Mit jelent az apokalipszis?


Kérdés: Mit jelent az apokalipszis?

Válasz:
Az „apokalipszis” kifejezés a görög apokalüpszisz szóból ered, melynek jelentése „kinyilatkoztatás, kijelentés, leleplezés”. A Jelenések könyvét olykor „János apokalipszise” néven is említik, mert Isten az utolsó időkkel kapcsolatos tudnivalókat jelenti ki benne János apostolnak. Azonkívül a görög „apokalüpszisz” az első szó a Jelenések könyve görög nyelvű szövegében. A jövőbeni események szimbólumok, képek és számok segítségével történő ábrázolását „apokaliptikus irodalomnak” is szokás nevezni. A Jelenések könyve mellett más példákat is találunk a Bibliában az apokaliptikus irodalomra. Ide sorolhatók például Dániel 7–12, Ézsaiás 24–27, Ezékiel 37–41 és Zakariás 9–12 részei.

Miért használtak az apokaliptikus irodalomban annyi szimbólumot és képet? Az apokaliptikus könyvek olyan korban íródtak, amikor bölcsebb volt képek és szimbólumok mögé rejteni az üzenetet annak közérthető megfogalmazása helyett. Azonkívül a szimbólumoknak köszönhetően rejtély övezte az események bekövetkezésének pontos helyét és idejét. Ennek ellenére nem az emberek elbizonytalanítása volt a szimbolizmus célja, hanem Isten követőinek a tanítása és bátorítása a nehéz időkben.

Az „apokalipszis” kifejezést a fentiek mellett az utolsó időkre való általános, illetve az utolsó idők legvégső eseményeire történő, konkrétabb utalásként is gyakran használják. Az utolsó idők eseményeit, így Krisztus második eljövetelét, valamint az Armageddoni csatát is szokás apokalipszisként említeni. Az apokalipszis Istennek és az Ő haragjának, igazságosságának, s legvégül szeretetének a végső kinyilatkoztatása lesz. Jézus Krisztus Isten mindenekfelett való „apokalipszise”, hiszen Ő nyilatkoztatta ki a számunkra Istent (János 14:9; Zsidók 1:2).

English
Vissza a magyar oldalra
Mit jelent az apokalipszis?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől