settings icon
share icon
Kérdés

Milyen szerepet tölt be a szentségtelen háromság az utolsó időkben?

Válasz


Azért, hogy Istennek tűnjön, a Sátán gyakori taktikája az, hogy leutánozza vagy meghamisítja Isten dolgait. Erre legjobb példa a „szentségtelen háromság", amelyről a Jelenések 12-13-ban olvasunk. A Szentháromság az Atyából, Fiúból (Jézus Krisztus) és Szentlélekből áll. A szentségtelen háromság Sátánból, az Antikrisztusból és a hamis prófétából tevődik össze. Míg a Szentháromságot végtelen igazság, szeretet és jóság jellemzi, addig a szentségtelen háromságot ennek homlokegyenest az ellenkezője: megtévesztés, gyűlölet és hamisítatlan gonoszság.

A Jelenések 12-13 profetikus szakaszokat tartalmaznak, amelyek a nyomorúság második felében megjelenő főbb eseményekkel és szereplőkkel kapcsolatosak. A 12:3-ben Sátán „egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém". A vörös szín gonosz és gyilkos személyiségére utal. A hét fej hét gonosz királyságot jelképez, melyet Sátán a történelem során arra használt, hogy akadályokat gördítsenek Isten tervének útjába. Amikor János ezt a próféciát megírta, addigra már öt birodalom jött és ment (Egyiptom, Asszíria, Babilon, a Méd-perzsa Birodalom és Görögország). János napjaiban egy birodalom volt hatalmon: Róma. A végső birodalom pedig az Antikrisztusé lesz. A hét korona az egyetemes uralmat jelképezi, a tíz szarv pedig az Antikrisztus országának tízes felosztását, amire a Nabukodonozor álmában megjelenő kép tíz lábujja (Dániel 2:41-43) és a rémületes vadállat tíz szarva (Dániel 7:7,24) is utal.

A Jelenések 12-ből ezenkívül a sárkányszerű leíráson kívül még számos fontos tényezőt megtudunk Sátánról. Először is, a jelképes leírás, mely szerint a csillagok egyharmada levettetett az égről, arra utal, hogy Sátán lázadásakor az angyalok egyharmada kidobatott a mennyből (Jelenések 12:4, vö. Ézsaiás 14:12-14 és Ezékiel 28:12-18). Valamikor a nyomorúság alatt Mihály arkangyal és a szent angyalok egy serege a mennyei szférában harcba száll Sátánnal és démonjaival, és Sátán mindörökre kirekesztetik a mennyből (Jelenések 12:7-9). Azon igyekezetében, hogy Isten földi királyságát megakadályozza, a Sátán még egyszer megpróbálja kiirtani a zsidókat, de a nyomorúság hátralevő 42 hónapjában (három és fél év) valahol Izrael területén kívül Isten természetfeletti módon megvédi a maradékot (Jelenések 12:6,13-17, Máté 24:15-21).

Az istentelen háromság második tagja a fenevad, azaz az Antikrisztus, amelyről a Jelenések 13-ban és Dániel 7-ben olvasunk. János látomásában a fenevad a tengerből jön elő, ami a Bibliában rendszerint a pogány népekre vonatkozik. Hét feje és tíz szarva van, akárcsak a sárkánynak, ami arra utal, hogy kapcsolatban van Sátánnal. A tíz szarv a világuralom azon tíz kormányzati egységére utal, amely az Antikrisztus hatalmát biztosítja (vö. Dániel 7:7,24). Ez az egy-világuralmi rendszer egy istenkáromló, vérszomjas, hataloméhes perverziója Krisztus eljövendő uralmának.

A Jelenések 13:3,12 és 14 arra utal, hogy körülbelül a nyomorúság felénél az Antikrisztus halálosan megsebesül, de Sátán csodálatos módon begyógyítja a sebet. Ez után a megtévesztő csoda után a világ teljesen el lesz bűvölve az Antikrisztustól, és őt is és Sátánt is imádni fogja (Jelenések 13:4-5). Az Antikrisztus felbátorodik, és félredobva az addigi látszatát annak, hogy ő egy békés uralkodó, megszegi a zsidókkal kötött szövetséget, nyíltan káromolja Istent, üldözi a szenteket, és megszentségteleníti az újjáépített zsidó templomot (Dániel 9:27, Jelenések 13:4-7, Máté 24:15).

Az istentelen háromság harmadik tagja a hamis próféta, akit a Jelenések 13:11-18-ból ismerünk meg. Ez a fenevad a földből emelkedik ki, nem a tengerből, ami arra engedhet következtetni, hogy egy hitehagyott izraeli zsidó lehet. János egy bárányt lát, amelynek szarvai vannak, és úgy beszél, mint a sárkány (11.v.). Noha szelíd, nyájas és jóindulatú személynek adja ki magát, a szarvak hatalomra utalnak. Beszéde az ördögtől van. A hamis próféta meggyőzően és megtévesztően beszél, hogy az embereket elfordítsa Istentől, és Sátán és az Antikrisztus imádatára sarkallja (Jelenések 13:11-12). Képes lesz nagy jelekre és csodákra, beleértve azt, amikor tüzet parancsol le az égből (Jelenések 13:13). Felállítja az Antikrisztus képét, megeleveníti a képet, és minden embertől megköveteli annak imádatát (Jelenések 13:14-15). A fenevad képét a hamis próféta felruházza, hogy „akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse" (15.v.).

A hamis próféta arra is kényszeríteni fog mindenkit, hogy valamilyen bélyeget viseljen, amely az Antikrisztus iránti elköteleződés jele. Azok, akik magukra veszik a bélyeget, az Antikrisztust istennek ismerik el, és alávetik magukat az Antikrisztus tervének. Ahhoz, hogy a világgazdaság kereskedelmébe bekacsolódhasson valaki, ezt a bélyeget kell viselnie. A Szentírás azt mondja, hogy a fenevad bélyege örök halálra kárhoztatja viselőjét (Jelenések 14:9-10). A nyomorúság szentjei visszautasítják a bélyeget, és emiatt üldöztetést szenvednek.

Sátán az anti-Isten, a fenevad az anti-Krisztus, a hamis próféta pedig az anti-Szentlélek. Ez a szentségtelen háromság üldözni fogja a hívőket, és sok más embert félre fog vezetni. De Isten uralma győzedelmeskedni fog. A Dániel 7:21-22-ben ez áll: „Láttam, hogy ez a szarv [az Antikrisztus] hadakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett, míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a Felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot."

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen szerepet tölt be a szentségtelen háromság az utolsó időkben?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries