settings icon
share icon
Kérdés

Ki a 2.Thesszalonikabeliekhez 2:1-12 igerészben említett törvénytaposó?

Válasz


A 2.Thesszlonikabeliekhez 2:1-12 igerészben említett “törvénytaposó” maga az Antikrisztus, aki “az Úr ama nagy napjának” kezdetekor lép majd a világ színpadára. Ezt a napot, mely akkor veszi kezdetét, miután az egyház elragadtatott, “végidők” néven is említi az Írás (1.Thesszalonikabeliekhez 4:13-18 vö. 1.Thesszalonikabeliekhez 5:1-11). Fontos megjegyeznünk, hogy “az Úr ama nagy napja” nem egy 24 órás periódust, hanem egy lényegesen hosszabb korszakot jelöl, ami a nagy nyomorúság hét évét, Jézus Krisztus visszajövetelét és minden ellene lázongó feletti győzelmét, az ezt követő ezeréves földi királyságát, Sátán végső vereségét, és az Isten trónja előtti ítéletet is felöleli.

A Szentírás azért nevezi “törvénytaposónak” az Antikrisztust, mert ő minden erejével azon van, hogy ellenálljon és keresztbe tegyen a Biblia Istenének és az Ő rendeleteinek. Miután igen módszeresen jár el, így minden egyes törvényt igyekszik áthágni. Dániel próféta ihletett könyvének 7. fejezete is említi ezt a “nagyzó beszédeket” szóló királyt, aki úgy “véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt” (Dániel 7:11, 25). Ő hamis béke reményével fogja a világot kecsegtetni: karizmatikus személyiségével, lehengerlő ígéreteivel, valamint ámulatba ejtő csodáival politikai, gazdasági, és vallásos értelemben is önnön uralma alatt egyesíti majd a nemzeteket. Három és fél évre Izraellel is szövetséget fog kötni (lásd Dániel 9:27). A törvénytaposó hétéves uralkodásának felénél azonban felbontja ezt az Izraellel kötött szövetségét, és betiltja az áldozatokat (Dániel 9:27), majd pedig “istenként” lép be a harmadik jeruzsálemi templomba, és egyedül Istennek kijáró tiszteletet követel magának (2.Thesszalonikabeliekhez 2:4). Ekkor válik azzá a “pusztító utálatossággá”, akiről Jézus a Márk 13:14-ben is említést tesz.

Valójában azonban személyesen a Sátán nyilvánul meg és cselekszik az Antikrisztuson keresztül, ugyanis – egyes feltételezések szerint – Sátán maga nem képes testet ölteni. Az Antikrisztus megszállása és bábként való vezérlése által Sátán magát tisztelteti “istenként” abban a templomban, amelynek első két változata kizárólag a Teremtő magasztalására építtetett. Mivel “istenként” pózolni felér az egy igaz Isten személyének és törvényeinek legdurvább megsértésével, ezért nem is csoda, hogy az Antikrisztust törvénytaposónak nevezi az Írás.

Az Antikrisztus ezen és más tettei a teljes világra kiterjedő birodalmában bolyduláshoz vezetnek, és a kelet erői elkezdenek majd ellene gyülekezni. Ahelyett azonban, hogy önnön húsukba harapnának, végtére azzal a céllal fognak egyesülni, hogy “a királyoknak Királya és az uraknak Ura” ellen támadjanak. Ő azonban visszatértekor harc nélkül törli majd el a törvénytaposót és minden szövetségesét az armageddoni “csatában” (Jelenések 16:16; 19:19). Kétség sem férhet hozzá, hogy Ki kerül ki győztesen ebből a konfrontációból, ez a háború ugyanis már kétezer éve a keresztfán eldőlt. A vesztes törvénytaposó és hamis prófétája eztán örökre a tüzes tóba vettetnek (Jelenések 19:20). Isten Igéje (Jelenések 19:13), Jézus Krisztus, pedig győzedelmeskedik.

Elég csak futó pillantást vetnünk a világunkra, hogy megállapíthassuk, a törvénytelenség egyre nagyobb teret nyer. Ez az ár azonban nem áll meg, sőt, még tovább duzzad (2.Timótheus 3:13), és csak akkor tetőzik, mikor a törvénytaposó színre lép. Mivel a világ önnön bűnös mivolta helyességének igazolását fogja személyében látni, ezért nyílt karokkal fogadja majd őt. Mindazok, akik szívükben elutasították az igaz béke fejedelmét, Jézus Krisztust, be fognak dőlni az Antikrisztus ürességtől pengő békeígéreteinek. Életbevágóan fontos tehát, hogy még jó időben meghozzuk a döntést az Úr Jézus mellett, hogy még ma átadjuk Neki életünket, félő ugyanis, hogy az Antikrisztus fellépését megelőző krízis-maraton, majd az eljövetelével beköszöntő természetfeletti csodák ámítása teljesen megfosztja az emberiséget a józan gondolkodás képességétől. “Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő” - int minket ma is az Úr Jézus (Márk 13:33).

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki a 2.Thesszalonikabeliekhez 2:1-12 igerészben említett törvénytaposó?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries