settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az pontosan, hogy az ég és föld el fog múlni?

Válasz


A Biblia szakadatlanul emlékeztet minket arra, hogy ez a világ, amelyben jelenleg testben élünk, nem maradandó, mint ahogyan nem is volt soha annak szánva. Az Úr Jézus ma is így tanít minket: “Az ég és a föld elmúlnak...” (Máté 24:35). Ez a kijelentés a végidőkről szóló tanítása keretében hangzott el, ahol az Ő Igéje örök természetét a világ romlandó és elmúló jellegével állította szembe: “...az én beszédeim semmiképen el nem múlnak”. Ez röviden és tömören azt jelenti, hogy a Jézusban való bizalom örökre megáll, így Jézusban bízni bölcsebb, mint a világ bármi más dolgában.

Jézus a Máté 5:18 igeversben is egyértelműen beszél az ég és föld mulandóságáról. A Jelenések könyvének 21:1 igehelyén János apostol már az új égről és az új földről jövendöl, vagyis azokat már az öröklétbeli állapotukban szemléli. Krisztus korábbi szavaihoz hűen arról is beszámol, hogy “...az első ég és az első föld elmúlt vala...” (vö. Ézsaiás 65:17 és 2.Péter 3:13). Az “elmúlt vala” azt jelenti tehát, hogy eltűntek és nincsenek többé. Ez nyilvánvalóan az anyagi természetű égre és földre vonatkozik, vagyis a teljes anyagi világra, benne minden létező dologgal (ez Péter második levelének alábbi idézetéből még élesebben kitűnik – a fordító megjegyzése). A lelki és szellemi létezőkre az anyagi romlás persze nem hat ki. A Szentírás egyértelműen azt tanítja, hogy az emberek (első sorban szellemi lények lévén, akik 70-80 évet egy méretre szabott anyagi kosztümben töltenek – a fordító megjegyzése) az anyagi világegyetem hanyatlása után is létezni fognak: egyesek fején örök öröm lesz, mások pedig fogukat csikorgatják majd a kíntól az el nem múló külső sötétségben. Hogy személyesen mi melyik állapotban leszünk, azt szabad akaratunkból, a Jézus Krisztusba vetett hit által, még itt el kell döntsük. A jelen univerzum pedig olyan módon fog elváltozni, hogy a bűn mocska azt már soha se sározhassa be többé.

Isten Igéje még a világ elmúlásának a pontos módját is felfedi előttünk: “Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek”. . . . Azon a napon “az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak” (2.Péter 3:10-12). Noé napjaiban a világ víz által pusztult el. Isten azonban megígérte, hogy víz által sosem veszíti el többé a világot (1.Mózes 9:11). Az Úrnak ama dicső napján a világegyetem tűz martalékává válik majd.

Ézsaiás próféta szintén megjövendölte az ég és a föld elmúlását: “Elporhad az ég minden serege, és az ég mint írás egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlő levele és a fügefáról a hervadó lomb” (Ézsaiás 34:4). Az Úr viszont afelől biztosítja minden kegyeltjét, hogy az ég és a föld el is múlhat, az Ő megváltása viszont mindörökre biztos: “Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol” (Ézsaiás 51:6).

Annak a biztos tudata, hogy az ég és a föld el fog múlni, egy teljesen más perspektívát kínál nekünk, mint amit a világ próbál ránk erőltetni. Ez a világ nem az otthonunk és soha nem is volt annak szánva. Itt mindössze sátorozunk, hogy Jézus megváltó jobbjának megragadása után, sátorunk elbomlását követően (2.Korinthusbeliekhez 5:1) bebocsátást nyerjünk az örök hajlékunkba, Isten nyugodalmába. Nem ebben a hetven-, vagy legfeljebb nyolcvan évben kell kiteljesednünk és mindent megélnünk, mint ahogy azt a populáris kultúra agresszívan sulykolja. De az igazságot sem itt kell keressük, mint ahogyan annak megvalósítását szélfútta emberi ideológiák és fél szemükre vak “izmusok” dühödten követelik. Ez a világ romlott “de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik” (2.Péter 3:13). Jézus nem győzi figyelmünket a valóban fontos dolgokra irányítani: “Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják” (Máté 6:19-20). A mi Istenünk nem múlandó, porból való és újból porrá váló dolgokat akar nekünk adni, hanem “megmaradandó jó”-t (Példabeszédek 8:18), nem valami tűnő anyagi illúziót, hanem valóságos örökséget (Példabeszédek 8:21). Miután Péter a jelen világ időleges voltáról oktat minket, e szavakat intézi hozzánk: “Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.” Ha te azonban még nem várod ezt a napot, sőt félelemmel tölt el annak puszta elképzelése is, akkor tudd, hogy nem kell elveszned, hiszen Jézus téged is örömmel befogad örök hajlékába. Te csupán egy dolgot tehetsz, hogy ez így legyen: Ne kételkedj abban, hogy Ő pontosan az, Akinek a Biblia kijelenti Őt, Aki képes és hajlandó ezt neked ingyen-kegyelemből megadni. “Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel” (2.Korinthusbeliekhez 5:20).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az pontosan, hogy az ég és föld el fog múlni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries