settings icon
share icon
Kérdés

Mit nevezünk bevezetett (inaugurált) eszkatológiának?

Válasz


Az ún. bevezetett (inaugurált) eszkatológia az eszkatológia (vagyis az utolsó napok, illetve a végidők tanulmányozásának bibliai tudományának) egy sajátos megközelítése. A bevezetett eszkatológia alapvetően azt állítja, hogy Isten országa, ahogyan azt Ézsaiás 35. könyve megjövendölte, Jézus első eljövetelével kezdődött, tehát már jelenleg is itt van, bár az második eljöveteléig nem teljesedik be maradéktalanul. A bevezetett (inaugurált) eszkatológiát "részben megvalósult eszkatológiának" is szokták nevezik, vagyis úgy tekinthetünk rá, mint ami olyasvalamiről értekezik, ami “már megvan, de még nem teljesen”.

A bevezetett eszkatológia gyakorlatilag annak a hitét jelenti, hogy már most is a végidőkben (vagy utolsó napokban) élünk, melyek Jézus életével, halálával és feltámadásával vették kezdetüket. Mivel Isten országát Jézus nyitotta meg előttünk, így az egyház (Jézus teste) jelenleg is hozzáfér a menny ígéreteihez. Ezzel a nézettel szemben pozicionálja magát az ún. diszpenzációs eszkatológia, amely Isten országának eljövetelét egy különálló, jövőbeli korszaknak tekinti, amelyben az Izraelnek tett ígéretek szó szerint beteljesednek a földön (lásd a Jézustól tanult imát: “Jöjjön el a Te országod” - a fordító megjegyzése). A diszpenzacionalizmus fenntarja a különbséget az újszövetségi egyház és az ószövetségi (és a jövőbeli királyság korszakában szerephez jutó) Izrael között. A bevezetett eszkatológia azonban elmossa ezt a határt.

Az inaugurált eszkatológia szerint a mennyország minden ígérete már a mai egyházban is beteljesedhet. Az Ézsaiás 35:5 igehelyén Isten azt az ígéretet teszi, hogy az eljövendő országban “...a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak”. Ez az ígéret már ma is valóra válhat mondják a “már megvan, de még nem teljesen”- koncepció képviselői, ha csak eléggé hisszük azt, hogy a mennyek országa valóban “áttörhet” a mi világunkba. Ők valahogy így érvelnek: Jézus már királyként ül a mennyei trónon, az Ő országa tehát már eljött, így a vakoknak látniuk, a süketeknek pedig hallaniuk kell. A bevezetett eszkatológia népszerű a karizmatikus mozgalomban, mert ezen elképzelés által alapot kap abbéli hitük, hogy ma is történhetnek ilyen csodák.

A Szentírás szerint egy bizonyos értelemben tényleg a végidőkben élünk, hiszen Krisztus második eljövetele a küszöbön áll. Ebben az értelemben országa pedig már most is fennáll. A Kolossébeliekhez írt levél 3:1 igerésze kimondja, hogy a hívők Krisztussal együtt feltámadtak, persze ezt nem a fizikai, testi feltámadásról állítja: a Pál apostolon keresztül megnyilvánuló Szent Lélek nyilvánvalóan szellemi értelemben szól. A bevezetett eszkatológia kapcsán felmerülő egyik probléma az, hogy hajlamos az Izrael uralkodására tett ígéretek jelenkori, fizikai beteljesedését feltételezni, holott Jézus világosan hirdette: “Az én országom nem e világból való” (János 18:36).

Jézus földi szolgálatának kezdeti szakaszában valóban azt mondta, hogy Isten országa “elközelgett” (Máté 4:17). Izrael azonban megvetette Királyát, és ezzel egyben az ország eljövetelét is “kitolta”, “késleltette”. A földi királyság bevezetése jelenleg “ideiglenesen szüneteltetve van", Isten azonban mindeközben a zsidókból és pogányokból álló egyházán keresztül munkálkodik a világban. Amint az egyház üdvtörténeti korszaka lezárul, Isten ismét Izraelt fogja a világban végzett munkájának középpontjába állítani. Jézus egy dicső napon vissza fog térni, Izrael elfogadja Őt Messiásaként, és csak akkor jön majd el Isten országa.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit nevezünk bevezetett (inaugurált) eszkatológiának?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries