settings icon
share icon
Kérdés

Mikor jön el Jákób nyomorúságának ideje?

Válasz


A „Jákób nyomorúságának ideje" kifejezés a Jeremiás 30:7-en alapul: „Jaj, mert nagy nap lesz az, nincs hozzá fogható! Nyomorúság ideje lesz az Jákóbnak, de megszabadul belőle!"

A fejezet korábbi verseiben az Úr Jeremiás prófétának beszél Júdáról és Izraelről (30:3-4). A harmadik versben az Úr megígéri, hogy valamikor a jövőben Júdát is és Izraelt is visszaviszi arra a földre, amelyet atyáiknak ígért. Az ötödik vers félelem és rémület időszakáról számol be. A hatodik vers olyan férfiakat mutat be, akik a vajúdáshoz hasonló fájdalmakon mennek át, ezzel is a gyötrelem idejét idézve. De Júda és Izrael számára van még remény, hiszen – noha ennek az időszaknak a Jákób nyomorúságának ideje a neve –, az Úr megígéri, hogy megszabadítja Jákóbot (ez alatt Júda és Izrael is értendő) a nagy nyomorúságból (7.v.).

A Jeremiás 30:10-11-ben az Úr azt mondja: „...én hazasegítelek a távolból, gyermekeidet a fogság földjéről. Visszatér Jákób, és békében lesz, gondtalanul él, nem riasztja senki. Én veled leszek — így szól az Úr -, és megszabadítalak."

Az Úr azt is mondja, elpusztítja azokat a nemzeteket, amelyek Júdát és Izraelt fogságban tartották, és soha nem engedi meg, hogy Jákób teljesen kipusztuljon. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az Úr ezt az időszakot a fenyítés idejének szánja. Ezt mondja Jákóbról: „Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül."

A Jeremiás 30:7-ben ez áll: „agy nap lesz az, nincs hozzá fogható!" Az egyetlen időszak, amelyre ez a leírás ráillik, az a nyomorúság ideje. Ez az időszak példátlan lesz a történelemben.

Jézus hasonlóan festette le a nyomorúság idejét, mint Jeremiás. A Máté 24:6-8-ban azt mondta, hogy a hamis krisztusok megjelenése, a háborúk és háborúk hírei, az éhínség, a földrengések „a vajúdás kínjainak kezdete" lesznek.

Pál szintén a vajúdáshoz hasonlította a nyomorúság idejét. Az 1Thesszalonika 5:3-ban ezt olvassuk: „Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni." Erre az elragadtatást és az Egyház eltávolítását követően fog sor kerülni (4:13-18). Az 5:9-ben Pál ismét kihangsúlyozza az Egyház hiányát ebben az időszakban: „Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által". Az itt említett harag arra utal, hogy a nyomorúság idején Isten elítéli a hitetlen világot és megfenyíti Izraelt.

Ezt a vajúdáshoz hasonló állapotot a Jelenések 6-12 írja le részletesen. A nyomorúság egyik célja, hogy visszatérítse Izraelt az Úrhoz.

Azoknak, akik elfogadták Krisztust megváltójukként, dicsérniük kell az Urat ezért az időszakért, ugyanis mindez azt tanúsítja, hogy Isten megtartja ígéreteit. Krisztusban, a mi Urunkban örökéletet, míg Ábrahámnak és fizikai leszármazottjainak földet, magot és áldást ígért. Mielőtt azonban ezeknek az ígéreteknek eleget tenne, szeretettel, de szigorúan megfenyíti Izraelt, hogy az visszaforduljon hozzá.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mikor jön el Jákób nyomorúságának ideje?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries