settings icon
share icon
Kérdés

Beteljesedett-e már valamelyik része az utolsó időkről szóló próféciáknak?

Válasz


A Jelenések 4:1 olyan események sorát vezet be, „amiknek meg kell történniük". Ami ez után jön, az az utolsó időkre vonatkozó prófécia. A nyomorúságra, az Antikrisztus megjelenésére vagy más, „utolsó idők-beli" eseményre még nem került sor. Amiket ma látunk, azok ezeknek az eseményeknek az „előkészületei".

Jézus azt mondta, hogy az utolsó napokat több esemény előzi meg: sok hamis krisztus fog megjelenni, akik sokakat elhitetnek; háborúkról és háborús hírekről fogunk hallani, „éhségek és döghalálok, és földindulások" lesznek mindenfelé. „Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:5-8, Károli). Manapság rengeteg hamis vallásról, háborúról és természeti katasztrófáról hallunk. Tudjuk, hogy a nyomorúság időszakának eseményei magukban foglalnak mindent, amit Jézus megjövendölt (Jelenések 6:1-8). Úgy tűnik, a jelen események egy előttünk álló nagyobb nyomorúság előszelei.

Pál figyelmeztetett, hogy az utolsó napokban meg fog növekedni a hamis tanítások száma. „...az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra" (1Timógteus 4:1). Az utolsó napok „nehéz idők"-et hoznak, mert az emberek gonoszsága megnő, és lesznek olyanok, akik tettlegesen ellenállnak az igazságnak (2Timóteus 3:1-9, ld. még 2Thesszalonika 2:3). Az utolsó idők embereiről szóló leírás – önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók (2Timóteus 3:2-3) – pontosan ráillik napjainkra.

Felmerülhet bármi kétség arról, hogy a hitehagyás próféciája beteljesedőben van? A 21. század felkarolta az erkölcsi relativizmust, egy olyan filozófiát, amely az Egyházat is megfertőzte. Például sok felekezet nehezen tudja kimondani, hogy a házasság egy nő és egy férfi között köttetik, és sok mai vallási vezető nyíltan kiáll a homoszexualitás mellett. A Biblia szerepe másodrangú lett a modern gyülekezet igényeivel szemben, amely egy kedvezőbb „igazságra" vágyik. Ezek valóban nehéz időket jelentenek szellemi téren.

Az Európai Unió megalakulása – és Németország újboli egyesülése – érdekes események a bibliai prófécia fényében. A Dániel 2:42-ben található tíz lábujj és a Dániel 7:20-ban és a Jelenések 13:1-ben említett tízszarvú fenevad egy „megújult" Római birodalomra vonatkozik, amely Krisztus visszajövetele előtt fog hatalmat gyakorolni. Noha a konkrét politikai struktúra még nem alakult ki, úgy tűnik, hogy a puzzle darabok kezdenek a helyükre kerülni.

1948-ban Izraelt szuverén államként ismerték el, ami szintén jelentőséggel bír a Szentírás olvasója számára. Isten megígérte Ábrámnak, hogy utódainak adja Kánaánt „örök birtokul" (1Mózes 17:8), és Ezékiel megjövendölte, hogy Izrael fizikailag és lelkileg is meg fog elevenedni. Izrael függetlensége nagy jelentőséggel bír az utolsó időkre vonatkozó próféciák fényében, ugyanis Izraelnek fontos szerep jut az eszkatológiában (Dániel 10:14, 11:41; Jelenések 11:8).

Habár semmilyen bibliai bizonyíték nincs arra, hogy a fenti események bármilyen konkrét, utolsó időkre vonatkozó próféciának a beteljesedései lennének, szemmel látható, hogy sok esemény hasonlít a Bibliában leírtakhoz. Mindenesetre figyelnünk kell ezekre a jelekre, mert Jézus azt mondta, hogy az Úr napja – amikor visszajön az övéiért – úgy jön el, mint éjjel a tolvaj (2Péter 3:10): váratlanul és bejelentetlenül. „Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt" (Lukács 21:36).

EnglishVissza a magyar oldalra

Beteljesedett-e már valamelyik része az utolsó időkről szóló próféciáknak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries