settings icon
share icon
Kérdés

A Szent Lélek a nagy nyomorúság idején is jelen lesz?

Válasz


Azon felvetés, mely szerint a Szent Lélek nem lesz jelen a nagy nyomorúság idején, a 2.Thesszalonikabeliekhez 2:7 igerész hibás értelmezésére vezethető vissza. Így olvassuk az igét: “Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.” A jelen időszakban, a nagy nyomorúság előtt, a Szent Lélek szolgálata abban is megnyilvánul, hogy féken tartja a gonoszt és annak elterebélyesedését. A 2.Thesszalonikabeliekhez 2:8-9 igerészből arról is tudomást szerzünk, hogy maga a Szent Lélek az, Aki visszatartja a “törvénytaposó”-t (az Antikrisztus), és így az mindaddig nem léphet a világ színpadára, még Isten engedélyt nem ad neki rá. Az idézett passzus szerint azonban eljön a nap, amikor Isten Szent Lelke nem fogja már többé visszatartani a gonosz térnyerését. Ez persze messze nem jelenti azt, hogy ezzel az összes többi szolgálatától is visszalépne. (Megtérésre a Szent Lélek nélkül embernek sosem volt, nincsen, és nem is lesz lehetősége. Annak a ténye, hogy a végidőkben is lesznek megtérők, sőt, nemzet-színtű ébredések, hűen bizonyítja a Szent Lélek jelenlétét és szakadatlan munkásságát – a fordító megjegyzése).

Az Apostolok Cselekedetei 1:4-5 igerész arról számol be, amint Jézus Krisztus tanítványainak azt ígéri, hogy “nem sok nap mulva” “a Szent Lélekkel” fognak megkereszteltetni. Az Apostolok Cselekedeteinek második fejezetében pedig már azt láthatjuk, hogy Jézus urunk iménti ígérete beteljesült. A 38. és 39. igeversben ez áll: “Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

Láthatjuk tehát, hogy a Szent Lélek minden újjászületett hívőben lakozást vesz, ugyanis erről tesz tanúbizonyságot az előbbi ige. A fenti ígéret pedig az egész Szentíráson keresztül sehol sem lett visszavonva. Már maga az újjászületés-, de a szív állapotának a megváltozása is kizárólag a Szent Lélek által mehet végbe – nélküle senkinek nem lehet megváltásban része. Ha tehát a Szent Lélek nem volna jelen a nagy nyomorúság idején, akkor senki sem térhetne meg a lelkek Atyjához. Az Ige bizonysága szerint azonban egy megszámlálhatatlan sokaság fog még hitre jutni a nagy nyomorúság ideje alatt (Jelenések 7:9-14). Így tehát mindazokban, akik hit által megragadják Jézus Krisztus kegyelmét, a nyomorúság ideje alatt is lakozást fog venni a Szent Lélek. Legyen Isten neve áldott az Ő előrelátó gondoskodásáért, hiszen a nagy nyomorúság idejében élő szenteknek olyan nagy szükségük lesz a Szent Lélek írányítására és tanácsára, mint talán semelyik másik hívőnek soha máskor.

Egy további nyomós érv, amely amellett szól, hogy a Szent Lélek a nagy nyomorúság idején is jelen lesz, éppen Isten természetének egyik fő vonásában, vagyis az omniprezenciájában (a szó jelentése: mindenkor és mindenhol jelenvaló – a fordító kiegészítése) keresendő. Mivel Ő tehát mindenkor mindenhol jelen van, ezért a nagy nyomorúság idején is a világban kell lennie.

Annak rendelt idejében, amit csak Isten ismer, a Szent Lélek bűnt visszatartó befolyása el lesz távolítva, az Antikrisztus pedig felfedi magát a mit sem sejtő, tévelygő világ előtt. Ekkor kezdődik majd a nagy nyomorúság ideje.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Szent Lélek a nagy nyomorúság idején is jelen lesz?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries