settings icon
share icon
Kérdés

Mi a nyomorúság? Honnan tudjuk, hogy a nyomorúság időszaka hét évig fog tartani?

Válasz


A nyomorúság egy jövőbeni hétéves időszak, amikor Isten befejezi Izráel fegyelmezését, és véglegesíti az Ő ítéletét a hitetlen világon. A Gyülekezet —, ami azokból áll, akik bíznak az Úr Jézus személyében és munkájában, hogy megmentette őket a vétkekből fakadó büntetéstől — nem lesz jelen a nyomorúság időszaka alatt. A Gyülekezet az elragadtatáskor el lesz távolítva a földről (1 Thesszalonika 4:13–18; 1 Korinthus 15:51–53). A Gyülekezet megmenekül az eljövendő haragtól (1 Thesszalonika 5:9). A Szentírás a nyomorúságot az Úr napjaként (Ézsaiás 2:12; 13:6–9; Jóel 1:15; 2:1–31; 3:14; 1 Thesszalonika 5:2); nyomorúságként (5 Mózes 4:30; Zofóniás 1:1); a hétéves időszak keményebb, második felére utaló nagy nyomorúságként (Máté 24:21); nyomorúságos időként ( Dániel 12:1; Zofóniás 1:15); és Jákób nyomorúságos idejeként (Jeremiás 30:7) említi.

A nyomorúság céljának és idejének megértéséhez először meg kell értenünk a Dániel 9:24–27-et. Ez a szakasz 70 hétről beszél, amely ki lett szabva “népedre.” Dániel népe a zsidók, Izráel nemzete, és a Dániel 9:24 arról az időszakról beszél, amelyet Isten rendelt el, és “Akkor megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét.” Isten kijelenti, hogy “hetven hét” beteljesíti mindezeket. Ez hétszer 70 év, azaz 490 év. (Más fordítások 70 évhétre utalnak.) Ez ennek a Dániel könyvében található szakasznak a másik részében van alátámasztva. A 25–26. versben azt mondják Dánielnek, hogy megölik a Messiást Jeruzsálem újjáépítésének elrendelésétől számított “hét hét és hatvankét hét” (összesen 69) után. Más szavakkal, hétszer 69 évvel (483 év) Jeruzsálem újjáépítésének elrendelése után megölik a Messiást. Bibliai történészek megerősítik, hogy 483 év telt el Jeruzsálem újjáépítésének elrendelése után, amikor Jézust keresztre feszítették. Eszkatológiai (jövőbeli dolgok/események) álláspontjától függetlenül a legtöbb keresztyén tudós az utóbbi módon értelmezi Dániel 70 hetét.

Mivel 483 év telt el Jeruzsálem újjáépítésének elrendelésétől a Messiás megöléséig, egy hétéves időszak marad, hogy beteljesüljön, amit Dániel 9:24-ben olvasunk: „véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenetik a szentek szentjét.” Ez a végső hétéves időszak a nyomorúság ideje — az idő, amikor Isten bevégzi Izráel bűnei feletti ítéletét.

A Dániel 9:27 kihangsúlyoz pár dolgot a hétéves nyomorúságról: “Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre. De a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.” A személy, akiről a vers beszél az, akit Jézus úgy nevez: „a pusztító utálatosság” (Máté 24:15), és “fenevadnak” hívják a Jelenések 13-ban. A Dániel 9:27 azt mondja, hogy a fenevad szövetséget fog kötni hét évre, de a hét közepén (a nyomorúság három és fél éve után) megtöri a szövetséget, mivel véget vet az áldozatnak. A Jelenések 13 elmondja, hogy a fenevad a képmását helyezi a templomba, és elvárja a világtól, hogy imádják őt. A Jelenések 13:5 azt mondja, hogy ez 42 hónapig fog tartani, ami három és fél év. Mivel a Dániel 9:27 azt mondja, hogy ez a hét közepén fog történni, és a Jelenések 13:5 pedig azt, hogy a fenevad 42 hónapig fogja ezt tenni, egyszerűen belátható, hogy a teljes időszak 84 hónap, azaz hét év. Figyeljük meg a Dániel 7:25-öt, ahol az “egy időszakra meg két időszakra és egy fél időszakra" (időszak=egy év; két időszak=kettő év; fél időszak=fél év; összesen három és fél év) szintén a „nagy nyomorúságra”, a nyomorúság időszakának második felére utal, amikor a fenevad lesz hatalmon.

A nyomorúsággal kapcsolatos további utalásokhoz lásd a Jelenések 11:2–3-at, amely 1260 napról és 42 hónapról beszél, valamint a Dániel 12:11–12-t, amely 1290 napot és 1335 napot említ. Ezek a napok a nyomorúság közepére utalnak. A Dániel 12-ben említett további napok magukba foglalhatják a népek megítélésére szánt végső időt (Máté 25:31–46) és a Krisztus ezeréves királyságának felállítására szánt időt (Jelenések 20:4–6).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a nyomorúság? Honnan tudjuk, hogy a nyomorúság időszaka hét évig fog tartani?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries