biblia azt mondja, hogy az Antikrisztus uralma a világ felett hét évig fog tartani, és az iszlám azt állítja, hogy a tizenkettedik imám hét évig fog uralkodni. Másodszor, a muszlimok szerint három évig káosz fog uralkodni, mielőtt eljön a 12. imám, és a Biblia egy 3 és fél éves nyomorúságról beszél, mielőtt az Antikrisztus színre lép a jeruzsálemi templom megszentségtelenítése által. Harmadszor, az Antikrisztus egy hitető, aki békét hirdet, de valójában széles körben kiterjedt háborút hoz; a tizenkettedik imámtól azt várják, hogy békét hozzon a világ többi része ellen folytatott háború révén.

Muszlim lesz-e az Antikrisztus? Csak Isten tudja. Vannak-e közös vonásai az iszlamista és keresztyén eszkatológiának? Úgy tűnik, van közvetlen kapcsolat a kettő között, habár olyan ez, mintha egy nagy harcról olvasnánk, először a vesztes szemszögéből, amint próbálja megőrizni a tekintély látszatát, majd a nyertes szemszögéből. Amíg ezek a dolgok be nem következnek, figyelnünk kell az 1János 4:1-4 szavaira: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van."

EnglishVissza a magyar oldalra

Iszlamista Antikrisztus? Muszlim lesz-e az Antikrisztus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries