settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a felelevenített Római Birodalom?

Válasz


A felelevenített Római Birodalom (mely nevet a Biblia konkrétan nem említi) olyan erős és nagy hatalommal bíró kormány lesz, melynek felállását a bibliai prófécia világosan előrejelzi. Ez a rezsim az egész világot uralni fogja a végidőkben. Dániel próféta könyvének és János mennyei Jelenéseinek idevonatkozó szakaszainak egyes értelmezései szerint ez az Új Római Birodalom nem más, mint egy minden országra kiterjedő világpolitikai rendszer, esetleg egy bizonyos nemzet egy bizonyos uralkodó irányítása alatt, mely világuralomra tör. A bibliai próféciák tudorai már több különböző módon is be akarták azonosítani e birodalom lehetséges központját, így nem kevés fejtegetés látott napvilágot arról, hogy az magában Rómában, Törökországban, vagy valahol a Közel-Keleten lesz.

A felelevenített Római Birodalmat rendre a Dániel könyvének 7. fejezetében leírt negyedik állattal szokták összefüggésbe hozni. Az igerész bizonysága szerint ez a vadállat “...rettenetes és iszonyú és rendkivül erős...” (Dániel 7:7). Ez a tízszarvú állat a Római Birodalom profetikus ábrázolása (Dániel 7:19-24). Dániel arra is figyelmes lesz, hogy a tíz szarv közül egy további, kicsiny szarv nő ki, aminek “emberszemekhez hasonló” szemei vannak, és melynek egy ”nagyokat szóló száj” adatik (Dániel 7:8). Ez a sorban utolsó, kicsiny szarv, mely három másikat tör ki helyéből, magát az Antikrisztus személyét reprezentálja, aki valamely módon a Római Birodalomhoz kötődik. Mivel azonban a Római Birodalom a Kr.u. ötödik század óta de facto nem létezik (illetve a keleti szárnya, Bizánc, egészen 1453-ig virágzott – a fordító megjegyzése), úgy sejtjük, hogy valamilyen módon és formában újra életre hívják, és ezzel a végidőkről szóló prófécia beteljesül.

A felelevenített Római Birodalmat a Dániel próféta könyvének második fejezetében említett ötödik-, és egyben végső földi birodalommal is kapcsolatba szokták hozni (Dániel 2:41-43). Ez az igeszakasz Nabukodonozor babiloni király azon álma (és annak megfejtése) körül forog, melyben a világon valaha hatalomra jutó összes birodalmat egyetlen szobor alakjában látja meg. Ez az embert formáló szobor több különböző fémből állt össze. Az arany fejtől, mely maga Nabukodonozor birodalma, folyamatosan haladunk az egyre alantasabb fémeken keresztül lefelé (időben pedig előre), míg megérkezünk a lábszárnál, mely már csak vasból van, és végül a lábfejnél, mely föld (agyag) és vas keveréke. A vaslábak a Római Birodalmat reprezentálják, a lábfejek “...pedig részint vasból, részint cserépből valának” (Dániel 2:33). Ez az utolsó világbirodalom. Mivel ebbe jelképesen vas is vegyül, így kézenfekvő a negyedik birodalommal, azaz a Római Birodalommal való kapcsolat. A tíz szarv egy-egy nemzetet jelenthet (ezek a Dániel 7:20-ban említett tíz szarvnak feleltethetőek meg), melyek vagy időben egymás után-, vagy pedig egyszerre, egy közös föderációban vannak jelen, de végtére egy erős uralkodó irányítása alatt állnak (annak adják hatalmukat, és így közösen lépnek föl).

Más Biblia-kommentátorok a Jelenések könyvének 13. fejezetére irányítják figyelmünket, ami a tengerből feljövő fenevadat hét fejjel és tíz szarvval ábrázolja (Jelenések 13:1). Ez az leírás jól láthatón rokon a Dániel 7. fejezetének negyedik fenevadjával, aminek szintén tíz szarva van. A Jelenések könyve istenkáromlónak (lásd Jelenések 13:1) és zsarnokinak írja le ezt a kormányzatot, mely gazdasági, politikai és szellemi téren is teljes behódolást követel alattvalóitól (Jelenések 13:4-8). Ez a rendszer a Sátántól kapja a világuralmi törekvéseihez szükséges hatalmat (Jelenések 13:2). A Jelenések könyvének kontextusában logikusabb a felvonultatott jelképeket egy eljövendő konkrét uralkodóhoz és birodalomhoz hozzárendelni, mintsem egy már letűnt történelmi szereplőhöz vagy királysághoz.

A felelevenített Római Birodalom pontos jellemzőit illető spekulációk bár érdekesek lehetnek, de le is vihetnek minket a keskeny útról a sárba, így jó mindig a Biblia helyes nézőpontjához igazodnunk. Keresztényként ugyanis nem az a fő feladatunk, hogy az Antikrisztus személyét vagy rendszerét próbáljuk beazonosítani, hanem hogy a megváltás örömhírét terjesszük. Azt is be kell lássuk és őszintén el kell ismerjük, hogy terjedelmét tekintve nem sok információ áll rendelkezésünkre a felelevenített Római Birodalomról, ami persze nem jelenti, hogy ez a téma mellékes volna. Fejtegetéseink során azonban mindenképp érdemes szem előtt tartsuk, hogy nem kell “annakfelette” “bölcselkedni”, mint ami a Bibliában meg van írva (1.Korinthusbeliekhez 4:6). Biztosra vehetjük, hogy az Antikrisztus el fog jönni, mint ahogy azt is tudhatjuk, hogy mind személyében-, mind pedig rendszerében valamilyen módon kötődni fog a régi Római Birodalomhoz, legyen az akár leszármazása-, akár birodalma központjának földrajzi elhelyezkedése-, akár a politikai rendszerének felépítése tekintetében. Persze nem vagyunk vakok az idők jeleire (lásd Máté 16:3 – Az Európa Unió létrejötte, egyre föderálisabb jellegű szerveződése, növekvően autokrata vezetési stílusa több Biblia-kommentátor húsz évvel ezelőtti értekezései szerint is igencsak jól illeszkedő kirakós-darab volna a teljesebb képben – a fordító megjegyzése), annyi információ azonban nem áll rendelkezésünkre, hogy minden részletében csiszolt dogmát építhessünk e témára.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a felelevenített Római Birodalom?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries