settings icon
share icon
Kérdés

Mi az az illuminátus összeesküvés?

Válasz


Az illuminátus összeesküvés egy olyan összeesküvés-elmélet, mely szerint egy “globális elit” társaság akarja a világ irányítását megkaparintani, vagy már meg is tette ezt. A legtöbb összeesküvés-elmélethez hasonlóan az illuminátusok vélt összeesküvését illetően is elmondható, hogy számos, sokszor egymásnak ellentmondó információ kering a konspiráció mibenlétéről. Ennek eredményeként azonban gyakorlatilag lehetetlen összefoglalni, hogy pontosan miről is szól az illuminátusok összeesküvése. Mivel több könyv és mozifilm is felkapta már ezt a témát, nem túlzás azt állítani, hogy az illuminátus összeesküvés már-már “kultikus fikcióvá”, a tömegek fantáziáját megmozgató mesévé vált.

Ha azonban mégis kísérletet teszünk az illuminátusok összeesküvésének tartalmi összefoglalására, akkor valami ilyesmivel állhatunk elő: az illuminátusok egy olyan titkos társaságból nőtték ki magukat, amely jezsuita papok vezetése alatt állt. A későbbiekben egy, a soraikból kilépő öt férfiből álló tanács alapította meg “Bajorország ősi és megvilágosodott látnokai”-nak társaságát. Azért éppen öt személyre volt szükség ehhez, mert így akarták jelképesen reprezentálni a pentagramma (ötágú csillag) egy-egy csúcsát (mely mindegyike vélhetően okkult jelentéssel terhes – a fordító megjegyzése). Ezek az emberek egyben magas rangú szabadkőművesek is voltak, akik Lucifer szolgálatába álltak, és igen jártasak voltak a keleti miszticizmus több ágazatában, mely “megvilágosodott” tudás által képesek voltak elméjük “mágikus szuper-képességeit” felszabadítani. Céljuk állítólag az (volt), hogy kiharcolják uruknak a világuralmat (hogy azonban pontosan ki ez az úr, elbeszélésről elbeszélésre változik). Egyesek úgy tekintenek az illuminátusokra, mint a globális világkormány bevezetése mögött álló legfőbb erőre, akik egyben egy globális világvallást és egy globális gazdasági rendszert is propagálnak. Ennek tükrében a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, és a hágai Nemzetközi Bíróság is az illuminátus-polip egy-egy csápjának tűnhet. Az illuminátus összeesküvés valósságáról meggyőződött emberek szerint az illuminátusok állnak azon törekvések mögött is, melyek mentén a (köz)vélemény, a hiedelmek/vallások és világnézetek manipulációja által egy hiszékeny és agymosott társadalmat hoznak létre. Ezt pedig a médián, az oktatási rendszeren, és a nemzeti kormányokon keresztül érik el.

Az illuminátusok állítólag egy igen zártközű elit testülettel is rendelkeznek, melynek egymással szorosan összezáró delegáltjai irányítják a világ legfőbb bankjait. Ők azok, akik az infláció, a gazdasági visszaesések és gazdasági válságok által manipulálják a világpiacot, akik államcsínyeket valósítanak meg, és akik bizonyos vezetőket hatalomra segítenek, míg másokat a hatalomtól visszatartanak, hogy ezáltal is végső céljaik irányába mozdítsák a világot. Az összeesküvés lényege végső soron abban rejlik, hogy mesterségesen előidézett (pénzügyi, politikai, katonai, morális, társadalmi) krízishelyzetek által meggyőzzék a tömegeket arról, hogy csak a globalizmus által — azaz egy központosított gazdasági rendszer és a teljes világra kiterjedő homogén vallási/szellemi etika által — lehet a világ bajait kezelni. Ez az “új világrendként” is ismertté vált rendszer persze szintén az illuminátusok irányítása alatt áll – állítják a teória hívei.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy az illuminátusok összeesküvésének van-e bármi bibliai alapja, vagyis hogy utal-e ilyesmire az Írás. Meglehet, hogy igen, ugyanis a végidőkre vonatkozó számos bibliai próféciát igen jól lehet értelmezni, ha azokat az egyvilág-kormány, az egyvilág-gazdasági rendszer, és az egyvilág-vallás keretei közé illesztjük, és azok árnyékában értelmezzük őket. A bibliai próféciák ismerői közül sokan úgy vélik, hogy igen jól passzol a képbe, hogy az Antikrisztus, azaz a végidők hamis messiása (aki minden bizonnyal Jézus Krisztus második eljövetelének fogja beállítani magát – a fordító megjegyzése) pont egy ilyen rendszeren keresztül fog (világ)uralmat gyakorolni. Ha az illuminátus összeesküvésnek és az új világrendnek bármi realitása is van, és tényleg egy ilyen összeesküvés zajlik a színfalak mögött, akkor a keresztény hívőnek egy, azaz egy fontos dolgot kell szem előtt tartania: a mindenható Isten szuverén hatalmában megengedte (lásd Lukács 4:6 vö. Jób 2:5-7), hogy ez így alakuljon, vagyis mindezen dolgok, mintegy rendeltetéssel bíró ellenállásként vannak beépítve tervébe, de bizonnyal nem ezeké lesz az utolsó szó (Jelenések 12:12). Az Úr uralkodik (lásd 93., 96., 97., 99. Zsoltár). Még mindig, és továbbra is. Nem az illuminátusok, és nem is vélt uruk, a Sátán. Az illuminátusok még olyan agyafúrt cselei és mesterien kivitelezett összeesküvése sem képes Isten a világra vonatkozó tökéletes tervének beteljesülését-, de még annak rendelt idejében való kibontakozását sem hátráltatni.

Ha valóban van is valami ebben az illuminátus összeesküvésben, az illuminátusok akkor sem többek, mint Sátán eldobható (fogyó)eszközei, kiket az Istennel való konfliktusában mozgósít és használ fel, illetve ki. Az illuminátusok jövője sem különbözik uruk utolsó állapotától, akiről már régen ki lett jelentve, hogy végső sorsa bepecsételtetett: Sátán (egykoron Lucifer) ugyanis a tüzes tóban végzi minden hamis prófétájával együtt, ahol saját férgeik által kínoztatnak majd “éjjel és nappal örökkön örökké” (Jelenések 20:10 vö. Mk 9:44). János evangéliumának 16:33 igehelyéről Jézus ma is így szól hozzánk: “...E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.” Minden, amit a keresztény hívőként tudnunk kell az illuminátusok összeesküvéséről a szeretett apostol első levelének negyedik fejezetében már át lett adva nekünk: “Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van” (1.János 4:4).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az az illuminátus összeesküvés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries