settings icon
share icon
Kérdés

Az ezeréves királyság ideje alatt is lesznek állatáldozatok?

Válasz


Az Ószövetség számos igerésze világosan mutat rá, hogy az állatáldozatok újra bevezetésre kerülnek az ezeréves királyság ideje alatt. Az Ézsaiás 56:6-8, a Zakariás 14:16, a Jeremiás 33:15-18, és egyéb igerészek, ha csak érintőlegesen, de mégis félreérthetetlenül utalnak erre, mikor Jézus ezeréves királyságáról tanítanak minket.

A legterjedelmesebb igerész, mely ezt a témát a legnagyobb részletességgel tárja elénk, az Ezékiel 43:18-46:24. Fontos azonban már most kiemelnünk, hogy ez egy tágabb igei passzusba ágyazódik be, mely már Ezékiel 40. fejezetével kezdődik. Az Ezékiel 40.-ben az Úr azt jeleníti meg nekünk, hogy az ezeréves királyság ideje alatti jeruzsálemi templom pontosan milyen lesz. A leírás szerint még Heródes temploma is eltörpül majd mellette, pedig a már Jézus földi szolgálata idején álló épület sem számított éppen kicsinek.

A templom és az oltár méretének és megjelenésének leírása után Isten nagy részletességgel adja tudtunkra, hogy miképp kell majd az állatáldozatokat bemutatni (Ezékiel 43:18-27). A 44. fejezetben azt is kiköti, hogy ki áldozhat majd az Úrnak, mikor azt állítja, hogy a Léviták teljessége – előzetes bűneik miatt – már nem mutathatnak véres-, és égőáldozatot, hanem kizárólag a Sádók vérvonalából valók (15. igevers). A 45. és 46. fejezet tovább erősíti, hogy állatáldozatok akkor is lesznek majd.

Akik emberi értelmük korlátai közé szeretnék szorítani Isten Igéjét, rendre azzal hozakodnak elő az ezeréves királyság alatt újra bevezetett állatáldozatok kapcsán, hogy Jézus engesztelő áldozata volt a tökéletes áldozat, így nincs már szükség a bűnök állatok vére árán történő elfedésére. (Bár ezen megállapítás tekintetében igazuk van, Isten előzetesen kiment Igéjét emberi teológia nem teszi semmissé. Mivel a látszólagos ellentmondást képtelenek feloldani, illetve sokan képtelenek ezt alázattal megvallani, ezért e témáról nem igen lehet prédikációt hallani honi gyülekezeteink majd' egyikében sem – a fordító megjegyzése). Mindemellett érdemes emlékeinkbe idézni, hogy az állatáldozatok sosem voltak képesek elvenni a bűnt (hiszen ez sosem volt rendeltetésük), mely szellemi értelemben elválasztotta az embert az Istentől.

A Zsidókhoz írt levél 10:1-4 igerészt így olvassuk: “Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat; Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna. De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.”

Mivel a “bikák és bakok vére” már az Ószövetségben sem volt képes elvenni a bűnöket, így azt is helytelen feltételezni, hogy ez az ezeréves királyság ideje alatt másképp lenne. Az állatáldozatok bemutatása ugyanis csak azt a célt szolgálja, hogy emlékeztesse az áldozót arra, hogy a bűn egy szörnyű sértés Isten ellen, melyért egy ártatlan lénynek kell szenvednie, valamint arra, hogy a bűn végső következménye a halál. A Rómabeliekhez írt levél 3:20 igerész ma is így szól hozzánk: “Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.”

A legtöbb premillenialista teológus egyetért abban (lásd a “Mi a premillenializmus?” című cikkünket az oldalon), hogy az ezeréves királyság ideje alatti állatáldozatok emlékeztető jellegűek. Hasonlóan, mint ahogy Jézus visszajöveteléig az Úrvacsora által emlékezünk meg az Úr haláláról, úgy az állatáldozatok is csak az emlékeztetés és a szemléltetés célját szolgálják – az ezeréves királyság alatt születők számára pedig ugyanezt a szerepet fogják játszani. Bár ebben az előre elrendelt jövőbeli időben az igazságosság és a szentség fog uralkodni, a földi, gyarló testben lévő emberekben még mindig ott lesz születendően bűnös természetük, így tehát Isten okkal tartja fontosnak azt, hogy akkor is tanítson majd arról, hogy a bűn mennyire sérti az Ő szent és igaz voltát. Az állatáldozatok pedig pontosan ezt a célt szolgálják, hiszen “...azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek” (Zsidókhoz 10:3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Az ezeréves királyság ideje alatt is lesznek állatáldozatok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries