settings icon
share icon
Kérdés

Pontosan mi fog történni, mikor Jézus visszatér?

Válasz


Krisztus második eljövetelére számos alkalommal hivatkozik a Szentírás: az Ószövetségben több, mint 1500 igehely-, az Újszövetségnek pedig nagyjából minden 25. igeverse utal a Messiás visszatérésére. Annak a ténye, hogy Isten Igéje ilyen sokszor említi ezt a kiemelten fontos eseményt, csak megerősíti és vastagon aláhúzza azt, amit Isten az Ámósz 3:7-ben mond: “Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.”

Tömören azt mondhatjuk, hogy Krisztus visszatérése hozza el mindazt, amit a Szentírás Isten országának nevez — Isten abszolút uralmát a teljes teremtés felett, beleértve az emberiséget is. Ennek elérése érdekében Jézus két különböző ítélethozatalt foganatosít, két eltérő feltámadást és két különböző öröklétet valósít meg.

Jézus visszatérésekor egy utolsó csata (Jelenések 19:11-16) várat még magára (melynek kimenetele már a kereszten eldőlt – a fordító megjegyzése). A nemzetek összegyűlnek majd Jeruzsálem körül, hogy fegyver által veszítsék el azt (Zakariás 14:2). Ez lesz az armageddoni ütközet (a szó jelentése: Megiddo hegye). Az Úr Jézus azonban ekkor népe segítségére siet – ez lesz második eljövetelének napja: “És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, a mely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugot felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad” (Zakariás 14:4). Páratlan nap lesz ez az egész világ történetében: “És úgy lesz azon a napon: Nem lesz világosság, a ragyogó testek összezsugorodnak. De lesz egy nap, a melyet az Úr tud, se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az estvének idején” (Zakariás 14:6-7). Isten ellenségei vereséget szenvednek, az Antikrisztus pedig a hamis prófétájával együtt mindketten “...elevenen a kénkővel égő tüzes tóba...” vettetnek (Jelenések 19:20). Jézus eztán felállítja ezeréves földi királyságát “és az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy” (Zakariás 14:9).

Földi királysága létrehozása során Jézus először ítéletet hoz azok felett, akik a nagy nyomorúság korszaka után még életben vannak, vagyis akik a második eljövetel idején még a földön vannak. Ezt nevezik “a juhok és bakok ítéletének”, vagy más néven “a nemzetek ítéletének” (Máté 25:31-46). Azok, akik életre méltónak ítéltetnek, a földön maradnak, és 1000 éven át élvezik a békesség és a jólét időszakát Krisztus kegyelmének hűs árnyékában (ezt nevezik ezeréves királyságnak vagy millenniumnak – lásd Jelenések 20:4-6). Akiket ezen ítélete keretében a bűnösökhöz sorol, átok alatt maradnak, és az “örök tűzre” vettetnek, “...a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett...”(Máté 25:41). A Sátán eztán meg lesz kötözve, és megtiltják neki, hogy a millennium alatt bármit is tehessen (Jelenések 20:1-3).

Ebben az időszakban kerül arra is sor, hogy mindenki, aki Istenben aludt el (azaz legkésőbb halála pillanatában hitt Istenben és Küldöttjében – a fordító megjegyzése) feltámad (Jelenések 20:4-6). Ezek a feltámadt hívek csatlakoznak majd azon hívekhez, akik Krisztus Urunk visszajövetelénél még életben lesznek a földön, valamint azokhoz, akiket az Úr magával hoz a mennyből (ezek minden bizonnyal az előzetesen elragadtatott hívek – a fordító megjegyzése). Krisztus ezeréves földi országlása idején mindnyájan együtt élnek majd Jézussal.

A millennium végén Isten szabadjára engedi a Sátánt, majd miután hitető beszédeivel csapatokat gyűjtött magának, utoljára felsorakozik Teremtője ellen. Mivel itt harc már nem lesz, ezért ezt az eseményt igazán nem is nevezhetjük csatának: “És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat”. Sátán ezután végleg a tűz tavába jut. Ekkor kerül sor a második feltámadásra, amelyben már minden valaha élt ember érintett lesz. A hitetlenek feltámadnak és tetteik alapján ítélik meg őket az úgynevezett nagy fehér trón ítélete során, majd a tűz tavába kerülnek (Jelenések 20:11-15).

Az Úr Jézus visszajövetele tehát egyben két örökkévalóság kezdetét is jelöli—az egyik örökkévalóság Isten jelenlétében folyik, a másik viszont személye hiányában. Ennek a realitását Malakiás próféta ihletett könyvének két igeverse igen élénk költői képeken keresztül ragadja meg: “Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok” (Malakiás 4:1-2).

Mi történik tehát, mikor Jézus visszatér? A gonosz legyőzetik, a föld helyreáll, Isten győzelme pedig mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. A Jézus visszatérésére való reakciónk a Vele való kapcsolatunktól függ. Ennek megfelelően az Úr második eljövetele jelentheti az emberi történelem legpusztítóbb eseményét, vagy a rég várt, “boldog reménység” beteljesedését (Titusz 2:13). Hogy ez konkrétan Neked mit jelent, az kizárólag a Krisztusba vetett hiteden, vagy annak fájó hiányán múlik. “... Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?” (Lukács 18:8).

EnglishVissza a magyar oldalra

Pontosan mi fog történni, mikor Jézus visszatér?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries